System Analysis _ Chapter 5

Chia sẻ: Pham Quyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
126
lượt xem
24
download

System Analysis _ Chapter 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích hệ thống chung nhất là khảo sát nhận diện và phân định các thành phần của một phức hợp và chỉ ra các mối liên quan giữa chúng. Đây là giai đoạn thiết kế logic chuẩn bị cho thiết kế vật lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: System Analysis _ Chapter 5

 1. Phân tích và thiết kế hệ thống Phạm Tuấn Anh Khoa CNTT – ĐHBK Hà Nội ĐT: (04)8692205 0913.528000    
 2. Chương 5: Phân tích hệ thống về xử lý    
 3. Nội dung  Tổng quan.  Phân tích hệ thống từ trên xuống.  Chuyển từ BLD mức vật lý sang BLD  mức logic.  Chuyển từ BLD của hệ thống cũ sang  BLD của hệ thống mới.    
 4. 5.1. Tổng quan  Phân tích hệ thống chung nhất là khảo  sát nhận diện và phân định các thành  phần của một phức hợp và chỉ ra các  mối liên quan giữa chúng.  Đây là giai đoạn thiết kế logic chuẩn bị  cho thiết kế vật lý.    
 5. Tổng quan  Phương pháp thực hiện phân tích theo  các bước sau:  Phân tích trên xuống (Top­Down).  Đi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.  Chuyển từ mô tả vật lý sang mô tả logic.    
 6. 5.2. Phân tích hệ thống từ trên  xuống  Áp dung cho việc xây dựng hai loại biểu  đồ liên quan đến chức năng xử lý:  Biểu đồ phân cấp chức năng.  Biểu đồ luồng dữ liệu.    
 7. 5.2.1. Xây dựng biểu đồ phân  cấp chức năng BPC  Đây là biểu đồ mô tả tĩnh.  Được xây dựng dưới dạng biểu đồ cây.    
 8. Cách xây dựng  Liệt kê các chức năng của hệ thống  thông tin.  Các chức năng có liên quan đến nhau  được phân thành từng nhóm, và sẽ được  đánh theo số thứ tự và theo nhóm.    
 9. Cách xây dựng Chức năng 1 Nhóm 1 Chức năng 2 Chức năng 3 Chức năng  nhóm Chức năng 4 Nhóm 2 Chức năng  Chức năng 5 tổng quát Chức năng 6 ............... .......... Chức năng  nhóm Chức năng n Nhóm k    
 10. Biểu đồ BPC Chức năng F1 Chức năng  Chức năng  Chức năng  Chức năng  nhóm F1.1 nhóm F1.2 nhóm F1.3 nhóm F1.n F1.1.1 F1.1.2 F1.1.3 F1.3.1 F1.3.2 F1.n.1 F1.n.2 F1.1.2.1 F1.1.2.2 F1.1.2.3 F1.3.1.1 F1.3.1.2    
 11. Chú ý những sai lầm  Các đường nối xuống không có mũi tên  vì bản thân chúng đã thể hiện tính phân  cấp  Đây thuần thuý là biểu đồ xử lý, do đó  không có mô tả về dữ liệu và thuộc tính  Đây là chức năng của hệ thống thông  tin chứ không phải hệ thống tác nghiệp    
 12. 5.2.2. Xây dựng biểu đồ luồng  dữ liệu    
Đồng bộ tài khoản