intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
46
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận về Chất lượng và Quản lý chất lượng; đánh giá sơ bộ công tác Quản lý chất lượng tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam; xác định bộ tiêu chí để đánh giá công tác Quản lý chất lượng tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam; khảo sát thực trạng công tác Quản lý chất lượng tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------------<br /> <br /> TRỊNH THỊ ANH THƯ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT<br /> LƯỢNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT<br /> NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. PHẠM THỊ KIM NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2011<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên<br /> cứu khoa học của riêng tôi. Các thông tin, số liệu<br /> trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung<br /> thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công<br /> trình nghiên cứu nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trinh Thị Anh Thư<br /> <br /> Học viên: Trịnh Thị Anh Thư<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lớp QTKD2 2008-2010<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc<br /> đến cô giáo TS.Phạm Thị Kim Ngọc, người hướng<br /> dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu<br /> để tôi có thể hoàn thành bài luận văn này.<br /> Đồng cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp đã<br /> giúp tôi thu thập các tài liệu, dữ liệu liên quan đến<br /> luận văn này.<br /> <br /> Học viên: Trịnh Thị Anh Thư<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lớp QTKD2 2008-2010<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang phụ bìa<br /> <br /> Trang<br /> 1<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> <br /> 2<br /> <br /> Danh mục các bảng, hình vẽ và đồ thị<br /> <br /> 7<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương I – Cơ sở lý thuyết về chất lượng và quản lý chất lượng<br /> <br /> 12<br /> <br /> I.1. Chất lượng<br /> <br /> 12<br /> <br /> I.1.1. Khái niệm<br /> <br /> 12<br /> <br /> I.1.2. Các đặc điểm của Chất lượng<br /> <br /> 14<br /> <br /> I.1.3. Chất lượng dịch vụ<br /> <br /> 15<br /> <br /> I.2. Quản lý chất lượng<br /> <br /> 16<br /> <br /> I.2.1. Khái niệm<br /> <br /> 16<br /> <br /> I.2.2. Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng<br /> <br /> 20<br /> <br /> I.2.3. Nội dung của công tác Quản lý chất lượng<br /> <br /> 22<br /> <br /> I.3. Hệ thống Quản lý chất lượng với doanh nghiệp<br /> <br /> 25<br /> <br /> I.3.1. Vai trò của Hệ thống Quản lý chất lượng<br /> <br /> 25<br /> <br /> đối với doanh nghiệp hiện nay<br /> I.3.2. Một số Hệ thống Quản lý chất lượng<br /> <br /> 26<br /> <br /> đang được áp dụng tại các doanh nghiệp<br /> I.3.3. Đánh giá sơ bộ công tác Quản lý chất lượng<br /> <br /> 33<br /> <br /> tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam<br /> I.3.4. Bộ tiêu chí để đánh giá công tác Quản lý chất lượng<br /> <br /> 34<br /> <br /> tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam<br /> Chương II - Kết quả khảo sát về hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> 47<br /> <br /> tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam<br /> II.1. Kinh nghiệm quản lý chất lượng của Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản<br /> <br /> 47<br /> <br /> II.1.1. Tại Mỹ<br /> <br /> 47<br /> <br /> II.1.2. Tại Nhật Bản<br /> <br /> 48<br /> <br /> Học viên: Trịnh Thị Anh Thư<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lớp QTKD2 2008-2010<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> II.2. Một số vấn đề về việc áp dụng HTQLCL tại Việt Nam<br /> <br /> 49<br /> <br /> II.3. Giới thiệu chung về một số doanh nghiệp tham gia đợt khảo sát<br /> <br /> 52<br /> <br /> II.4. Kết quả khảo sát<br /> <br /> 56<br /> <br /> II.4.1. Nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> 56<br /> <br /> II.4.2. Cam kết của lãnh đạo - sự tham gia của mọi người<br /> <br /> 64<br /> <br /> II.4.3. Các chi phí về chất lượng – Các công cụ thống kê chất lượng<br /> <br /> 71<br /> <br /> II.4.4. Tác dụng tích cực khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> 75<br /> <br /> vào chất lượng sản phẩm cũng như hoạt động của doanh nghiệp<br /> II.5. Kết luận về thực trạng áp dụng HTQLCL<br /> <br /> 79<br /> <br /> tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay<br /> Chương III – Một số đề xuất và kiến nghị để hoàn thiện công tác<br /> <br /> 81<br /> <br /> quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam<br /> III.1. Sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> 81<br /> <br /> tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam<br /> III.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện HTQLCL<br /> <br /> 89<br /> <br /> tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay<br /> III.2.1. Vai trò tiên phong của lãnh đạo<br /> <br /> 90<br /> <br /> III.2.2. Sự quan tâm của toàn bộ nhân viên<br /> <br /> 92<br /> <br /> III.2.3. Công nghệ hỗ trợ<br /> <br /> 94<br /> <br /> III.2.4. Sử dụng các Công cụ thống kê - Chú trọng cải tiến liên tục<br /> <br /> 97<br /> <br /> III.2.5. Sử dụng chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm<br /> <br /> 99<br /> <br /> III.3. Quy trình chung nhất cho việc áp dụng một HTQLCL<br /> <br /> 101<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> <br /> 105<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 107<br /> <br /> PHỤ LỤC 1<br /> <br /> 109<br /> <br /> PHỤ LỤC 2<br /> <br /> 112<br /> <br /> Học viên: Trịnh Thị Anh Thư<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lớp QTKD2 2008-2010<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản