Tài chính Ngân hàng

Chia sẻ: Bich Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
399
lượt xem
107
download

Tài chính Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 159/2003/NHNN-CNH của Thống đốc NHNN ban hành ngày 20 tháng 02 năm 2003, trình bày ý kiến của NHNN về đề nghị thành lập công ty cổ phần thẻ của các tổ chức tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính Ngân hàng

  1. kpmg Cập nhật Tài chính Ngân hàng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KPMG Việt Nam Tháng 02 năm 2003 Trong số này Sửa đổi và bổ sung một số điều của quy chế bảo Sửa đổi và bổ sung quy chế lãnh ngân hàng bảo lãnh ngân hàng. (Quyết định 112) Quyết định 112/2003/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành ngày Trang 1 11 tháng 02 năm 2003 về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của "Quy chế bảo lãnh ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định 283/2000/QĐ- Cho thuê tài chính NHNN14 ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thống đốc NHNN. Các sửa (Thông tư 01) đổi/bổ sung chính như sau: Trang 2 Khách hàng được tổ chức tín dụng bảo lãnh: các tổ chức và cá Lãi suất (Quyết định 131, 93) nhân nước ngoài được coi là khách hàng; Trang 2 Hạn chế bảo lãnh: quyết định đề cập đến các đối tượng không được Các văn bản khác tổ chức tín dụng bảo lãnh hơn là đưa ra các khách hàng mà tổ chức (Thông tư 02, tín dụng được bảo lãnh; Công văn 159) Trang 2 Điều kiện bảo lãnh: bãi bỏ điều kiện khách hàng nước ngoài phải là một tổ chức đầu tư, hoạt động và đấu thầu tại Việt Nam theo luật (Công văn 156,128, 39) Việt Nam. Đối với trường hợp bảo lãnh liên quan đến yếu tố nước Trang 3 ngoài, ngoài các điều kiện nêu trong quyết định này, khách hàng còn phải thực hiện các quy định về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cho vay và thu hồi nợ nước ngoài, quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan; Đồng bảo lãnh: việc thực hiện phải tuân theo các quy định của Ngân hàng nhà nước về đồng tài trợ; Các chữ viết tắt Bảo đảm cho bảo lãnh: tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận SBV về việc áp dụng hay không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho bảo Ngân hàng Nhà nước Việt lãnh (ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh bằng tài sản Nam của bên thứ ba, ...); BTC Bộ Tài chính Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 02 năm 2003. 1
  2. kpmg Cập nhật Tài chính Ngân hàng Việt Nam Tháng 02 năm 2003 Cho thuê tài chính Lãi suất T hông tư 01/2003/TT-NHNN của Thống đốc NHNN, ngày 28 tháng 01 năm 2003, hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh kỳ hạn trả Q uyết định 131/2003/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN, ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2003 quy định lãi suất tái cấp vốn của nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn đối với NHNN là 0,55%/ tháng - 6,6%/ năm (quy định cũ hoạt động cho thuê tài chính. Các điểm chủ yếu là 0,45/tháng). bao gồm: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 Nếu bên thuê tài chính không trả được nợ năm 2003 và thay thế Quyết định 839/2001/QĐ- tiền thuê tài chính cả gốc và lãi đúng kỳ hạn NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2001. và không có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn trả nợ; hoặc văn bản đó không được bên cho thuê chấp thuận, thì bên cho thuê tài chính sẽ chuyển Q uyết định 93/2003/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2003, công bố lãi suất cơ bản bằng đồng Việt toàn bộ số dư nợ cho thuê tài chính thực tế Nam là 0,62%/tháng (7,44%/năm). Mức lãi suất sang nợ quá hạn; cơ bản không thay đổi so với các quy định trước đây. Thời hạn gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn cho thuê tài chính đã thoả thuận ban Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 đầu; năm 2003. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính có thể thoả thuận trong hợp đồng cho thuê là nếu bên thuê không trả hết nợ và không có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn nợ hoặc gia hạn trả nợ trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc thì bên cho thuê tài chính sẽ chuyển số dư nợ của hợp đồng đó sang nợ quá hạn; Bên cho thuê tài chính thực hiện việc điều chỉnh và trích lập dự phòng rủi ro đối với số dư nợ quá hạn phát sinh theo quy định của NHNN; Các quy định khác Đối với các hợp đồng cho thuê tài chính ký T trước ngày thông tư này có hiệu lực, bên hông tư 02/2003/TT-NHNN của Thống đốc cho thuê tài chính và bên thuê tài chính có NHNN ban hành ngày 11 tháng 02 năm thể thoả thuận để bổ sung các điều khoản 2003, hướng dẫn xử lý nợ vay đối với các khoản vào hợp đồng đã ký trước đó phù hợp với vay để sửa chữa, đóng mới tàu đánh bắt cá và các quy định tại thông tư này. mua sắm thiết bị đánh bắt cá. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. năm 2003. 2
  3. kpmg Cập nhật Tài chính Ngân hàng Việt Nam Tháng 02 năm 2003 C ông văn 159/2003/NHNN-CNH của Thống đốc NHNN ban hành ngày 20 tháng 02 năm 2003, trình bày ý kiến của NHNN về đề nghị KPMG Cập nhật Tài chính Ngân hàng hướng dẫn những quy định mới nhất về tài chính, ngân hàng tại Việt Nam. Tài liệu này chỉ dành cho các khách hàng của KPMG. Tài liệu này thành lập công ty cổ phần thẻ của các tổ chức tín không thể thay thế được sự hướng dẫn của các chuyên gia tư dụng. Nội dung chủ yếu như sau: vấn và các thông tin trong tài liệu không nên áp dụng vào thực tế khi chưa có sự hướng dẫn cụ thể của các chuyên gia. Về chủ trương, NHNN chấp thuận cho các KPMG có thể cung cấp các văn bản được nêu trong Cập nhật Ngân hàng thương mại Việt Nam có tình Tài chính Ngân hàng theo yêu cầu. Xin thông báo cho chúng hình tài chính lành mạnh được phép tham tôi về bất kỳ những thay đổi nào về địa chỉ và các chi tiết liên gia thành lập Công ty cổ phần thẻ; hệ với bạn. Cập nhật Tài chính Ngân hàng được phát hành bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, cũng như được gửi đến bạn thông qua bưu điện hoặc bằng e-mail. Các Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được tham gia góp vốn vào công ty cổ phần thẻ; KPMG Limited, Việt Nam Loại hình công ty cổ phần thẻ chưa được quy định trong Luật các tổ chức tín dụng và Dịch vụ Kiểm toán các văn bản liên quan nên NHNN sẽ trình Dịch vụ tư vấn thuế và hỗ trợ doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp công ty cổ phần thẻ khi các ngân hàng Dịch vụ tư vấn tài chính thương mại có nhu cầu và có dự án khả thi; Dịch vụ tuyển dụng nhân sự Các ngân hàng thương mại cần lập ra một Hà Nội ban trù bị để xây dựng một đề án và báo cáo lên NHNN xem xét, thẩm định tính khả Tầng 16, Vietcombank Tower thi. 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội C ông văn 156/NHNN-CSTT của Thống đốc NHNN ngày 19 tháng 02 năm 2003, hướng dẫn cho vay và xử lý nợ vay có khả năng Điện thoại: +84 (4) 936 0380 Fax: +84 (4) 936 0381 E-mail: kpmghanoi@kpmg.com.vn trả chậm đối với người nuôi cá và doanh nghiệp chế biến cá. Thành phố Hồ Chí Minh C ông văn 128/NHNN-TD của Thống đốc NHNN ngày 11 tháng 02 năm 2003, hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng đối với các hộ gia Lầu 10, Sun Wah Tower 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP Hồ Chí Minh đình trồng cà phê. Điện thoại: +84 (8) 821 9266 Fax: +84 (8) 8219267 C ông văn 39/CV-VP của Thống đốc NHNN ngày 12 tháng 02 năm 2003, giới thiệu chữ ký của Ông Nguyễn Quang Huy, vừa được bổ E-mail: kpmghcmc@kpmg.com.vn www.kpmg.com nhiệm làm Quyền Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế © 2003, Công ty TNHH KPMG. Công ty TNHH KPMG, NHNN. một công ty thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, là một thành viên của Công ty KPMG Quốc tế, một hiệp hội phi điều hành Thụy Sỹ. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản