intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại phạm vi tình cảm của mục đích giáo dục

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

71
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Chú ý (nhận) - Nhận thức thấy - Sẵn sàng để đón nhận - Sự chú ý có chọn lọc hoặc được kiểm soát 2. Sự đáp lại - Đồng ý đáp lại - Sẵn sàng đáp lại - Thoả mãn đáp lại 3. Đánh giá - Chấp nhận về giá trị - Ưu tiên hơn đối với một giá trị - Cam kết và đồng lòng 4. Tổ chức - Khái niệm về giá trị - Tổ chức một hệ thống giá trị 5. Đặc trưng bởi sự phức tạp của giá trị - Một tập hợp khái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân loại phạm vi tình cảm của mục đích giáo dục

  1. Phân loại phạm vi tình cảm của mục đích giáo dục 1. Chú ý (nhận) - Nhận thức thấy - Sẵn sàng để đón nhận - Sự chú ý có chọn lọc hoặc được kiểm soát 2. Sự đáp lại - Đồng ý đáp lại - Sẵn sàng đáp lại - Thoả mãn đáp lại 3. Đánh giá - Chấp nhận về giá trị - Ưu tiên hơn đối với một giá trị - Cam kết và đồng lòng 4. Tổ chức - Khái niệm về giá trị - Tổ chức một hệ thống giá trị 5. Đặc trưng bởi sự phức tạp của giá trị - Một tập hợp khái quát hoá - Đặc trưng hoá Những mô hình phát triển CTĐT Hiện có một số mô hình về phát triển CTĐT. Tuy nhiên, nếu ta cố gắng để trình bày các kiểu phát triển CTĐT khác nhau có thể dẫn tới sự lẫn lôn. Để tránh đi những điều gây khó
  2. hiểu chúng tôi sẽ trình bày 3 mô hình nổi tiếng nhất. Ba mô hình này là: - Mô hình mục tiêu (thực ra phải dịch là mô hình mục đích mới đúng. ND) - Mô hình quá trình - Mô hình phân tích tình huống Mô hình mục tiêu: Mô hình này chịu ảnh hưởng của tâm lý học hành vi và thể hiện các mục tiêu bởi các thuật ngữ thuộc phạm trù hành vi. Theo mô hình này, có 5 giai đoạn chính trong phát triển CTĐT. 1. Khẳng định các mục tiêu chung (aim), mục tiêu cụ thể (goal) và mục đích (objective) – (đề nghị bạn đọc nên phân biệt khái niệm mục tiêu và mục đích – mục tiêu là điều ta hướng tới và nhắm tới mang tính định hướng hơn là kết quả cụ thể còn mục đích là điều ta muốn giành được và đạt được cụ thể hơn. ND). Giai đoạn đầu tiên trong mô hình này thường bắt nguồn từ triết lý quốc gia về giáo dục. Mục tiêu chung (aim) được hình thành gắn với bối cảnh xã hội rộng lớn hơn ở đó việc học tập diễn ra, chính vì lẽ đó mục tiêu chung phải bị chi phối bởi nhu cầu và các giá trị mà xã hội chấp nhận. Mục tiêu chung của các trường ĐH được phản ánh trong sứ mệnh của nhà trường được phê chuẩn bởi quốc hội (đối với Việt nam – Chính phủ) khi trường được thành lập. Mục tiêu cụ thể và các mục đích cũng đồng thời được hình thành gắn với khung chính sách chung. 2. Lựa chọn nội dung: Sau khi khẳng định mục tiêu và mục đích của giáo dục, cần chọn lựa nội dung giáo dục. Nội dung giáo dục được dạy trong các ĐH thường được quyết định
  3. bởi cơ quan quyền lực có trách nhiệm thiết lập chương trình. Khi muốn cải tiến hoặc sửa đổi CTĐT trước hết cần xem xét lại CTĐT hiện hành liệu có cần thiết phải thêm những nội dung khác không. 3. Chọn kinh nghiệm học tập:Những kiến thức và kỹ năng nhằm để cung cấp cho người học đạt được nội dung chương trình đã được xác định. Những nội dung này bao gồm từ những bài giảng tới những bài thực tập và thực hành và cần thiết đối với mỗi phạm vi nội dung. 4. Tổ chức và làm nội dung học tập phù hợp với bối cảnh: Mỗi phần kiến thức và kỹ năng cần phù hợp với mỗi phạm vi nội dung. Những kiến thức và kỹ năng sẽ được tổ chức theo một trình tự sao cho bao hàm hết nội dung chương trình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=71

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2