ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2

Chia sẻ: Nguyễn Bảo An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
444
lượt xem
176
download

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn tin học căn bản 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2

 1. ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN Bộ nhớ Ram và Rom gọi là gì? Câu 1) a) Secondary Memory c) Primary Memory b) Receive Memory d) Random Access Memory. Câu 2) Bit là gì? Là đơn vị nhỏ nhất của thông c) Là một đơn vị đo thông tin. a) tin đựoc sử dụng trong máy tính. d) Tất cả đều đúng. b) Là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1. Câu 3) Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau? c) 1Gb = 210 Mb a) 1 Byte = 8 Bit d) Tất cả đều đúng. b) 1Mb = 1024 Byte Câu 4) hex là hệ số đếm? a) Nhị phân. c) Bát phân b) Thập phân d) Thập lục phân. Câu 5) Các thiết bị của máy tính như Ram, Ổ cứng, Màn hình, CPU gọi là gì? a) Phần cứng. c) Database b) Phần mềm d) Thiết bị nhập. Câu 6) Các thiết bị sau hãy chỉ ra đâu là thiết bị nhập? a) Chuột, bàn phím, máy Scan. c) Máy in, Ram, màn hình b) Màn hình, máy chiếu. d) Tất cả đều sai. Câu 7) Chương trình cho phép bạn định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trường làm việc cho phù hợp gọi là gì? a) Display c) Screen Saver d) Tất cả đều có thể b) Control Panel Câu 8) Khi bạn xóa một tập tin nó thường được xóa vào thùng rác. Nếu không muốn xóa vào thùng rác (Recycle bin) thì ta ấn tổ hợp phím nào? a) Delete c) Ctrl+ Delete b) Shift + Delete d) Tab + Delete Câu 9) Khi tiến hành chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau. Bạn click chọn chuột đồng thời ấn giữ phím nào? a) Ctrl. c) Shift b) Alt d) Tab Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm hệ thống? Câu 10) a) Windows XP. c) Linux. b) Windows NT d) Word 2003. Để tạo mới một văn bản thì cách làm nào sau đây là đúng? Câu 11) a) Dùng tổ hợp phím Ctrl + N c) Dùng tổ hợp phím Ctrl + O d) Đáp án a và b đều đúng. b) Dùng lệnh File  New Thao tác Shift + Enter có chức năng gì? Câu 12) a) Xuống hàng chưa kết thúc c) Nhập dữ liệu theo hàng dọc. d) Tất cả đều sai. Paragrap. b) Xuống một trang màn hình Tổ hợp phím Ctrl +Shift + = có chức năng gì? Câu 13) a) Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi. c) Bật hoặc tắt chỉ số dưới. b) Bật hoặc tắt chỉ số trên d) Tất cả đều sai. 1
 2. Để chia cột trong văn bản ta thực hiện thế nào trong các cách sau đây? Câu 14) a) Chọn lệnh Format  Columns c) Dùng lệnh Format  Drop cap… b) Chọn lệnh Format  Fonts. d) Tất cả đều sai. Trong phần File  Page Setup Mục Guider có chức năng gì? Câu 15) a) Quy định khoảng cách từ mép c) Phần trừ lề trống để đóng gáy đến trang in. tài liệu b) Chia văn bản thành nhiều đoạn d) Quy định lề của trang in. theo ý muốn Để thay đổi đơn vị đo của thước ta thực hiện thao tác nào sau đây? Câu 16) a) Format  Tabs c) Tools  Options  Edit b) Tools  Options  General d) Insert  Page number. Hãy chọn đáp án đúng khi chèn tiêu đề của tài liệu Câu 17) a) View  header and footer c) Insert  Pager number… d) Tất cả đều không đúng. b) Insert  header and footer Để di chuyển con trỏ trong bảng người ta dùng tổ hợp phím nóng.Vậy Câu 18) tổ hợp phím Shift + Tab dùng để làm gì? a) Di chuyển con trỏ đến ô liền c) Di chuyển con trỏ đến ô bên trước. trên b) Di chuyển con trỏ đến ô liền d) Di chuyển con trỏ về vị trí đầu sau dòng. Ví dụ khi ta đánh chữ cn trong văn bản sau đó ấn phím Spacebar Máy sẽ Câu 19) hiện ra cụm từ Công Nghệ Thông Tin. Đây là chức năng gì? a) AutoCorrect. c) AutoFormat d) Tất cả đều sai. b) AutoText Để thực hiện trộn thư trong word ta thực hiện câu lệnh nào sau đây? Câu 20) a) Format  Letter and Maillings b) Tools  Letters and Maillings  Mail Merge  Mail Merge c) Tools  Option  Save d) Không có cách nào đúng. Một bảng tính Excel bao gồm? Câu 21) a) 265 cột và 65535 dòng c) 256 cột và 65536 dòng b) 255 cột và 65365 dòng d) 265 cột và 65265 dòng. Các địa chỉ sau đây là kỉểu địa chỉ gì? A12, B3, C45 Câu 22) a) Tuyệt đối c) Địa chỉ hỗn hợp b) Tương đối. d) Tất cả đều đúng. Khi gõ công thức xong ấn Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là. Câu 23) a) Không tìm thấy tên hàm. c) Giá trị tham chiếu không tồn tại b) Không tham chiếu đến được d) Tập hợp rỗng Cho bảng dữ liệu sau dùng cho câu 24  câu 26. 2
 3. Khi ta nhập công thức sau =Count(C31:C35) và =Counta(C31:C35) kết Câu 24) quả là a) 4 và 5 c) 5 và 5 d) Báo lỗi vì sai công thức b) 5 và 4 e) . Khi ta nhập công thức sau: =Left(A31,2) Kết quả là Câu 25) a) NV c) N b) VA d) TT Khi ta nhập công thức sau: = Sum(C31:C35) kết quả là Câu 26) a) 23 c) 25 b) 27 d) 8 Cho bảng tính sau dùng cho câu 27  câu 30. 3
 4. Điền công thức Cho cột khu vực để điền vào khu vực của từng người. Câu 27) a) =Hlookup(C41,$E$50:$G$51,2,0) c) =Vlookup(C41,$E$50:$G$51,2,1) b) =Hlookup(C41,$E$50:$g$51,2,1) d) =Vlookup(41,$E$50:$G$51,2,0) Điền công thức cho cột chức vụ để điền vào chức vụ của từng người. Câu 28) a) =Hlookup(B41,$A$51:$B$54,2,0) c) =Vlookup(B41,$A$51:$B$54,2,0) b) =Hlookup(B41,$A$51:$B$54,2,1) d) =Vlookup(B41,$A$51:$B$54,2,1) Khi ta nhập vào công thức =Match(“TN”,C40:C45,0) thì kết quả là Câu 29) a) 2 c) 4 d) Báo lỗi vì công thức sai b) 3 Khi ta nhập công thức =Index(A41:F45,2,3) Thì kết quả là Câu 30) a) KV c) LD b) TN d) QD Hàm nào trả về ngày tháng hiện thời của hệ thống? Câu 31) a) Date b) Today c) Time d) Count Trong các phép toán dưới đây phép toán nào có độ ưu tiên cao nhất? Câu 32) a) ^ c) % b) * d) + Các tập tin khuôn mẫu của Excel có phần mở rộng là gì? Câu 33) a) .htm c) .doc b) .xls d) .xlt Hàm nào tính tổng giá trị của các đối số? Câu 34) a) Sum c) Count b) Average d) Rank Hộp thoại nào cho phép bạn thiết lập số chữ số được hiển thị sau dấu Câu 35) thập phân? a) Autocomplete c) Auto Format b) Format Cells d) Saver As.. Phần mở rộng của Power Point là gì ? Câu 36) a) ppt c) POP b) PPF d) POW Chế độ xem Outline trong PowerPoint được dùng để ? Câu 37) a) Tạo một đường viền quanh tờ c) Tạo một tài liệu phác thảo chiếu d) Phác thảo các ô của bảng trong b) Hiển thị tiêu đề và nội dung một tờ chiếu phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu Chế độ Slide Show dùng để làm gì? Câu 38) a) Hiển thị các tờ chiếu của bảng trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và không cho phép soạn thảo văn bản. b) Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu. c) Hiển thị các tờ chiếu của bảng trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và cho phép soạn thảo văn bản. d) Chiếu tờ chiếu toàn màn hình. Lựa chọn thực đơn nào để chèn thêm slide vào bản trình chiếu? Câu 39) a) Insert  New Slide 4
 5. b) Insert > Presentation  New c) File  New Slide d) Insert  Blank Chọn thực đơn nào để trình chiếu bảng chiếu Câu 40) a) Slide Show  View Show c) View  Master b) Slide Show  Show d) View  Show Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng cho slide? Câu 41) a) Slide Show Animation Schemes c) Slide Show  Slide transition b) Slide Show  Custom d) Insert  Custom Animation Animation Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng cho một đối tượng của slide? Câu 42) a) Slide Show Animation Schemes c) Slide Show  Slide transition b) Slide Show  Custom d) Insert  Custom Animation Animation WWW là viết tắt của cụm từ tiếng anh nào? Câu 43) a) World Wide Web c) World Wilde Web d) Tất cả đều sai. b) Wold Wide Web Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang web? Câu 44) a) Là trang văn bản thông thường b) Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu bên trong nó c) Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thường với hình ảnh, âm thanh, video, và các liên kết đến các trang siêu văn bản khác. d) Là trang văn bản chứa văn bản và hình ảnh. Chương trình được dùng để xem web được gọi là gì? Câu 45) a) Trình duyệt web c) Chương trình xem web b) Bộ duyệt web d) Phần mềm xem web Nút Back trên thanh công cụ trình duyệt có tác dụng gì? Câu 46) a) Quay trở lại trang web trước đó c) Quay trở lại màn hình trước đó b) Quay trở lại cửa sổ trước đó d) Đi đến trang web tiếp theo Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì? Câu 47) a) Trao đổi thông tin trực tuyến c) Trao đổi thư thông qua môi b) Hộp thoại trực tuyến trường Internet d) Tìm kiếm thông tin Đâu là địa chỉ trang web tìm kiếm thông dụng nhất hiện nay? Câu 48) a) www.google.com b) www.24h.com.vn c) www.vnexpress.net d) www.yahoo.com 5
 6. Khi muốn lưu một trang web vào ổ cứng để đọc khi không kết nối Internet bạn phải làm thế Câu 49) nào? a) Nhấp chuột phải vào trang web và chọn Save AS… b) Chọn File  Save As.. c) Chọn Edit  Select All d) Tất cả đều sai Giao thức FTP được sử dụng để làm gì ? Câu 50) a) Duyệt web b) Đăng nhập vào một máy tính ở xa c) Truyền dữ liệu d) Nhận và gửi thư điện tử.
 7. 1. Hệ điều hành thường được lưu trữ ở đâu? a. Bộ nhớ trong. b. USB. c. Đĩa mềm.   ộ nhớ ngoà   B i. d. 2. Tên tệp nào sau đây không hợp lệ trong hệ điều hành Windows? a. Baitap.pas b.   Dethi.*   c. Thuattoan d. Abc.def 3. Trong tin học, thư mục là 1: a.   ập hợp các tệp và thư mục con. T   b. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng. c. Phần ổ đĩa chứa 1 tập hợp các tệp. d. Mục lục để tra cứu thông tin. 4. Trong tin học, tệp là khái niệm chỉ: a. 1 văn bản. b.   đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài. 1    c. 1 gói tin. d. 1 trang web. Tìm câu sai trong các câu sau: 5. a. Trong cùng 1 thư  mục có  thể  lưu trữ  2 tệp cùng phần tên nhưng có  phần mở  rộng   khác nhau. b. 2 thư mục cùng tên phải ở trong 2 thư mục mẹ khác nhau. c. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó. d.    chỉ  1 tệp  ở  thư  mục nào người ta thường lấy tên thư  mục  đó  làm phần tên của   Để   tệp và bổ sung thêm phần mở rộng. 6. Trong các đường dẫn sau, đường dẫn nào là đường dẫn đầy đủ? a. ..\doc\baitap.exe b.   C:\pascal\baitap.exe   c. baitap\laptrinh\baitap.exe d. .\tmp\baitap.exe 7. Bộ nhớ ngoài của máy tính thường là: a. Đĩa cứng. b. Đĩa mềm, CD, thiết bị nhớ flash. c. Băng casset. d.   à b. a v   8. Trong Windows Explore để chọn nhiều tập tin hoặc nhiều thư mục không liên tiếp nhau  ta ấn giữ phím:
 8. a. Tab b. Delete c.     Ctrl d.  Alt. 9. Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân? a. 11010111 b. 10010110 c.   1010111  d. 1010111010 10. Hệ đếm nhị phân đượ sử dụng phổ biến trong tin học vì: a. Dễ dùng. b. Dễ biến đổi thành dạng biểu diễn trong hệ đếm 10. c.   ạch  điện có  2 trạng thái (có   điện/không có   điện) có  thể  dùng  để  thể  hiện tương  1 m   ứng “1” và “0”. d. Là số nguyên tố chẵn duy nhất. 11. Trong Windows Explore để tạo thư mục ta chọn: a. File  New  Directory b. File  New  File. c.         File  New        Folder.   d. Tất cả đều sai. 12. Trong Windows Explore để tìm tập tin hoặc thư mục ta chọn: a. File Find  Files or folders. b. ToolsFindFiles or Folders.. c. EditFindFiles or Folders.. d. Cả ba câu đều sai. 13. Một tập tin hoặc một thư mục gồm mấy thuộc tính: a. 5 b. 3 c. 2 d. 4 14. Để thoát khỏi Windows Explore ta chọn: a.         File  Close   b. Edit  Close. c. File  Exit d. Edit  Exit. 15. Trong Windows khi chương trình được mở sẽ có một biểu tượng nhỏ xuất hiện ở : a. Màn hình nền (Desktop) b. Trên thanh Taskbar. c. Nằm ở một chổ do Windows xác định d. Tất cả đề sai. 16. Trong Microsoft Word 2003 để tạo một tập tin văn bản mới ( tờ giấy trắng) ta chọn: a.         File  New   b. Edit  New. c. File  New  File.. d. Tools  New... 17. Trong Microsoft Word 2003 để lưu một tập tin ta chọn: a          . File  Save   b. Edit  Save. c. Edit  Save As d. Chỉ có câu b,c là đúng. 18 Trong Microsoft Word 2003 để lưu đổi tên một tập tin ta chọn:
 9. a. File  Save b.         File  Save As..  c. Edit  Save d. Edit  Save As.. 19. Trong Microsoft Word 2003 để mở một tập tin có sẵn ta chon nút nào sau đây: a.  b.  c.  d. Không có câu nào đúng. 20. Trong Micrsoft Word 2003 để mở hợp thoại Page Setup ta chọn: a.         File  Page Setup…  b. Edit  Page Setup. c. Tools  Page Setup d. Tất cả đều sai. 21.Trong Microsoft Word 2003 để in một tập tin ra giấy ta chọn: a.         File  Print…  b. Edit  Print. c. View  Print d. Format  Print. 22.Trong Microsoft Word 2003 để xem trước khi in một tập tin ra giấy ta bấm vào nút nào  dưới đây: a.  b.  c.  d.  23.Trong Microsoft Word 2003 nút nào dưới đây dùng để tô màu nền cho đối tượng vẽ  ( hình vẽ): a.  b.  c.  d. Không có câu nào đúng. 24.Trong Microsoft Word nút nào dưới đây dùng để tô màu viền cho hình: a.  b.  c. Cả hai câu trên sai. D. Cả hai câu trên đúng. 25.Trong Microsoft Word 2003 nút nào dưới đây dùng để tô màu cho chữ: a.  b.  c.  d. Câu a,b,c đều sai. 26. Trong Microsoft Word 2003 để chèn ký tự đặc biệt ta chọn: a.  Insert        Symbol…   b. Format  Symbol… c. View  Symbol… c. Tất cả đều sai. 27. Trong Microsoft Word 2003 để chèn hình ta chọn : a. Insert  Picture  ClipArt… b. Insert  Picture  From File.. c. Format  Picture  ClipArt d. Chỉ có câu a,b, đúng. 28. Trong Microsoft Word 2003 để định dạng Font cho chữ ta chọn: a. Insert  Font b.   Format        Font…   c. Insert  Picture  Font d. Format  Drop Cap.. 29.Trong Microsoft Word 2003 để tạo cột cho văn bản bạn phải chọn: a. Insert  Columns.. b.   Format        Columns..   c. Cả hai cùng đúng. d. Cả hai cùng sai.
 10. 30.Trong Microsoft Word để tạo bảng biểu bạn phải chọn: a. Insert  Insert Table. b. Format  Insert Table. c.   Table        Insert        Table…  d. Tools Insert Table. 31.Trong Excel để xoá Sheet hiện hành ta chọn: a. File  Delete b. Edit  Delete c.         Edit  Delete Sheet   d. Tất cả đều sai. 32.Trong Excel để chèn thêm một Sheet mới bạn chọn: a. Format  WorkSheet b. Insert Sheet c.   Insert        WorkSheet   d. Format  Sheet. 33.Để thoát khỏi Excel bạn chọn: a. File  Exit b. File  Close c.  d. Câu a,c đúng. 34.Trong Excel để đổi tên cho Sheet hiện hành bạn chọn: a. File  Rename b. Edit  Rename c. Format  Sheet d.  Format        Sheet        Rename   35.Trong Excel để định dạng dữ liệu bạn chọn: a. Format Cells… b. Ctrl + 1 c. Ctrl + 2 d. Câu a,b đúng. 36.Trong Excel để chèn thêm một dòng bạn chọn: a. Insert  Columns b. Format  Rows.. c.   Insert        Rows  c. Insert  Cells. 37.Trong Excel để chèn thêm một cột bạn chọn: a.  Insert        Columns  b. Format  Rows.. c. Insert  Rows c. Insert  Cells. 38.Trong Excel để điền công thức cho một ô bạn phải chọn: a. Insert  Function.. b.  c. Bấm = rồi gõ công thức vào d. Tất cả đều đúng. 39.Trong Excel để gôm nhiều dòng hay nhiều cột hay nhiều ô thành một ô bạn chọn: a. Format  Cells  Merge Cells b.  c. Cả hai cùng đúng d. Cả hai cùng sai. 40.Trong Excel để định dạng Font chữ bạn chọn: a.Format  Font b.   Format        Cells        Font   c. Ctrl + D d. Tất cả đều đúng. 41.Trong Excel để sắp xếp dữ liệu bạn chọn: a. Table  Sort… b. Tools  Sort… c    . Data        Sort…  d. Data  Filter  Sort…
 11. 42. Địa chỉ ô “$D$26 là: a. Địa chỉ tuyệt đối b. Địa chỉ tương đối c. Địa chỉ hỗn hợp d. Cả 3 câu đều sai. 43. Giá trị trả về của hàm = if(10>2, “Sai”, 2007) trong Excel là: a. Đúng b. Sai c. 2007 d. 0 44. Để tính tổng các giá trị của các giá trị tại ô: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm: a. = Sum(A4; A6) b. = Average(A4 + A5 + A6) c. = Sum(A4: A6) d. = Max(A4+A5+A6) 45. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895,2) là: a. 123 b. 123.17 c. 123.16 d. 100 46. WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây:  a. World Wide Web b. World Win Web c. World Wired Web d. Windows Wide Web 47. Trang chủ (Homepage) là: a. Trang web của cá nhân b. Trang web hướng dẫn sử dụng website c. Trang web đầu tiên được mở ra khi truy cập một website d. Địa chỉ chính thức của một website 48. Các Website cung cấp các máy tìm kiếm, ngoại trừ địa chỉ: a. http://www.vietnamnet.vn b. http://vn.yahoo.com c. http://www.google.com.vn d. http://www.msn.com 49. Mạng Internet là? a. Mạng Client­Server b. Mạng toàn cầu c. Mạng cục bộ LAN d. Mạng diện rộng WAN 50. Mỗi máy tính tham gia vào mạng đều có 1 điạ chỉ duy nhất được gọi là địa chỉ? a. HTTP b. HTML c      . IP d. TCP/IP 1/. Phaàn Meàm laø? A/. Caùc chöông trình öùng duïng vaø taäp tin löu tröõ treân ñóa. B/. Heä thoáng caùc thieát bò ñieän töû. C/. Laø boä vi xöû lyù vaø caùc thieát bò RAM, ROM, Ñóa,…. D/. Taát caû ñeàu ñuùng. 2/. Windows XP laø: A/. Phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn vaø veõ hình. B/. Phaàn meàm öùng duïng. C/. Heä ñieàu haønh. D/. Taát caû ñeàu ñuùng.
 12. 3/. Thö muïc goác laø? A/. OÅ ñóa ñang duøng. B/. Thö muïc Windows. C/. Thö muïc My Documents. D/. Taát caû ñeàu sai. 4/. Ñeå chuyeån qua laïi giöõa caùc chöông trình öùng duïng ñang laøm vieäc trong Windows ta nhaán: A/. Alt + Tab. B/. Alt + Esc. C/. Ctrl + Tab. D/.Caâu A, B ñuùng. 5/. Chaïy moät chöông trình öùng duïng baèng caùch? A/. Double Click taïi Shortcut cuûa chöông trình öùng duïng. B/. Choïn Start \ Run, nhaäp teân taäp tin chöông trình öùng duïng, Ok. C/. Chaïy Explorer, Double Click taïi teân taäp tin chöông trình öùng duïng. D/. Taát caû ñeàu ñuùng. 6/. Windows cho pheùp teân taäp tin coù theå coù ñaët toái ña? A/. 255 kyù töï B/. 128 kyù töï C/. 254 kyù töï D/. 265 kyù töï. 7/. Nhoùm thuoäc tính naøo duøng cho taäp tin cuûa heä ñieàu haønh Windows? A/. Rename, Delete, Change. B/. Hidden, System, Readonly, Archive. C/. Hiden, Readonly, Archive. D/. Hidden, Readonly, Archive. 8/. Virus maùy tính coù khả năng ñaëc tröng naøo? A/. Töï sao cheùp vaø laây lan. B/. Laøm cho maùy tính khoâng hoaït ñoäng. C/. Laøm thay ñoåi hoaëc maát döõ lieäu treân maùy. D/. Laøm hoûng phaàn cöùng. 9/. Khi maùy tính bò nhieãm Virus ta neân: A/. Ñònh daïng ñóa cöùng vaø caøi ñaët laïi. B/. Tìm vaø xoaù caùc taäp tin bò nhieãm Virus. C/. Duøng caùc phaàn meàm phaùt hieän vaø dieät Virus. D/. Naâng caáp heä ñieàu haønh môùi. 10/. Internet Explorer laø chöông trình gì: A/. Quaûn lyù thö muïc, taäp tin. B/. Heä ñieàu haønh. C/. Phaùt hieän vaø dieät Virus. D/. Trình duyeät Web. 11/. Recycle Bin ñöôïc duøng: A/. Chöùa caùc hình aûnh bò xoùa. B/. Chöùa caùc thö muïc, taäp tin bò xoaù. C/. Chöùa thaønh phaàn heä thoáng. D/. Chöùa caùc taäp tin ñang laøm vieäc. 12/. Chænh ngaøy giôø cuûa heä thoáng baèng caùch: A/. Control Panel \ Date and Time. B/. Contol Panel\ Mouse. C/. Control Panel\ Display. D/. Control Panel\ Regional and language options. 13/. Thay ñoåi aûnh neàn Desktop baèng caùch: A/. Control Panel\ Display. B/. Control Panel\ Picture. C/. Control Panel\ Fonts. D/. Control Panel\ System. 14/. Môû menu cuûa cöûa soå ñang laøm vieäc ta nhaán tổ hợp phím nào? A/. Alt + ESC. B/. Alt + Space Bar.
 13. C/.Ctrl + Space Bar. D/. Shift + Alt. 15/. Tìm kieám caùc taäp tin aûnh . Jpg, coù kyù töï thöù 5,6 laø HF, ta nhaäp teân tập tin ñaïi diệân naøo khi tìm kieám? A/.*HF*.Jpg B/.???HF*.Jpg C/.????HF*.Jpg D/. Taát caû ñeàu sai. 16/. Tìm kieám trong Google caùc trang noùi veà thaønh phoá Haø Noäi ta nhaäp cuïm töø naøo: A/. thaønh phoá Haø Noäi B/. “thaønh phoá Haø Noäi” C/. “HAØ NOÄI” OR “haø noäi” D/. thaønh phoá + Haø Noäi 17/. Cho bieát ñòa chæ http://www.pace.edu.vn laø loaïi toå chöùc gì? A/. Toå chöùc thöông maïi B/. Toå chöùc chính phuû C/. Toå chöùc y teá D/. Toå chöùc giaùo duïc 18/. Nuùt Home treân cöûa soå trình duyeät duøng ñeå: A/. Veà trang khôûi ñoäng maëc ñònh. B/. Veà trang chuû cuûa Website ñang xem. C/. Veà trang traéng khoâng coù noäi dung. D/. Veà trang www.msn.com. 19/. Ñòa chæ naøo sai ? A/. http://www.google.com B/. http://www.yahoo.com C/. http://www.phutho.com.org D/. Taát caû ñeàu sai. 20/. Ñòa chæ http://www.asiahopital.com.vn laø toå chöùc naøo ? A/. Toå chöùc y teá. B/. Toå chöùc thöông maïi, dòch vuï. C/. Toå chöùc chính phuû. D/. Taát caû ñeàu sai. 21/. Ñeå cheøn WordArt vaøo vaên baûn ta choïn: A/. Insert \ ClipArt. B/. Insert \Picture\ ClipArt. C/. Format \ WordArt. D/. Insert \Picture\ WordArt. 22/. Ñaùnh soá thöù töï hoaëc kyù hieäu ñaàu ñoaïn ta choïn: A/. Format \ Bulets and Numbering. B/. Format \ Borders and Shading. C/. Format \ Bullets and Number. D/. Format \ Bullets and Numbering. 23/. Ñeå chia coät ñoaïn vaên baûn ta choïn: A/. Format \ Column. B/. Format \ Columns. C/. Format \ Cols. D/. Insert \ Columns. 24/. Tìm kieám vaø thay theá trong vaên baûn ta choïn: A/. Edit \ Replace. B/. Edit \ Find. C/. Edit \ Links . D/. Edit \ Goto. 25/. Hieän caùc thanh coâng cuï ta choïn: A/. Format \ Print Layout. B/. Insert \ Toolbars. C/. View \ Toolbox. D/. View \ Toolbars. 26/. Thay ñoåi tyû leä hieån thò vaên baûn, ta choïn: A/. View \ Zoom. B/. Edit \ View. C/. View \ View Screen. D/. View \ View Zoom. 27/. Choïn toaøn boä vaên baûn ta nhaán: A/. Ctrl + C. B/. Ctrl + B. C/. Ctrl + A. D/. Taát caû ñeàu sai.
 14. 28/. Cheøn kyù hieäu, kyù töï ñaëc bieät vaøo vò trí con troû trong vaên baûn baèng caùch: A/. Insert \ Special Characters. B/. Insert \ Symbol. C/. Insert \ Symbols. D/. Taát caû ñeàu sai. 29/. Taïo moät baûng baèng caùch: A/. Table \ Insert \ Table. B/. Table \ Draw Table. C/. Insert \ Table. D/. Caâu A vaø B ñuùng. 30/. Chia caùc oâ treân baûng baèng caùch: A/. Choïn caùc oâ, Table \ Merge Cells. B/. Choïn caùc oâ, Table \ Split Cells. C/. Choïn caùc oâ, Tables \ Merge Cells. D/. Taát caû ñeàu sai. 31/. Xoaù döõ lieäu treân baûng baèng caùch: A/. Choïn baûng, nhaán Delete. B/. Choïn baûng, Table \ Delete \ Table. C/. Choïn baûng, Table \ Delete \ Rows. D/.Choïn baûng, nhaán Ctrl + X. 32/. Xoaù 1 coät trong baûng ta thöïc hieän: A/. Choïn coät, Table \ Delete\ Table. B/. Choïn coät, nhaán Delete. C/. Choïn coät, nhaán Ctrl + Delete. D/. Choïn coät, Table \ Delete \ Columns. 33/. Nhaán toå hôïp phím Shift + Tab trong baûng coù taùc duïng: A/.Ñeán oâ keá tieáp. B/. Ñeán oâ keá tieáp hoaëc taïo doøng môùi. C/. Veà oâ ñöùng tröôùc. D/. Xuoáng doøng trong oâ. 34/. Phuïc hoài noäi dung vöøa bò xoaù baèng caùch: A/. Nhaán Ctrl + Y. B/. Nhaán Ctrl + X. C/. Nhaán Ctrl + Z. D/. Nhaán Ctrl + D. 35/. Xem vaên baûn tröôùc khi in ta choïn: A/. File \ Print. B/. File \ Page Setup. C/. View \ Print Layout. D/. File \ Print Preview. 36/. Soá coät cuûa baûng tính Excel goàm: A/. 26 coät,töø coät A ñeáncoätZ B/. 255coät,töø coätA ñeán coätIU C/. 128coät,töø coätA ñeáncoätDX D/. 256coät,töø coätA ñeán coätIV 37/. Soá doøngcuûabaûngtính Excel goàm: A/. 65535doøng B/. 65536doøng C/. 65356doøng D/. 64000doøng 38/. Ñòa chænaøolaø sai: A/. D5:H20 B/. D$5:H$20 C/. $D$5:$H$20 D/. $H$20:$D$5 39/ Ñeåhieäuchænhnoäi dungcuûa1 oâ ta nhaánphím: A/. Phím F3 B/. Phím F2 C/. Phím F4 D/. Phím F8 40/. 3 oâ F1, F2, F3 ñöôïc troänthaønh1 oâ, vaäyñòachæcuûaoâ troännaøylaø ñòachænaøo? A/. F1:F3 B/. F22 C/. F3 D/. F1
 15. 41/. Keû khungcho caùcoâ ñöôïc choïn baèng: A/. Format\ Cells, theûBorder B/. Format\ Cells, theûNumber C/. Format\ Cells, theûAlignment D/. Format\ Cells, theûPatterns 42/. Keát quaûcuûacoângthöùcsau: =Sum(10,20,- 15,90) A/. 105 B/. #VALUE! C/. 100 D/. 95 43/. Keát quaûcuûacoângthöùcsau: =Average(40,30,30,40) A/. 35 B/. #NAME? C/. 35.0 D/. Khoângphaûi caùckeátquaûA, B, C. 44/. Keát quaûcuûacoângthöùcsau: =MIN(20,-30,MAX(5,100,120),MIN(30,700,25,10)) A/. 0 B/. -30 C/. 10 D/. 20 45/. Keát quaûcuûacoângthöùcsau: =MAX(20,30,50,MIN(60,40,45),MIN(300,90)) A/. 50 B/.90 C/. 40 D/. Khoângcoù caâunaøoñuùng. 46/. Keát quaûcuûacoângthöùcsau: =COUNT(“Hoàng”,”Cuùc”,”Mai”,”Lan”) A/. 4 B/. 0 C/. #VALUE! D/. #NAME? 47/. Saépxeápdöõ lieäuta choïn: A/. Format\ Sort B/. Filter \ Sort C/. Data\ Filter \ Sort D/. Data\ Sort 48/. L döõ lieäu töï ñoäng (Auto Filter) ta choïn: oïc A/. Tools \ Filter \ Auto Filter B/.Data \ Filter \ Auto C/. Data\ Filter \ Auto Filter D/.Format\ Filter \ Auto Filter 49/. Khi nhaäpcoângthöùc,ñeåchuyeånñoåi ñòachætöôngñoái sangñòachætuyeätñoái hoaëc ñòachæhoãnhôïp ta nhaánphím: A/. Phím Alt +F4. B/. Phím Ctrl +F4. C/. Phím F4. D/. Phím F2. 50/. Veõ ñoà thò ta choïn: A/. Insert\ Chart B/. Format\ Chart C/. Data\ Chart D/. Edit \ Chart

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản