Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch trên các TTGDCK.

Chia sẻ: Pham Hong Thai Thai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
31
lượt xem
3
download

Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch trên các TTGDCK.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyềBước 1: Cơ quan có thẩm quyền lựa chọn DN, ra quyết định CPH gắn với niêm yết tại TTGDCK T/p HCM, hoặc đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội.Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xáBước 2: Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xác định giá trị DN. ký hợp đồng tư vấn niêm yết  chuẩn bị Hồ sơ niêm yết; Công ty ĐKGD chuẩn bị Hồ sơ đăng ký giao dịch sau khi có quyết định xác định giá trị DN của cơ quan có thẩm quyền. Chuẩn bị bản cáo bạch, phương án công bố thông tin thường xuyên; công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch trên các TTGDCK.

  1. Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch trên các TTGDCK    
  2.  Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền  lựa chọn DN, ra quyết định CPH  gắn với niêm yết tại TTGDCK T/p  HCM, hoặc đăng ký giao dịch tại  TTGDCK Hà Nội.
  3.  Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xác  định giá trị DN.   ­ký hợp đồng tư vấn niêm yết  chuẩn bị  Hồ sơ niêm yết; Công ty ĐKGD chuẩn bị  Hồ sơ đăng ký giao dịch sau khi có quyết  định xác định giá trị DN của cơ quan có  thẩm quyền.    ­Chuẩn bị bản cáo bạch, phương án công  bố thông tin thường xuyên; công ty niêm  yết dự thảo điều lệ theo Mẫu Điều lệ quy  định
  4.  Bước 3: Xây dựng phương án và thực  hiện CPH  ­ Phương án CPH cần dự kiến tỷ lệ bán ra  công chúng phù hợp với tiêu chuẩn niêm  yết  ­ gửi hồ sơ sơ bộ cho UBCKNN các tài liệu  còn thiếu sẽ bổ sung sau;   ­ Công ty ĐKGD gửi Hồ sơ cho TTGDCK  Hà Nội   ­ Thực hiện công bố thông tin trước khi bán  cổ phần.
  5. Bước 4: Hoàn thiện việc chuyển đổi DN  và niêm yết/ giao dịch  Họp ĐHCĐ thông qua Điều lệ CT,bầu  HĐQT và bộ máy điều hành; Đăng ký kinh  doanh.  Nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu cho  UBCKNN/ TTGDCK Hà Nội (Điều lệ công  ty, cơ cấu cổ đông, kết quả phát hành cổ  phiếu);  Đăng ký, lưu ký CP với TTGDCK HCM/  TTGDCK Hà Nội.
  6. Kết thúc Quy Trình I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản