intTypePromotion=3

MS Excel: Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
181
lượt xem
31
download

MS Excel: Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thực tế chúng ta thường xuyên phải gặp các trường hợp trùng lặp dữ liệu trong một danh sách hoặc một bảng dữ liệu và thường làm thủ công là dò tìm thông tin từng bản ghi một và loại bỏ chúng, công việc này có thể mất rất nhiều thời gian và dễ sai sót, nhầm lẫn đối với dữ liệu hàng ngàn bản ghi. Để làm cho công việc này dễ dàng hơn, các bạn có thể sử dụng công cụ lọc bỏ các bản ghi trùng lặp một cách nhanh nhóng, đơn giản và hiệu quả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Excel: Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

  1. MS Excel: L c các b n ghi trùng l p trong Excel 2007 Trong th c t chúng ta thư ng xuyên ph i g p các trư ng h p trùng l p d li u trong m t danh sách ho c m t b ng d li u và thư ng làm th công là dò tìm thông tin t ng b n ghi m t và lo i b chúng, công vi c này có th m t r t nhi u th i gian và d sai sót, nh m l n i v i d li u hàng ngàn b n ghi. làm cho công vi c này d dàng hơn, các b n có th s d ng công c l c b các b n ghi trùng l p m t cách nhanh nhóng, ơn gi n và hi u qu nh t. Ví d :
  2. Các dòng bôi màu có d li u trùng trên trư ng T BD, S TH A. Trư ng H TÊN 1: Nguy n Hoàng An có 2 dòng b n ghi ch a cùng thông tin v T BD, S TH A .
  3. Ch c năng này s l c b b t các dòng b n ghi trùng l p thông tin: u tiên, b n ch n vùng c n l c d li u, ây là t A1:J21, ch n menu Data -> nút Remove Duplicate Trong h p tho i Remove Duplicate, các b n s th y 2 nút l nh:
  4. Select All: ch n t t c các trư ng trong b ng d li u • Unselect All: h y ch n t t c các trư ng trong b ng d li u • Nút check My data has header: n u d li u c a b n có ho c không có các t tên các trư ng, n u có t tên trư ng mà không d u ch n ki m tra nút này thì các trư ng s thành th t các c t theo ABC N u có tên trư ng và th c hi n ánh d u ki m tra vào m c này thì tên trư ng s hi n th . Ví d ây l c các thông tin trùng trên trư ng T BD, S TH A ta th c hi n thao tác:
  5. - Ch n nút Unselect All h y ch n - ánh d u ch n vào 2 trư ng T B , S TH A, ti p theo ch n OK Chương trình s l c các b n ghi trùng theo k t qu b ng d li u sau:
  6. Các b n s th y ây có t ng c ng 20 dòng b n ghi, sau khi th c hi n cho k t qu có 03 b n ghi trùng s lo i b và còn 17 b n ghi. Hy v ng v i th thu t nh trên các b n s th y hi u qu khi l c các b ng d li u l n, th i gian th c hi n r t nhanh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản