Part 38 - I SA Server - Server Publishing

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
94
lượt xem
31
download

Part 38 - I SA Server - Server Publishing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration - Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Part 38 - I SA Server - Server Publishing

 1. “Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 38 - ISA Server - Server Publishing Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration -> Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin 1 of 12
 2. Và kiểm tra bằng lệnh Get-PopSettings Phải xác nhận rằng dòng Login Type là PlainTextLogin Trở lại máy ISA Server (PC01) để tạo Rule Publish các dịch vụ SMTP và POP3 Bật chương trình ISA lên tiếp tục trong Firewall Policy tạo một Rule mới bằng cách chọn New -> Mail Server Publishing Rule 2 of 12
 3. Đặt tên cho Rule này là Publish Mail Chọn tùy chọn Client access: PRC, IMAP, POP3, SMTP 3 of 12
 4. Tong này tôi chỉ chọn POP3 và SMTP ở dạng standard port mà thôi nghĩa là chỉ bật các Port 110 và 25 mà thôi Trong màn hình Select Server nhập IP của máy chạy dịch vụ Mail Server trong này chính là máy Exchange Server Màn hình sau khi hoàn tất 4 of 12
 5. Từ máy Client bật Outlook lên và cấu hình Incoming mail, Outgoing mail là mail.gccom.net Check mail thử thấy nhận rất tốt Tiếp tục ta tạo một Rule mới để các máy có thể Check mail thông qua OWA của Microsoft Office Outlook Tại máy ISA Server bật chương trình ISA lên tiếp tục trong Firewall Policy tạo một Rule mới bằng cách chọn New -> Exchange Web Client Access Publishing Rule 5 of 12
 6. Đặt tên cho Rule này là Publish OWA Chọn phiên bản Exchange tương ứng và click vào Outlook Web Access 6 of 12
 7. Chọn tùy chọn Publish a single Web site or load balancer Trong Server Connection Sercurity tôi chọn lựa chọn Use SSL to connect to the published Web server or server farm để Publish dịch vụ HTTP cho OWA 7 of 12
 8. Internal site name bạn nhập Domain name của hệ thống (chính là Domain của DC Server) Nhập Domain name mà bạn mua từ nhà cung cấp dịch vụ vào ô Public name trong Public Name Details Trong màn hình Select Web Listener sẽ thấy xuất hiện 2 Web Listener là Publish Port 80 & Publish Port 443 do trước đó chúng ta đã tạo rồi, click chọn Publish Port 80 8 of 12
 9. Chọn tùy chọn No delegation, and cliecnt cannot authenticate directly trong Authentication Delegation Tương tự bạn tạo một Rule mới mang tên Publish Secure OWA để Publish dịch vụ HTTPS cho OWA Server Connection Sercurity: Use SSL to connect to the published Web server or server farm để Publish dịch vụ HTTPS cho OWA Select Web Listener: Publish Port 443 để Publish dịch vụ HTTPS cho OWA Màn hình tạo Rule Publish OWA & Publish Secure OWA sau khi hoàn tất 9 of 12
 10. Từ máy Client truy cập thử dịch vụ OWA sẽ thấy rất tốt 10 of 12
 11. Với giao thức SSL cho OWA cũng rất thành công OK mình vừa trình bày xong phần Server Publishing - SMTP - POP3 - OWA - ISA Server trong 70-351 của MCSA. 11 of 12
 12. Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website: http://www.gccom.net 12 of 12
Đồng bộ tài khoản