Sharepoint 2007 Standard

Chia sẻ: Tuyen Nguyen Dinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
192
lượt xem
104
download

Sharepoint 2007 Standard

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft Office SharePoint Server 2007 là một sản phẩm Server thuộc nhóm Microsoft Office 2007. Với sản phẩm này bạn có thể giúp doanh nghiệp mình xây dựng một hệ thống intranet và internet phục vụ cho việc trao đổi thông tin và thiết lập các quy trình làm việc. Với SharePoint Server 2007, người dùng có thể tự mình tạo ra các site riêng cho mình hoặc cho nhóm làm việc của mình với những mục đích chia sẻ thông tin riêng, có thể phân quyền để giới hạn những người truy cập thông tin, có thể dùng các công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sharepoint 2007 Standard

 1. Sharepoint 2007 Standard Topic 1
 2. Content  Purpose of this topic  Study What?  Kownledge requirement  Install & setup WSS v3.0  WSS 3.0 component  Sharepoint Concepts  Central SP administration site.  Site setting  Exercise
 3. Purpose  Know how to setup and config WSS  Know the standard capability of sharepoint.
 4. Study what?  Setup sharepoint  Config Server Farm  Create & config application, site collection, sub site  Create & customize list, view  Create List with multi content type  Create web part page  Config communication betwwen two webparts  Maintain quick launch bar & Menu bar
 5. Study what?  Create workflow  Save site template  Backup & restore site  Change content database  Setup incomming SMTP server and mail list
 6. Knowledge requirement  IIS  Web application  ASP.NET  SQL server  HTML
 7. Install & setup WSS v3.0  Install Window 2003 sp1  Install SQL Server Service Pack 3 or Higher  Install .net framework 3.0  Install WSS v3.0  TCP-IP Port  SQL server name  DB Name  Admin account / password
 8. WSS 3.0 component Web Web Web Web Web Web Page Page Page Page Page Page Site collection Virtual directory MOSS app Virtual server .Net Application Framework ASP. Net, Web Controls, Web Services, CLR Web Storage System SQL Server Storage Storage Windows Services Directory, Security, etc.
 9. Sharepoint Concepts  Farm  Application  Virtual server  Sites  Virtual directory  Web page  Web page  List  Table  Content type  List Item  Record
 10. SPGlobalAdmin SPWebServer Web Applications SPVirtualServer SPSiteCollection SPControl SPSite SPWeb SPList SPListItem
 11. Central SP administration
 12. Central administration site
 13. Site setting
 14. Exercise
Đồng bộ tài khoản