Rôm sảy, "kẻ phiền nhiễu" cho làn da bé

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
5
download

Rôm sảy, "kẻ phiền nhiễu" cho làn da bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mùa hè, thời tiết nóng bức, không khí bị ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh nhiều bệnh của trẻ em. Rôm sảy là một trong số những "kẻ gây phiền nhiễu" cho tất cả những ai được gọi là trẻ con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rôm sảy, "kẻ phiền nhiễu" cho làn da bé

  1. Rôm s y, "k phi n nhi u" cho làn da bé Mùa hè, th i ti t nóng b c, không khí b ô nhi m là i u ki n thu n l i cho vi c phát sinh nhi u b nh c a tr em. Rôm s y là m t trong s nh ng "k gây phi n nhi u" cho t t c nh ng ai ư c g i là tr con. Rôm s y là b nh thư ng g p tr khi th i ti t tr nên nóng b c.
  2. Rôm s y là m t trong nh ng b nh tr em thư ng g p, nguyên nhân là do không khí nóng b c, cơ th ti t m h i và ng ng bài ti t, l chân lông trên da c a bé b bít l i do b i b n ho c cáu ghét gây viêm nhi m, làm n i lên nh ng túi nư c nh , m c t ng m ng dày, làm t y vùng da ó g i là rôm s y. Khi tr i n ng nóng rôm s y gây xót, ng a. Tr thư ng khó ch u và òi ngư i l n gãi ho c tr t gãi b t i c m giác ng a. Nh ng n t m n này khi gãi s v ra, vài ngày sau t khô, bong tróc l i t ng m ng v y tr ng, nh trên da c a bé. Gi v sinh úng cách và chăm sóc bé m t cách c n th n s gi m b t b nh rôm s y Khu lưu trú lý tư ng cho rôm s y là nh ng vùng da ti t nhi u m hôi như vùng c , trán, cánh tay, lưng, ng c, da u và nh ng n p g p trên cơ th bé như vùng sau ùi, vùng b ng. Rôm s y không gây nguy hi m cho bé, nhưng là
  3. nguyên nhân gây ra s ng a ngáy, khó ch u làm bé m t ng , qu y khóc nh hư ng n s c kh e c a con b n. m t s bé, do b m không gi v sinh t t cho con, tr gãi vào ch ng a s làm rách da và d d n n m n nh t, ch c l , n ng hơn là bi n ch ng viêm da và mưng m . kh c ph c tình tr ng trên, các bà m nên chú ý chăm sóc c n th n v v n v sinh cá nhân, ăn u ng và áp d ng các bi n pháp ch a rôm s y. V sinh cá nhân: Nên t m r a cho bé thư ng xuyên b ng m t trong các th thu c dân gian như: - Mư p ng (ngư i mi n Nam g i là kh qua) cho vào máy sinh t xay nh , cho bã vào mi ng v i bu c ch t, n u l y nư c cho bé t m. - Lá chè xanh, r a s ch, bóp nát n u v i nư c, dùng t m cho bé có tác d ng kháng khu n và làm mát da. - Lá kinh gi i, cây sài t, lá u ván n u v i
  4. lư ng nư c v a , un lên t m cho bé. - Dùng nư c m, pha thêm chút mu i không quá m n và tùy theo lư ng nư c nhi u hay ít mà v t thêm vào ó m t ho c n a qu chanh, t m cho bé s cho c m giác mát m . N u cho mu i và chanh quá nhi u s làm rát da bé. Ngoài ra, m cũng có th t m cho bé ít nh t m t ngày m t l n v i dung d ch thu c tím pha loãng t l 1/10.000 ho c lactaxcyd. Lưu ý, không nên t ý bôi corticoid vì da bé r t m ng, d gây ph ng r p, t n thương da.
  5. Có th t m cho bé b ng nư c có pha lư ng mu i v a ph i phòng rôm s y. nh: Getty images. M cũng có th t m phòng rôm s y cho da bé, dùng nư c t m bình thư ng và cho vào m t lư ng mu i v a ph i. Nư c t m có mu i s có tác d ng kháng khu n, sát trùng góp ph n gi m, v a giúp da t a nhi t t t hơn, mang l i cho bé c m giác mát m sau khi t m. Sau khi t m xong, nên cho bé m c qu n áo b ng ch t li u 100% cotton d th m hút m hôi và thư ng xuyên thay áo qu n nhi u l n trong ngày. t bé phòng thoáng mát có nhi u gió và c a s , vào nh ng lúc tr i th t nóng như bu i trưa, chi u ph huynh có th m i u hòa v i nhi t t 260C- 280C, n u trong phòng mà máy i u hòa nhi t th p, khi ưa bé ra ngoài s chênh l ch nhi t s khi n bé d b m.
  6. c bi t lưu ý nên c t b t tóc cho bé thoáng da u và thư ng xuyên c t móng tay cho bé, tránh trư ng h p bé ng a gãi làm rách da. Ch ăn u ng: ch ng m t m i và gi i nhi t cho cơ th , khi b rôm s y các m nên cho bé u ng nhi u nư c, ăn nhi u trái cây tươi như bơ, cam, chanh, quýt. Ngoài ra các món chè u xanh, u cho ít ư ng, ăn b t s n dây chín và u ng thêm nư c rau má s làm mát cho cơ th c a bé. Tuy t i không cho bé u ng á ho c nh ng trái cây ng n á quá l nh có th làm bé b viêm h ng. Khi th i ti t mát m hơn, nhi t h th p, rôm s y cũng s d n bi n m t. Tuy nhiên, n u b n ã áp d ng m t trong các cách trên nhưng b nh c a bé không kh i mà có chi u hư ng bi n chuy n x u hơn như rách da, bưng m , m t nh t l n, bi ng ăn, gi m cân, m t ng thì ph huynh không t ý bôi kháng sinh
  7. cho bé mà nên ưa bé n b nh vi n khoa da li u bác s có nh ng ch n oán và i u tr k p th i.
Đồng bộ tài khoản