intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
25
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ đó, rút ra được những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> LÊ THỊ MỴ THU<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA<br /> DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN<br /> HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG TRIỆU HUY<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi tên là Lê Thị Mỵ Thu, xin cam đoan: Luận văn “Nâng cao hiệu quả<br /> hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bố<br /> Trạch, tỉnh Quảng Bình” là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng<br /> dẫn khoa học của thầy giáo TS. Hoàng Triệu Huy.<br /> Hệ thống số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực,<br /> chính xác, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nào khác.<br /> <br /> H<br /> <br /> Huế, ngày 31 tháng 1 năm 2018<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Người cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lê Thị Mỵ Thu<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS. Hoàng Triệu Huy, người<br /> đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu thực<br /> hiện luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Đào tạo Sau<br /> đại học, các Khoa và Bộ môn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; xin chân thành<br /> cảm ơn quý thầy, cô giáo đã quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi<br /> trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại nhà trường.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Cục Thống<br /> <br /> H<br /> <br /> kê tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thống kê huyện Bố Trạch đã quan tâm, động viên<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Đồng thời cảm ơn các đơn vị: Phòng Tài<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> nguyên & Môi trường huyện Bố Trạch; Phòng kinh tế - Hạ tầng, các phòng, ban<br /> <br /> K<br /> <br /> ngành có liên quan và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện<br /> <br /> C<br /> <br /> Bố Trạch đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu thập tài liệu, nghiên<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> cứu hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Mặc dù bản thân đã luôn cố gắng nghiên cứu, học hỏi với tinh thần nổ lực<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cao, nhưng luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết, mong nhận được sự<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> góp ý chân thành của quý thầy, cô giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia và<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> những người quan tâm để luận văn được hoàn thiện hơn và có thể thực thi tốt<br /> trong thực tiễn.<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Thị Mỵ Thu<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên: LÊ THỊ MỴ THU<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG TRIỆU HUY<br /> Tên đề tài: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ<br /> TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH”<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu:<br /> <br /> H<br /> <br /> Thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình DNNVV<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững và hiệu quả thấp. Do vậy, cần phải nghiên<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> cứu thực trạng rút ra những tồn tại, yếu kém để có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt<br /> <br /> K<br /> <br /> động kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn huyện một cách ổn định và hiệu quả<br /> <br /> C<br /> <br /> nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Bố Trạch.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Trạch, tỉnh Quảng Bình.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các DNNVV trên địa bàn huyện Bố<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp thu thập số<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> liệu; Phương pháp phân tích số liệu.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> - Hệ thống hóa lý luận về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của<br /> DNNVV, về vai trò, đặc điểm cũng như kinh nghiệm phát triển DNNVV ở một số<br /> địa phương trong nước. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các DNNVV<br /> trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.<br /> - Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với DNNVV từ đó rút<br /> ra những vấn đề tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Đề xuất quan điểm và<br /> một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV trên địa<br /> bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> Công nghiệp và xây dựng<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Doanh nghiệp cổ phần<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> Doanh nghiệp nhà nước<br /> <br /> DNTN<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> DNNVV<br /> <br /> Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GDP<br /> <br /> (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> HTX<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> NLN&TS<br /> <br /> Nông lâm nghiệp và thủy sản<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TM&DV<br /> <br /> Thương mại và dịch vụ<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CN&XD<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản