Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Thieu Thi Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
101
lượt xem
47
download

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bối cảnh hội nhập hiên nay thì việc đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị ở các doanh nghiệp sản xuất là một đòi hỏi bức thiết nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Song vấn đề nan giải vẫn là câu hỏi: lấy vốn tư ̀ đâu để đổi mới công nghệ và thay đôỉ máy móc thiết bi ̣ ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 1. GVHD:
 2. THÀNH VIÊN NHÓM 4  Nguyễn Thị Thái An 003 Nguyễn Thị Bảo Châu 010  Nguyễn Văn Minh Khánh 052  Nguyễn Thùy Linh 065  Trần Nguyễn Minh Thông 143  Võ Cao Thủy 153  Võ Bảo Trọng 170  Nguyễn Đức Trung 173  Huỳnh Văn Út 180  Đỗ Tường Vi 182  Trần Nguyễn Thu Hiền 214 
 3. CHỦ ĐỀ 4: Các hình thức cho thuê tài chính tại Việt Nam ? Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính. So sánh giữa hoạt động cho thuê tài chính và cho vay. Trong trường hợp nào khách hàng nên đi thuê tài chính?
 4. MỞ BÀI Trong bối cảnh hội nhập hiên nay thì việc đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị ở các doanh nghiệp sản xuất là một đòi hỏi bức thiết nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Song vấn đề nan giải vẫn là câu hỏi: lấy vốn từ đâu để đổi mới công nghệ và thay đôi máy móc thiết bị ? ̉
 5. Hiện nay lượng vốn dài hạn đầu tư cho các dự án này ở các doanh nghiệp Việt nam là hết sức khiêm tốn, kênh tài trợ quen thuộc vẫn là đi vay ở các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp mới thành lập không có đủ tài sản đảm bảo cũng như uy tín thì việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng là điều hết sức khó khăn. Trong những trường hợp như vậy, đi thuê tài chính có thể là một giải pháp tối ưu.
 6. VAI NET VỀ CHO THUÊ TAI CHINH ̀ ́ ̀ ́ Cho thuê tài chính là một dạng cho thuê tài sản, nhưng xet về căn bản so với các loại ́ cho thuê tài sản là có sự chuyển dịch về cơ bản các rủi ro và các lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê.
 7. VAI NET VỀ CHO THUÊ TAI CHINH ̀ ́ ̀ ́ Xét dưới hình thức cấp vốn, cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản (tài sản này có thể là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, động sản khác...) giữa bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) với khách hàng thuê (khách hàng có nhu cầu thuê thường là các doanh nghiệp, các bên đối tác trong liên kết kinh tế) Trong thời hạn thuê, các bên không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng.
 8. VAI NET VỀ CHO THUÊ TAI CHINH ̀ ́ ̀ ́ Công ty cho thuê tài chính giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê, bên thuê có nghĩa vụ nộp tiền thuê (tiền trích khấu hao tài sản cho thuê) cho công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, khách hàng mua lại hoặc tiếp tục cho thuê tài sản đó theo các thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Loại hình cho thuê tài chính có lợi thế là người thuê không cần bỏ toàn bộ số tiền ra một lúc để có máy móc, thiết bị, đồng thời cũng không cần phải thế chấp tài sản như trong các giao dịch vay vốn khác; bên đi thuê tài chính không phải chịu những rủi ro do sự mất giá của tài sản, hao mòn tự nhiên...
 9. KHAI NIÊM VỀ CHO THUÊ TAI CHINH ́ ̣ ̀ ́ Theo nghị định số 16/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính: Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
 10. CÁC HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH Cho thuê Cho thuê tài chính tài chính cơ bản ̣ ̣ đăc biêt Cho Cho Cho Cho Tái thuê thuê thuê thuê cho tài tài h ợp giáp thuê chính chính lưng tác 2 bên 3 bên
 11. CHO THUÊ TAI CHINH CƠ BAN ̀ ́ ̉ ̀ ́ CHO THUÊ TAI CHINH 2 BÊN > Là nghiệp vụ cho thuê tài chính có 2 bên tham gia: người cho thuê và người đi thuê. > Người cho thuê thường là: + Các công ty sản xuất máy móc thiết bị: họ sử dụng thiết bị sẵn có và trực tiếp tài trợ cho người cho thuê + Các công ty kinh doanh bất động sản: xây cao ốc văn phòng, chung cư sau đó ký hợp đồng cho thuê với khách hàng. > Theo phương thức này, trước khi cho thuê, tài sản cho thuê đã thuộc quyền sở hữu của bên cho thuê bằng cách mua tài sản hoặc tự xây dựng.
 12. CHO THUÊ TAI CHINH CƠ BAN ̀ ́ ̉ ̀ ́ CHO THUÊ TAI CHINH 3 BÊN Là nghiệp vụ cho thuê tài > chính có 3 bên tham gia: người cho thuê, người đi thuê và nhà cung cấp. Bên cho thuê mua tài sản > theo yêu cầu của bên đi thuê và đã được hai bên thỏa thuận theo hợp đồng thuê.  Phương thức cho thuê áp dụng phổ biến nhất hiện nay ( trên thế giới 80% hợp đồng cho thuê áp dụng theo phương thức này)
 13. CHO THUÊ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT TÁI CHO THUÊ (BÁN VÀ THUÊ LẠI) Thường áp dụng cho các doanh nghiệp ở trong tình trạng tài  chính khó khăn không thể vay vốn ngân hàng. Doanh nghiệp bán lại tài sản cố định cho ngân hàng hoặc  công ty cho thuê tài chính sau đó thuê lại tài sản đó để sử dụng. Người đi thuê vừa có thêm nguồn vốn lưu động vừa có tài  sản để sử dụng.
 14. CHO THUÊ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT CHO THUÊ HỢP TÁC Thường áp dụng đối với những tài sản thuê có giá trị lớn, bên  cho thuê không đủ vốn để tài trợ hoặc sợ rủi ro. Bên cho thuê vay phần lớn vốn từ các ngân hàng hoặc các định  chế tài chính khác để mua tài sản cho thuê ( bên cho thuê hợp tác với một hoặc nhiều bên cho vay khác để cùng tài trợ ). Bên cho thuê vẫn là trái chủ trong quan hệ cho thuê. 
 15. CHO THUÊ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT CHO THUÊ GIÁP LƯNG Là loại hình mà trong đó được sự đồng ý của bên cho thuê,  bên đi thuê thứ nhất cho bên thuê thứ hai thuê lại tài sản mà bên thuê thứ nhất đã thuê. Với phương thức này, mặc dù doanh nghiệp không đủ điều  kiện để trực tiếp thuê với bên cho thuê, vẫn thuê được tài sản để sử dụng cho sản xuất kinh doanh. Tiền thuê bên thứ hai phải trả > Tiền thuê bên thứ nhất trả  Tiền thuê bên thứ hai phải trả - Tiền thuê bên thứ nhất trả =  Hoa hồng trách nhiệm (bên thuê thứ nhất hưởng)
 16. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH - Hiện nay mới chỉ có 13 công ty CTTC trong đó 9 công ty thuộc hiệp hội CTTC Việt Nam với tổng số vốn điều lệ là 2.500 tỉ đồng và 4 công ty 100% vốn nước ngoài. - Cho thuê tài chính đã góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn đối với các doanh nghiệp. - Mở rộng quy mô đối tượng cho thuê và thành phần khách hàng tham gia nhưng khách hàng đi thuê chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và xây dựng ( phần lớn tài sản được thuê qua hình thức thuê tài chính là phương tiện vận tải, tỷ lệ các loại máy móc khác còn thấp; Theo thống kê của Công ty cho thuê tài chính – Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, thì riêng trong năm 2002, tỷ lệ cho thuê phương tiện vận tải chiếm đến 45,81% trong khi các loại khác chỉ chiếm từ 7-11,5% )
 17. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH - Các công ty CTTC thường không có sự phân biệt đối xử với các thành phần kinh tế khác nhau. - Hoạt động của các công ty CTTC hiện nay đã dần đi vào nền nếp tuy nhiên trong quá trình hoạt động còn có một số hạn chế: chưa thành lập được hệ thống các chi nhánh, chưa có định hướng chiến lược phát triển, nhu cầu thị trường chưa được tập trung nghiên cứu… - Hoạt động quảng cáo, tuyên truyền cho các công ty CTTC chưa được chú trọng => nhận thức của khách hàng về loại hình dịch vụ này còn khá mơ hồ. - Các công ty cho thuê tài chính còn gặp khó khăn về việc huy động vốn để hoạt động.
 18. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH - Máy móc thiết bị hiện đại tiên tiến còn chiếm một tỷ trọng thấp trong hoạt động cho thuê của các công ty CTTC. Các công ty CTTC chưa áp dụng tài sản cho thuê là bất động sản. - Số dư nợ có tăng, nhưng số nợ quá hạn, nợ xấu ở một số đơn vị còn khá cao (Theo thống kê của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tính đến hết năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của các công ty cho thuê tài chính lên tới 40-50%.) - Vấn đề quyền được thu hồi tài sản khi bên thuê vi phạm hợp đồng cũng là một trong những vấn đề gây nhiều bàn cãi.
 19. SO SANH GIỮA HOAT ĐÔNG ́ ̣ ̣ CHO THUÊ TAI CHINH VÀ CHO VAY ̀ ́ GIỐNG NHAU: • Thời gian cấp tín dụng dài, thường là trên một năm. • Đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp để đầu tư tài sản cố định. • Bên được cấp tín dụng/ bên đi thuê đều phải trả vốn góp hàng tháng cho bên cấp tín dụng/ bên cho thuê. • Bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên đi vay khi đến hạn thanh toán. • Hầu hết các quyền năng của chủ sở hữu được chuyển giao cho bên kia.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản