intTypePromotion=1

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Nghiên cứu Văn hóa Ấn Độ

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
112
lượt xem
26
download

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Nghiên cứu Văn hóa Ấn Độ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Nghiên cứu Văn hóa Ấn Độ trình bày về văn hóa Ấn Độ, con người Ấn Độ và mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi hợp tác kinh doanh với người Ấn Độ. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Nghiên cứu Văn hóa Ấn Độ

Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> [NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ẤN ĐỘ]<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> Lời mở đầu<br /> Chương 1. Văn hóa Ấn Độ<br /> 1.1 Văn hóa ........................................................................................................................... 4<br /> 1.1.1 Khái niệm văn hóa........................................................................................................... 4<br /> 1.1.2 Văn hóa kinh doanh ........................................................................................................ 5<br /> 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nền văn hóa Ấn Độ ................................................................ 6<br /> 1.2.1 Vị trí địa lý ....................................................................................................................... 6<br /> 1.2.2 Địa hình .......................................................................................................................... 6<br /> 1.2.3 Khí hậu – Tài nguyên thiên nhiên .................................................................................... 9<br /> 1.3 Văn hóa Ấn Độ............................................................................................................... 10<br /> 1.3.1 Ngôn ngữ ...................................................................................................................... 10<br /> 1.3.2 Tôn giáo ........................................................................................................................ 11<br /> 1.3.3 Truyền thống - Phong tục .............................................................................................. 14<br /> 1.4 Văn hóa Ấn Độ theo 5 khuynh hướng văn hóa của Geert - Hofstede ............................. 16<br /> 1.4.1 Khoảng cách quyền lực ................................................................................................. 17<br /> 1.4.2 Né tránh sự không rõ ràng ............................................................................................ 18<br /> 1.4.3 Tính mềm mỏng và tính cứng rắn ................................................................................. 18<br /> <br /> Chương 2. Con người Ấn Độ và mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ<br /> 2.1 Con người và doanh nhân Ấn Độ ................................................................................... 21<br /> 2.1.1 Con người Ấn Độ ........................................................................................................... 21<br /> 2.1.2 Doanh nhân Ấn Độ ........................................................................................................ 24<br /> 2.1.3 Tính cách người Ấn và doanh nhân Ấn Độ ..................................................................... 26<br /> 2.1.4 Sự khác biệt của doanh nhân Ấn Độ với thế giới ........................................................... 28<br /> 2.2 Nền kinh tế Ấn Độ ......................................................................................................... 30<br /> 2.2.1 Thời kỳ cổ đại đến khi bị Anh xâm chiếm làm thuộc địa ................................................ 31<br /> 2.2.2 Thời kỳ thuộc địa .......................................................................................................... 32<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> 1.4.4 Chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cá nhân và định hướng dài hạn ........................................ 19<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> [NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ẤN ĐỘ]<br /> <br /> 2.2.3 Thời kỳ sau khi độc lập .................................................................................................. 33<br /> 2.2.4 Thời kỳ sau 1991 ........................................................................................................... 35<br /> 2.3 Quan hệ bang giao Việt Nam - Ấn Độ ............................................................................. 39<br /> 2.3.1 Từ trong lịch sử ............................................................................................................. 39<br /> 2.3.2 Thời kì sau 1945 tới nay (2011) ..................................................................................... 43<br /> <br /> Chương 3. Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi hợp tác kinh doanh với người<br /> Ấn Độ<br /> 3.1 Trên góc độ vĩ mô .......................................................................................................... 48<br /> 3.2 Trên góc độ vi mô .......................................................................................................... 50<br /> 3.2.1 Hiểu về Ấn Độ ............................................................................................................... 51<br /> 3.2.2 Lưu ý khi tiếp xúc với người Ấn Độ ................................................................................ 53<br /> <br /> Kết luận<br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> 1|P a ge<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> [NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ẤN ĐỘ]<br /> <br /> LÔØI MÔÛ ÑAÀU<br /> Ấn Độ là một đất nước có lịch sử từ lâu đời. Thế giới nhìn nhận Ấn Độ như là một trong<br /> những nền văn hóa phát triển rực rỡ nhất của văn minh nhân loại. Trong lịch sử, Ấn Độ<br /> đã phát triển nền văn hóa của họ đến mức rực rỡ hàng ngàn năm trước công nguyên.<br /> Ngày nay những di sản ấy vẫn còn. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, người Ấn Độ đã và<br /> đang đóng góp rất nhiều vào kho tàng văn hóa nhân loại. Không chỉ là thơ ca, nghệ thuật,<br /> tư tưởng triết học, những công trình kiến trúc nổi bật… mà nổi bật nhất là bao thế hệ con<br /> người tài hoa đang duy trì văn hóa của họ và đóng góp ngày càng nhiều cho nhân loại.<br /> Ấn Độ là một quốc gia Nam Á, có diện tích ngày nay vào khoảng hơn 3,3 triệu km2, xếp<br /> hạng thứ 9 thế giới. Biên giới trên bộ Ấn Độ giáp với nhiều nước như Pakistan, Trung<br /> Quốc, Myanma, Bănglađét… và phần lớn nữa giáp Ấn Độ Dương. Ấn Độ tuy không có<br /> đường biên giới trực tiếp giáp với Việt Nam, nhưng bán đảo Đông Dương lại nằm trên<br /> bán đảo Trung Ấn. Về mặt dân số thì Ấn Độ hiện nay đứng hàng thứ 2 thế giới sau Trung<br /> Quốc nhưng tương lai có thể vượt Trung Quốc. Dân số Ấn Độ hiện nay có cơ cấu dân số<br /> vàng và còn duy trì trong nhiều năm nữa.<br /> Người Ấn Độ nổi tiếng với các điệu múa, phụ nữ ăn mặc cầu kì và họ có nhiều điểm thú<br /> vị. Có một người khi lên một diễn đàn về du lịch nói rằng: sang Ấn Độ, anh ta trông thấy<br /> mọi rợ Ấn Độ và thống trị đất nước Ấn suốt nhiều năm. Nếu như ở Việt Nam, ngay sau<br /> khi dành độc lập, chúng ta đã đập những thứ như thế nát như cám. Mà thực có vậy.<br /> Sức hút của Ấn Độ không chỉ ở diện tích lớn, dân số đông, lịch sử rực rỡ (con gái Ấn Độ<br /> có nét quyến rũ riêng, múa đẹp, nghệ thuật phong phú…) mà hiện nay, Ấn Độ đang là<br /> nền kinh tế thứ 10 thế giới về quy mô. Trong tương lai gần, Ấn Độ sẽ là một cường quốc.<br /> Việt Nam cũng xác lập mối quan hệ với Ấn Độ từ lâu. Trước kia, cương vực của Việt<br /> Nam chủ yếu là ở miền Bắc và chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Trung Quốc. Qua quá<br /> trình mở rộng lãnh thổ, người Việt Nam mở mang đất nước của mình đến những vùng đất<br /> <br /> 2|P a ge<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> một phiến bia đá của đế quốc Anh ca ngượi người Anh đã anh hùng khi đánh tan quân<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> [NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ẤN ĐỘ]<br /> <br /> phương Nam, những nơi chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, và từ đó văn hóa Ấn Độ<br /> một phần nào đó được hấp thu nhiều. Ngoài ra có thể kể đến Việt Nam đón nhận văn hóa<br /> Ấn Độ qua tôn giáo (Phật giáo) và giao thương… Nhưng xét cho cùng có một điểm chính<br /> yếu mà các sử gia đánh giá, đó là Việt Nam và Ấn Độ giao lưu văn hóa là do hợp tác,<br /> dung hòa nhau. Khác hẳn cách Việt Nam hấp thụ văn hóa Trung Quốc, đa phần từ đối<br /> đầu, thù địch. Mặc dù vậy, ảnh hưởng của Ấn Độ lên Việt Nam không nhiều như Trung<br /> Quốc. Do vậy ngày nay, Ấn Độ vẫn xa lạ với nhiều người Việt Nam. Việc giao thương<br /> cũng như các công trình nghiên cứu ở Việt Nam về Ấn Độ cũng chưa thực sự nhiều. Điều<br /> này cần phải thay đổi. Tư tưởng của nhân loại thật vĩ đại và phong phú. Người Việt Nam<br /> nên biết nhiều hơn ngoài những cái cũ nát của tư tưởng phong kiến Trung Quốc. Nếu như<br /> có thể tiếp nhận tư tưởng mới thì cũng là điều mà chúng ta đáng làm, sẽ có nhiều khác<br /> biệt thú vị và nhiều điều để chúng ta so sánh.<br /> Điều này ngày nay thực sự cần thay đồi. Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng.<br /> Cả hai đều ở châu Á, giao lưu đã có từ rất lâu, cả hai trong thế kỉ XX đều bị thống trị bởi<br /> ngoại bang và giành độc lập trong khoảng thời gian gần như nhau. Và quan trọng nhất là<br /> ngày nay cũng giống như trong lịch sử, mối quan hệ giữa hai nước vẫn là hợp tác và bổ<br /> sung là chủ yếu. Trong bối cảnh Ấn Độ hiện nay đang trên đà phát triển mạnh và triển<br /> vọng lớn trong tương lai, toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, người Ấn Độ ngày nay nói<br /> nhân cả hai nước cần đặc biệt phải quan tâm.<br /> Việc Việt Nam chậm trễ trong quan hệ kinh tế với Ấn Độ là một sai lầm về tầm nhìn.<br /> Nhận thấy việc nghiên cứu về Ấn Độ có nhiều điều thú vị. Chúng ta biết quá ít về Ấn Độ<br /> mà đã dành quá nhiều sự “ưu ái” không đáng cho Trung Quốc. Thực sự đây có thể là một<br /> con đường mới dù rằng con đường này chúng ta nên đi từ lâu. Tức là Việt Nam ngày nay,<br /> nhất là các doanh nhân cần hiểu nhiều hơn về Ấn Độ và hợp tác với họ. Trong mọi quan<br /> hệ, nếu quan hệ kinh tế tốt đẹp thì có thể dẫn tới nhiều ích lợi khác. Giao thương ngay từ<br /> trong lịch sử đã được coi trọng và ngày nay vẫn vậy. Hiểu nhau và giao lưu với nhau sẽ<br /> dẫn tới nhiểu lợi ích cho cả hai.<br /> <br /> 3|P a ge<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> tiếng Anh là chủ yếu, khoảng cách địa lý lại không quá xa. Đó là các yếu tố mà doanh<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> [NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ẤN ĐỘ]<br /> <br /> Chương 1<br /> Văn hóa Ấn Độ<br /> 1.1 Văn hóa<br /> 1.1.1 Khái niệm văn hóa<br /> Có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, mỗi định nghĩa phản ánh một cách nhìn nhận<br /> và đánh giá khác nhau.<br /> Theo định nghĩa của UNESSCO: Văn hóa bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này<br /> khác với dân tộc kia. Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc<br /> trưng về tâm hồn, vật chất, trị thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong<br /> xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung<br /> sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin.<br /> Theo Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo<br /> dục và đào tạo, do Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB Văn hóa – Thông tin, xuất bản năm<br /> 1998, thì: “Văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch<br /> sử”.<br /> <br /> phức hợp bao gồm kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, thói quen và bất<br /> kỳ năng lực hay hành vi nào khác mà mỗi một cá nhân với tư cách là thành viên của xã<br /> hội đạt được".<br /> Còn theo Geert Hofstede, một chuyên gia về sự khác biệt trong so sánh giữa các nền văn<br /> hóa và quản lý đã định nghĩa văn hóa là “Một chương trình chung của trí tuệ phân biệt<br /> thành viên của nhóm người này với nhóm người khác… Văn hóa theo nghĩa này bào gồm<br /> hệ thống các giá trị và các giá trị giữa tòa nhà văn hóa”.<br /> <br /> 4|P a ge<br /> <br /> Quản trị Kinh doanh Quốc tế<br /> <br /> Có một định nghĩa được nhiều người chấp nhận của Edward Tylor: "Văn hoá là tổng thể<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2