intTypePromotion=1
ADSENSE

So sánh IE9, Chrome 10 và Firefox 4

Chia sẻ: Nguyễn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

80
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuôc đua trinh duyêt đang đươc cac tên tuôi lơn đây manh trong thơi gian gân đây khi Microsoft chinh thưc trinh lang IE9, Firefox 4 có phiên ban RC va Google Chrome cung câp nhât lên phiên ban 10. Vây, trinh duyêt nao tôt nhât để lưa chon khi lươt web? Cac phiên ban mơi nhât cua 3 thương hiêu trinh duyêt lơn danh cho may tinh nay đã thưc sư có nhiêu cai tiến vê măt tôc đô, hỗ trơ cho chuân web mơi nhât, gia tôc phân cưng va cac tinh năng đôc đao khac. Nhưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh IE9, Chrome 10 và Firefox 4

  1. So sánh IE9, Chrome 10 và Firefox 4 Cuôc đua trinh duyêt đang đươc cac tên tuôi lơn đây manh trong thơi gian gân đây khi Microsoft chinh thưc trinh lang IE9, Firefox 4 có phiên ban RC va Google Chrome cung câp nhât lên phiên ban 10. Vây, trinh duyêt nao tôt nhât để lưa chon khi lươt web? Cac phiên ban mơi nhât cua 3 thương hiêu trinh duyêt lơn danh cho may tinh nay đã thưc sư có nhiêu cai tiến vê măt tôc đô, hỗ trơ cho chuân web mơi nhât, gia tôc phân cưng va cac tinh năng đôc đao khac. Nhưng vơi nhiêu tinh năng mơi, viêc lưa chon trinh duyêt cung khiến nhiêu ngươi dung phai bôi rôi. Dươi đây la kết qua kiểm thử cua ba trinh duyêt nay. Giao diên ngươi dung Đô phân giai thông thương cua man hinh laptop hiên nay la tương đôi thâp. Vi vây, mỗi điểm anh doc thưc sư đang đươc quan tâm. Cụ thể, cac thanh công cụ (toolbar) trên trinh duyêt cua ban phai xet tơi, it nhât la khoang không gian hiểXn thị môt trang web. Vơi Firefox 4 va IE9, Microsoft va Mozilla đã “căt got” giao diên ngươi dung. Trên thưc tế, vơi cac thiết lâp măc định cua chung, IE 9 hiên la trinh duyêt có không gian ngươi dung hiêu qua nhât trên thị trương hiên nay. IE9 sử dụng 54 điểm anh, Chrome sử dụng 61 điểm va Firefox 4 sử dụng 64điểm để hiển thị đây đu chiêu doc cua môt trang bao điên tử New York Times. Trên Firefox va IE9, ngươi dung có thể kich hoat thanh menu truyên thông gôm File, View, Tools va Bookmarks. Trên IE9, ban cung có thể lưa chon để đăt danh sach cac tab trên dong riêng thay vi đươc măc định ở vị tri canh thanh địa chi (address bar). Trên Chrome, không có thanh menu nhưng ngươi dung có thể hiển thị môt thanh cua bookmarks. Môt han chế để có giao diên mong hơn la không gian cho chu đê (theme) va tuy biến cua ngươi dung it hơn. IE9 không có bô sưu tâp chu đê, vi thế ngươi dung bị trói chăt vao thanh tac vụ (taskbar) để có thể đôi mau săc cua cac nut va chen logo. Trong khi đó, Chrome 10 cho phep nhiêu chu đê tuy biến hiên trên man hinh nhưng không cung câp cach quan lý theme tôt. Chung chi cho phep ngươi dung tăt theme hiên tai va quay lai man hinh măc định.
  2. Firefox 4 có hang nghin chưc năng ca nhân hoa ma ngươi dung có thể lưa chon. Hơn nưa, chung cung câp cho ngươi dung môt bang điêu khiển cac tinh năng ca nhân nay để ho có thể chuyển qua lai giưa môt lương lơn chưc năng ca nhân hóa đã đươc cai đăt. Trinh duyêt chiến thăng: Firefox 4. Firefox có giao diên tuy biến va trông kha nhât cho du IE9 có kha năng hiển thị trang web nhiêu hơn môt chut. Thơi gian mở ưng dụng Viêc kiểm tra tôc đô mở trang đôi vơi 3 trinh duyêt nay đã đươc thưc hiên trên may tinh ASUS U36Jc vơi tôc đô ô cưng 5.400 vong/phut. Cuôc kiểm thử tiến hanh vơi ca chế đô mở lanh (mở trinh duyêt lân đâu tiên sau khi khởi đông) va mở âm (đã có trong bô nhơ hay la mở lân tiếp theo). Kết qua la: Trinh duyêt Mở lanh (giây) Mở âm (giây) Chrome 10 1,5 0,2 IE9 2,9 0,4 Firefox 4 3,2 0,8 Trinh duyêt tôc đô nhanh nhât la Chrome 10.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2