intTypePromotion=1
ADSENSE

Windows Server 2003

Xem 1-20 trên 987 kết quả Windows Server 2003
 • Tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Windows Server 2003; Kiến thức cơ sở về phần mềm nối mạng, các server và bảo mật mạng; Microsoft management Console; Cài đặt và triển khai Windows Server;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf302p viastonmartin 08-09-2022 10 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu và sử dụng TCP/IP trong Windows Server 2003; Cơ sở hạ tầng TCP/IP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf436p viastonmartin 08-09-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các miền AD; Tìm hiểu và sử dụng các đặc điểm của Active Directory; Xây dựng một AD; Thiết kế và giải quyết trục trặc DNS liên quan đến AD; Khảo sát lại các site;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf341p viastonmartin 08-09-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra và quản lý các tài khoản người dùng; Tìm hiểu các quyền hạn và quyền truy cập của người dùng; Việc tạo ra các chính sách nhóm; Làm việc với các roaming user profile;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf539p viastonmartin 08-09-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 3)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Định cấu hình; Thiết lập một mối nối kết với printer; Việc nối kết các máy khách với server Win S2k3; Yểm trợ các máy kách bằng Windows Terminal Services; Các dịch vụ TCP/IP server;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf495p viastonmartin 08-09-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 3)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tinh chỉnh và giám sát mạng Windows Server 2003; Chuẩn bị và khôi phục server khi gặp hỏng hóc; Cài đặt và quản lý Remote Access Service trong WinS2K3; Những kiến thức cơ bản về NetWare. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf333p viastonmartin 08-09-2022 2 1   Download

 • Phần 1 của ebook "Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003" gồm có những nội dung kiến thức sau: Giới thiệu hệ điều hành windows server 2003 của Microsoft, quản trị hệ điều hành Microsoft windows server 2003, giám sát hệ điều hành Microsoft windows server 2003, sao lưu và phục hồi dữ liệu, duy trì hệ điều hành, làm việc với tài khoản người dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf384p lovebychance01 25-04-2021 33 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003" cung cấp cho người học những kiến thức về: Chia sẻ các tài nguyên hệ thống file, làm việc với máy in, quản lý các trình điều khiển thiết bị, quản lý lưu trữ dữ liệu trên đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf196p lovebychance01 25-04-2021 26 3   Download

 • Ebook “Designing a Microsoft Windows server 2003 active directory and network infrastructure" present the content: introduction to active directory and network infrastructure; analyzing an existing infrastructure; planning an active directory structure; designing an administrative security structure; designing a site plan; designing a DNS structure...

  pdf0p kethamoi8 10-10-2020 25 0   Download

 • Ebook "Managing and maintaining a Microsoft Windows server 2003 enviroment" present the content: the microsoft certified professional program; requirements for becoming a microsoft certified professional; evaluation edition software support; introducing microsoft windows server 2003; maintaining the operating system; managing microsoft windows server 2003 disk storage; recovering from system failure...

  pdf0p kethamoi8 10-10-2020 23 0   Download

 • Ebook "Planning and maintaining a Microsoft Windows server 2003 network infrastructure" present the content: planning a network topology; planning internet connectivity; maintaining server availability; using routing and remote access; planning a secure baseline installation; creating and managing digital certificates; designing a security infrastructure; lanning and implementing server roles and server security (1.0)...

  pdf0p kethamoi8 10-10-2020 28 0   Download

 • Ebook "Planning, implementing and maintaining a Microsoft Windows server 2003 active directory infrastructure" present the content: introduction to active directory; administering active directory; administering user accounts; deploying software with group policy; managing active directory performance; planning and implementing an active directory infrastructure (1.0); planning and implementing group policy (4.0)...

  pdf0p kethamoi8 10-10-2020 24 0   Download

 • Ebook "Implementing and administering security in a Microsoft Windows server 2003 network" present the content planning and configuring an authentication strategy; planning and configuring an authorization strategy; deploying and troubleshooting security templates; hardening computers for specific roles; planning an update management infrastructure; assessing and deploying a patch management infrastructure; installing, configuring, and managing certification services; planning and configuring IPSec; deploying and troubleshooting IPSec; planning and implementing security for wireless network...

  pdf900p kethamoi8 10-10-2020 22 1   Download

 • Ebook "Implementing, managing and maintaining a Microsoft Windows server 2003 network infrastructure" present the content: understanding windows server 2003 networks; understanding TCP/IP; configuring DNS servers and clients; implementing a DNS infrastructure; monitoring and troubleshooting DHCP; maintaining a network infrastructure; implementing, managing, and maintaining IP addressing (1.0)...

  pdf0p kethamoi8 10-10-2020 16 0   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng: Bài 2 trình bày về "Giới thiệu và cài đặt Windows server 2003". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các phiên bản Windows server 2003; Cài đặt Windows server 2003; Cài từ CD; Tạo tập tin cài tự động; Sử dụng Vmware để cài máy ảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p thuyanlac999 21-11-2019 56 6   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị mạng - Chương 1 Giới thiệu Windows server trình bày các nội dung chính về windows NT server; windows server 2000; windows server 2003; windows server 2008. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p thuyanlac999 21-11-2019 55 5   Download

 • Giáo trình gồm 5 chương tổng quan về bảo mật mạng, bảo mật với lọc gói IP, IPSEC, NAT, Virus và cách phòng chống. Với một số nội dung xác định những rủi ro và những mối đe dọa Computer, thiết kế Security cho các Computer, làm thế nào để tạo và quản lý Account an toàn, phân tích và thiết kế các chính sách an toàn cho Account, bảo mật với lọc gói IP, các tác động bảo mật, các bộ lọc IPSec, thiết lập NAT trên Windows Server 2003, cách thức lây lan và phòng chống virus... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để tham khảo nội dung chi tiết.

  doc38p tramvanhien 08-08-2019 120 15   Download

 • Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p thuongdanguyetan05 15-07-2019 101 20   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hệ điều hành Windows server 2003" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Windows Server 2003 và mạng máy tính, active directory. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p thuongdanguyetan05 15-07-2019 72 12   Download

 • cuốn sách internet và kết nối mạng: phần 1 gồm 8 chương, trình bày theo phương thức thực hành từng bước của từng tác vụ như: giới thiệu về mạng, các điểm căn bản về thiết kế mạng, lắp đặt các card giao diện mạng, cấu hình các nối kết, chia sẻ thông tin trên mạng và những tính năng mới trong internet explorer. mời bạn đọc tham khảo.

  pdf157p kimngan29092009 15-10-2018 81 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windows Server 2003
p_strCode=windowsserver2003

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2