intTypePromotion=1

Đề Tài Lap Windows server 2003

Chia sẻ: Lưu Vũ Tiến Công | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:61

0
109
lượt xem
23
download

Đề Tài Lap Windows server 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tắt windows firewall bằng cách vào Startrun và đánh Services.msc rồi tìm tới Windows Firewall và disable nó đi. Bấm phím phải chuột vào My Computer rồi chọn Properties trong menu ngữ cảnh chọn bảng Computer Name và bấm nút Change gõ tên mới trong ô Computer Name (không được trùng với tên account trong máy)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Tài Lap Windows server 2003

 1. Đề Tài Lap Windows server 2003. Lưu Vũ Tiến Công  Mssv: 3.09.01.682 Lớp : C9MMT2 Máy 2k3: Nâng cấp Domain Controller (Full DNS domain name: 1. DomX.local – X: Họ và Tên) Đặt IP tĩnh cho server  theo các tham số sau: IP: 192.168.1.2 NetMask: 255.255.255.0  Default gateway:  192.168.1.1 Preferred DNS Server: 192.168.1.2 Tắt windows firewall bằng cách vào Start>run và đánh Services.msc rồi tìm tới  Windows Firewall và disable nó đi
 2. Bấm phím phải chuột vào My Computer rồi chọn Properties trong menu ngữ cảnh >  chọn bảng Computer Name và bấm nút Change > gõ tên mới trong ô Computer  Name (không được trùng với tên account trong máy)   Khởi động lại Windows để thay đổi có hiệu lực.  Nâng Cấp Domain Vào Start ­> Run gõ lệnh dcpromo ­> Enter
 3. Trong cửa sổ Active Dirrectory Installation chọn Next . Cửa sổ tiếp theo chọn Next Cửa sổ tiếp theo chọn Domain controller for new domain ­>Next
 4. Check mục Domain in a new forest sau đó nhấp Next Gõ Domain của bạn vào trong Lap này là DomTienCong.local sau đó nhấp Next Tại cửa sổ tiếp theo để mặc đinh rồi next
 5. Chọn thư mục lưu rồi next Cửa sổ tiếp theo chọn next
 6. Trong cửa sổ DNS Registration Diagnostics chọn mục 2 Cửa sổ tiếp theo chọn next Đánh pass của admin vào và next
 7. Cửa sổ tiếp theo chọn Next Tiến trình upgrade lên DC bắt đầu, trong quá trình cài đặt nếu Windows yêu cầu bạn chèn đĩa CD  Windows Server 2003 vào bạn cứ chèn vào và Browser... đến thư mục i386 để tiếp tục cài đặt sau đó  bạn chờ cho hoàn tất và Restart lại máy   Cài đặt thành công ấn Finsh
 8. Khởi động lại máy Bảng Manager your server báo bạn đã có quyền Domain
 9. Máy WinXP: 2. a.Join domain. Đặt IP tĩnh cho Client  theo các tham số sau: IP: 192.168.1.3 NetMask: 255.255.255.0  Default gateway:  192.168.1.1 Preferred DNS Server: 192.168.1.2 Tiếp theo vào start>run đánh cmd thực hiện lệnh ping 192.168.1.2 để kiểm tra 2 máy  Client và DC đã nhìn thấy nhau chưa
 10. Mở System Properties lên chọn Tab Computer Name chọn Changes... Trong mục Member of bạn không chọn Workgroup nữa mà chọn là Domain và nhập Domain vào, trong  ví dụ này là DomTienCong.local Sau đó Windows sẽ bật ra hộp thoại yêu cầu bạn khai báo User & Password đăng nhập máy Domain,  bạn nhập bất cứ Account nào đã từng tạo trên Domain rồi vào, lưu ý rằng bạn thêm  DomTienCong.local trước user đăng nhập
 11. Xuất hiện thông báo là đã Join thành công Khởi động lại máy để áp dụng  b. Log on domain administrator, cài RSAT.(admin pack) (đưa đĩa cd win2k3 vào máy client) Tiếp theo vào đĩa cd tìm E:\I386\ADMINPAK.MSI chạy file này Cửa sổ cài đặt hiện lên bạn chọn Next
 12. Quá trình cài đặt diễn ra thành công bạn ấn Finish Bạn vào start>program>administrative tools của máy client đã có thể truy cập các  dịch vụ 
 13. Trên máy Domain bạn vào  Start>Administrative tools chọn Domain security policy  và thiết lập các tham số như trong hình (đơn giản password)
 14. Sau đó vào Start>run đánh gpupdate /force Tạo các object và đưa các user vào group tương ứng: 3. HCM (OU) HN (OU) KeToan (group) NhanSu (group) KT1 / 123, KT2 /123 NS1 / 123, NS2 / 123 (user) (user)  DC   Start>Administrative>Active   Directory   users   and  Trên   máy và o computers….kích   chuột   phải   vào  DomTienCong.local  chon  New>Organizational  Unit 
 15. Bảng New Object – Orgranizational Unit hiện lên đánh Name là HCM rồi Ok Tạo Group Kế Toán Kích chuột phải lên OU HCM và chọn New>Group
 16. Tại Group Name đánh “KeToan” Tạo user Kích chuột phải lên OU HCM chọn New>User và đánh như trong hình và chọn Next
 17. Ở cửa sổ tiếp theo đánh 2 dòng Password và Confirm Password là 123 và bỏ check  User must change password at next logon ấn Next để tiếp tục Tạo User đã thành công => Fnish để kết thúc
 18. User KT2 làm tương tự KT1 Add KT1 và KT2 vào group KeToan Kích chuột phải vào group KeToan chọn properties>chuyển qua tab Member và chọn  Add
 19. Đánh vào kt1;kt2 tại mục Enter the object names to select => ấn Check Names Ở cửa sổ tiếp theo thông báo đã add được 2 user vào Group KeToan
 20. OU HN + Group NhanSu + user NS2 NS2 làm tương tự như OU HCM Tạo cây thư mục trên máy Client và cấp quyền: 4. C:\Data C:\Data\DataChu C:\Data\DataKeToa C:\Data\DataNhanS
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản