intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
37
lượt xem
15
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận về tạo động lực lao động, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai, những mặt được và chưa được, nguyên nhân của những tồn tại hiện có, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THANH HẰNG<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số:<br /> 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ LỘC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng:<br /> Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực<br /> và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các<br /> thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thanh Hằng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, nghiên cứu mặc dù gặp nhiều khó khăn, song<br /> tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, lãnh đạo<br /> cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp, các đơn vị liên quan và gia đình đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ<br /> Trần Thị Lộc đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo, tham gia ý kiến quý báu, giúp<br /> đỡ, động viên tôi khắc phục, vượt qua khó khăn trong quá trình nghiên cứu để<br /> tôi hoàn chỉnh bản luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa sau đại học, Đại học<br /> Lao động xã hội đã cung cấp cho tôi những thông tin, kiến thức, truyền đạt<br /> những kinh nghiệm trong quá trình tôi học lớp cao học để tôi ứng dụng vào<br /> nội dung của bản luận văn.<br /> Tôi xin cảm ơn lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức Bảo hiểm Xã<br /> hội quận Hoàng Mai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình<br /> học tập và nghiên cứu; trân trọng cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị đã cộng tác<br /> giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập thông tin, dữ liệu, nghiên cứu luận văn.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới những người thân trong gia đình, bạn bè,<br /> đồng nghiệp đã luôn động viên, cổ vũ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi<br /> yên tâm học tập và nghiên cứu.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thanh Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> TRONG TỔ CHỨC ........................................................................................... 7<br /> 1.1.<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản và các học thuyết về tạo động lực lao động ........ 7<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................... 7<br /> 1.1.2. Học thuyết áp dụng trong đề tài ................................................................ 9<br /> 1.2.<br /> <br /> Nội dung tạo động lực lao động ............................................................ 12<br /> <br /> 1.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động ..................................................... 12<br /> 1.2.2. Tạo động lực lao động thông qua biện pháp kích thích vật chất .............. 12<br /> 1.2.3. Tạo động lực lao động thông qua biện pháp kích thích tinh thần. ............ 15<br /> 1.3.<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động ............................... 19<br /> <br /> 1.3.1. Các yếu tố thuộc về NLĐ ....................................................................... 19<br /> 1.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức .................................. 21<br /> 1.3.3. Yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài .................................................... 24<br /> 1.4.<br /> <br /> Tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lực lao động ................................. 25<br /> <br /> 1.4.1. Năng suất lao động ................................................................................. 25<br /> 1.4.2. Mức độ hài lòng của người lao động trong tổ chức ................................. 26<br /> 1.4.3. Tính chủ động, sáng tạo trong công việc ................................................. 26<br /> 1.4.4. Lòng trung thành của người lao động ..................................................... 27<br /> 1.5.<br /> <br /> Kinh nghiệm về tạo động lực lao động tại một số đơn vị và bài học<br /> kinh nghiệm rút ra cho cơ quan BHXH quận HoàngMai. ................. 27<br /> <br /> 1.5.1. Kinh nghiệm tạo động lực của một số đơn vị thành công ........................ 27<br /> <br /> 1.5.2. Các kinh nghiệm về tạo động lực lao động có thể vận dụng tại Bảo hiểm<br /> xã hội quận Hoàng Mai ........................................................................... 29<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ<br /> QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI ...................................... 31<br /> 2.1.<br /> <br /> Tổng quan về cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai .................. 31<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 31<br /> 2.1.2. Các đặc điểm về hoạt động của cơ quan ảnh hưởng đến tạo động lực lao<br /> động. ...................................................................................................... 33<br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai. 40<br /> <br /> 2.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động ..................................................... 40<br /> 2.2.2. Thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp kích thích vật<br /> chất ......................................................................................................... 41<br /> 2.2.3. Thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp kích thích<br /> tinh thần ................................................................................................. 54<br /> 2.3.<br /> <br /> Các nhân tố tác động đến tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH<br /> quận Hoàng Mai ................................................................................... 66<br /> <br /> 2.3.1. Các yếu tố thuộc về người lao động ........................................................ 66<br /> 2.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức .................................. 67<br /> 2.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài ................................................. 69<br /> 2.4.<br /> <br /> Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận<br /> Hoàng Mai. ........................................................................................... 70<br /> <br /> 2.4.1. Kết quả đạt được trong tạo động lực lao động tại BHXH quận Hoàng<br /> Mai ......................................................................................................... 70<br /> 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ......................................................................... 74<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN<br /> BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI ................................................... 78<br /> 3.1.<br /> <br /> Phương hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai ...... 78<br /> <br /> 3.1.1. Phương hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai ............. 78<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản