Ôn giữa học phần môn kỹ thuật vi xử lý

Chia sẻ: Phạm Trường Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
184
lượt xem
62
download

Ôn giữa học phần môn kỹ thuật vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu1: Viết chương trình chuyển giá trị 02Fh vào vùng nhớ có địa chỉ từ 1000h đến 1020h của RAM ngoại trú sau đó copy sang vùng nhớ có địa chỉ từ 1040h đến 1060h của RAM ngoại trú. Tính thời gian để thực hiện chương trình trên. C5: Viết chương trình chuyển nội dung ABh vào vùng nhớ của Ram nội có địa chỉ bắt đầu từ 10h đến 45h. Sau đó chuyển nội dung vùng nhớ này sang vùng nhớ mới của Ram ngoài có địa chỉ bắt đầu từ 2500h....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn giữa học phần môn kỹ thuật vi xử lý

  1. Cẩu hỏi ôn tập thi GIỮA HỌC PHẦN môn kỹ thuật VXL Câu1: Viết chương trình chuyển giá trị 02Fh vào vùng nhớ có địa chỉ từ 1000h đến 1020h của RAM ngoại trú sau đó copy sang vùng nhớ có địa chỉ từ 1040h đến 1060h của RAM ngoại trú. Tính thời gian để thực hiện chương trình trên. C2 Cho một đoạn chương trình xử lý dữ liệu trong RAM nội như sau: Org 0000h ; K0: Mov A, # 20 ; Mov 01h, # 30h ; K1: Mov @R1, a ; Inc a ; Inc R1 ; Cjne a, # 90, K1 ; Jmp $ ; End ; - Giải thích ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình trên và tổng thời gian thực hiện - Cho biết nội dung của từng ngăn nhớ trong RAM nội (sau khi thực hiện xong chương trình)ở địa chỉ bắt đầu từ 30h – 70h C3 Cho một đoạn chương trình xử lý dữ liệu ở RAM ngoại như sau: Org 0000h ; M0: Mov A, # 100 ; Mov Dptr , # 100h ; M1: MovX @Dptr, a ; Inc a ; Inc Dptr ; Cjne a, # 200, M1 ; Jmp $ ; End ; - Giải thích ý nghĩa của từng câu lệnh và tổng thời gian thực hiện trong chương trình trên? - Cho biết nội dung của từng ngăn nhớ ở RAM ngoại (sau khi thực hiện xong chương trình)ở địa chỉ bắt đầu từ 100h – 150h C4 Cho một đoạn chương trình xử lý dữ liệu ở RAM ngoại như sau:
  2. Org 0000h ; Mov A, # 50h ; Mov Dptr , # ; 2000h X1: MovX @Dptr, a ; Inc a ; Inc Dptr ; Cjne a, # 96h, X1 ; Jmp $ ; End ; - Giải thích ý nghĩa của từng câu lệnh và tổng thời gian thực hiện trong chương trình trên? - Cho biết nội dung của từng ngăn nhớ ở RAM ngoại (sau khi thực hiện xong chương trình)ở địa chỉ bắt đầu từ 2000h – 2045h C5 Viết chương trình chuyển nội dung ABh vào vùng nhớ của Ram nội có địa chỉ bắt đầu từ 10h đến 45h. Sau đó chuyển nội dung vùng nhớ này sang vùng nhớ mới của Ram ngoài có địa chỉ bắt đầu từ 2500h. C6 Viết chương trình chuyển dữ liệu có giá trị tăng dần bắt đầu từ 10h đến 50h vào vùng nhớ của RAM nội có địa chỉ bắt đầu từ 20h đến 60h. Sau đó viết chương trình chuyển nội dung vùng nhớ này sang vùng nhớ mới của Ram ngoài có địa chỉ bắt đầu từ 0300h C7 Kết nối cổng P2 đến 8 Led đơn và viết chương trình điều khiển 8 Led đơn đếm nhị phân tăng dần từ 10h đến 90h sau đó lại đếm giảm dần từ 90h về 10h (Lưu ý: Chương trình được lặp lại vô hạn) C8. Viết chương trình điều khiển 2 động cơ theo yêu cầu sau: Khi ấn nút M1 thì động cơ ĐC1 được làm việc sau đó 5s thì động cơ ĐC2 làm việc. Khi nhấn nút D thì động cơ ĐC2 dừng sau đó 5s động cơ ĐC1 mới dừng C9 Viết CT xóa 20 ô nhớ RAM nội có địa chỉ bắt đầu là 30H. C10 Viết CT con delay 100μs, biết rằng thạch anh (xtal) dùng trong hệ thống là: a. 12 MHz
  3. b. 6 MHz C11 Viết CT tạo chuỗi xung vuông có f = 10 Hz và có chu kỳ làm việc D = 25% tại chân P1.5 (Xtal 12 MHz). C12 Cho một chuỗi dữ liệu dưới dạng số có dấu trong RAM ngoài, dài 100 byte, bắt đầu từ địa chỉ 0100H. Viết CT lần lượt xuất các dữ liệu trong chuỗi ra Port 1 nếu là số dương (xem số 0 là dương) và xuất ra Port 2 nếu là số âm. C13: Viết chương trình điều khiển cho một đèn Led thỏa mãn yêu cầu sau: Khi INT0=1 thì Led sáng liên tục Khi INT =0 thì nhấp nháy với chu kỳ 1s Câu 14: - Vẽ hình minh họa, phân tích chức năng và các chế độ hoạt động của khối Timer, phân tích các thanh ghi có liên quan - Nếu muốn viết chương trình trễ 25000 chu kỳ máy thì nội dung trong Tmod bằng bao nhiêu, phân tích ? C15: Cho biết nội dung của các ô nhớ trong RAM nội như sau: (01h) = 79h ; (2Bh) = 20h (A ) = CCh ; (2Ch) = 30h (2Ah) = 10h ; (2Dh) = 40h Hãy xác định nội dung của bảng dữ liệu sau khi thực hiện các lệnh cho trước dưới đây: Hoạt động (2Ah) (2Bh) (2Ch) (2Dh) (A) Số chu kỳ máy Add a, r1 Mov 2Dh, a Mov 2Ch, 2Dh Mov 2Bh, 2Ch Mov 2Ah, 2Bh ORL a, 2Ah ANL a, r1 RL a
  4. SWap a Tổng số CKM C16 Cho một đoạn chương trình xử lý dữ liệu trong RAM nội như sau: Org 0000h ; K0: Mov 45h, # 30 ; Mov 00h, # ; 45h Mov a, # 20 ; Add a, @ R0 ; K1: Mov @R0, a ; Inc a ; Inc R0 ; Cjne a,# 81, ; K1 Jmp $ ; End ; - Giải thích ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình trên và tổng thời gian thực hiện - Cho biết nội dung của từng ngăn nhớ trong RAM nội (sau khi thực hiện xong chương trình)ở địa chỉ bắt đầu từ 45h – 60h
Đồng bộ tài khoản