intTypePromotion=3

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên

Chia sẻ: Trần Thị Hường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
267
lượt xem
109
download

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này nhằm: đo lường mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc của nhân viên, đo lường mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên, đo lường ảnh hưởng của sự thỏa mãn đến lòng trung thành,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ kinh tế: Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ CẨM THÚY<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎA MÃN VỚI CÔNG VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ CẨM THÚY<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎA MÃN VỚI CÔNG VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẦN KIM DUNG<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Kính thưa quý Thầy Cô, kính thưa quý độc giả, tôi là Trần Thị Cẩm Thúy, học viên Cao học – khóa 18 – ngành Quản trị Kinh doanh – trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan toàn bộ luận văn trình bày dưới đây do chính tôi thực hiện. Cơ sở lý thuyết liên quan và những trích dẫn trong luận văn đều có ghi nguồn tham khảo từ sách, tạp chí, các nghiên cứu, báo cáo hay bài báo. Dữ liệu phân tích trong luận văn là thông tin sơ cấp được thu thập từ các học viên Cao học K19, K20 đang học tại trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Quá trình xử lý, phân tích dữ liệu và ghi lại kết quả nghiên cứu trong luận văn này cũng do chính tôi thực hiện. Một lần nữa, tôi xin cam đoan luận văn này không sao chép từ các công trình nghiên cứu khoa học khác.<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2011 Học viên Trần Thị Cẩm Thúy<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Mặc dù tôi là tác giả của luận văn này, nhưng tôi chắc rằng luận văn này sẽ không được hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của nhiều người. Tôi xin chân thành cảm ơn đến: PGS. TS. Trần Kim Dung, người đã hết sức tận tình chỉ dẫn cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn từ việc viết đề cương, tìm kiếm tài liệu, cho đến lúc luận văn được hoàn thành. Quý Thầy Cô đã cung cấp những kiến thức quý báu về phương pháp nghiên cứu và lãnh đạo trong suốt quá trình học Đại học và Cao học. Các công trình nghiên cứu về lãnh đạo, sự thỏa mãn và lòng trung thành. Tất cả các bạn đã hỗ trợ, hợp tác giúp tôi trong quá trình thu thập tài liệu. Xin cảm ơn gia đình đã luôn động viên, ủng hộ tinh thần và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn. Kính chúc quý Thầy Cô, bạn bè và gia đình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc! Trân trọng! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2011 Học viên Trần Thị Cẩm Thúy<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN .........................................................................................................................................................ii MỤC LỤC ............................................................................................................................................................. iii DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................................................................v DANH MỤC CÁC HÌNH......................................................................................................................................vi TÓM TẮT................................................................................................................................................................1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN..........................................................................................................................................................3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .........................................................................................................................3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................................................4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................................................5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................................................................5 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU.....................................................................................................................6 KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU........................................................................................7<br /> <br /> CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI, SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ......................................................................................................8 2.1. LÃNH ĐẠO ...........................................................................................................................................8 2.1.1. Khái niệm............................................................................................................................................8 2.1.2. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý ...................................................................................................9 2.1.3. Lãnh đạo tạo sự thay đổi..................................................................................................................11 2.1.4. Đo lường lãnh đạo tạo sự thay đổi...................................................................................................16 2.2. SỰ THỎA MÃN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ..........................................................................................18 2.2.1. Khái niệm..........................................................................................................................................18 2.2.2. Thang đo về sự thỏa mãn công việc.................................................................................................19 2.3. LÒNG TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ................................................................................21 2.3.1. Khái niệm..........................................................................................................................................21 2.3.2. Thang đo về lòng trung thành .........................................................................................................22 2.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI, SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH.................................................................................................................................25 2.4.1. Mô hình nghiên cứu.........................................................................................................................27 2.4.2. Giả thuyết nghiên cứu......................................................................................................................29 CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH .................................................................................................33 3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.................................................................................................................33 3.1.1. Mẫu nghiên cứu ...............................................................................................................................33 3.1.2. Quy trình nghiên cứu .......................................................................................................................35 3.2. ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO ................................................................................................................37 3.2.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi ..................................................................................................37 3.2.2. Thang đo sự thỏa mãn đối với công việc của nhân viên.................................................................38 3.2.3. Thang đo lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức ............................................................39 3.3. KIỂM ĐỊNH SƠ BỘ THANG ĐO .....................................................................................................39 3.3.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi ..................................................................................................39 3.3.2. Thang đo sự thỏa mãn .....................................................................................................................41 3.3.3. Thang đo lòng trung thành ..............................................................................................................42<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản