Sử dụng ClearType Tuner trong Windows 7

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
122
lượt xem
26
download

Sử dụng ClearType Tuner trong Windows 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quay trở lại với Windows XP, chúng ta có một công cụ Power quan trọng có thể kích hoạt ClearType đối với người dùng màn hình LCD. Giờ đây, tuy đã là một chuẩn trong Windows 7, nhưng các bạn có thể không biết nhiều về công cụ này. Chính vì vậy mà chúng tôi dành bài viết này để giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng ClearType Tuner trong Windows 7.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng ClearType Tuner trong Windows 7

  1. S d ng ClearType Tuner trong Windows 7 Quay tr l i v i Windows XP, chúng ta có m t công c Power quan tr ng có th kích ho t ClearType ñ i v i ngư i dùng màn hình LCD. Gi ñây, tuy ñã là m t chu n trong Windows 7, nhưng các b n có th không bi t nhi u v công c này. Chính vì v y mà chúng tôi dành bài vi t này ñ gi i thi u cho các b n v cách s d ng ClearType Tuner trong Windows 7. Truy c p ClearType trong Windows 7 Kích Start Menu và ñánh cleartype vào h p tho i tìm ki m, sau ñó nh n Enter. Thành ph n này thư ng ñư c kích ho t m c ñ nh, tuy nhiên n u không, hãy tích vào h p ki m ñ kích ho t nó.
  2. Gi ñây, trong bư c ti p theo, b n có th kích ho t nó cho hai ho c nhi u màn hình mà b n có chúng. Ho c có th ch n m t màn hình nào n u nó làm vi c t t nh t. M t s ngư i dùng có th mu n t t nó trong trư ng h p h có m t màn hình CRT và m t màn hình LCD. B n có th ñi qua wizard và ch n ra ñ phân gi i nào là t t nh t cho các màn hình mà b n ñã ch n.
  3. Hãy ch n ph n văn b n trong m i bư c mà b n th y t t nh t.
  4. Sau ñó k t thúc..
  5. ðây là m t m o khá thú v mà b n có th không bi t r ng nó có t n t i trong Windows 7, và nó có th giúpbanj có ñư c giao di n t t nh t khi quan sát văn b n trên m i màn hình trong trư ng h p ñang s d ng nhi u màn hình khác nhau! B n có th ph i tr i nghi m v i m t s thi t l p khác ñ tìm ra nh ng gì t t nh t cho mình
Đồng bộ tài khoản