Tâm lý học quản lý

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Tâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
1.627
lượt xem
235
download

Tâm lý học quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tâm lý học quản lý

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ. ----------$----------- Câu1. Tâm lý học quản lý là gì. Phân tích đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Câu 2. Hoạt động quản lý là gì? Phân tích các tính chất, cấu trúc của hoạt động quản lý . Câu 3: Phân tích những đặc điểm tâm lý trong hoạt động của người lãnh đạo. Câu 4. Động cơ hoạt động là gì? Phân tích các phương pháp đánh giá động cơ hoạt động của con người . Câu 5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý công chức và nêu lên sự khác biệt tâm lý công chức so với các đối tượng khác. Câu 6. Phân tích các đặc điểm tâm lý công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Câu 7. Phân tích những đặc điểm tâm lý của các tổ chức cơ quan nhà nước. Câu 8. Phân tích những khía cạnh tâm lý trong công tác cán bộ. Các biện pháp tâm lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức cán bộ. Câu 9. Năng lực tổ chức là gì? Phân tích cấu trúc của năng lực tổ chức của người lãnh đạo. Nêu những biểu hiện của năng lực tổ chức. Câu 10. Uy tín là gì. Phân tích những yếu tố hợp thành uy tín của người lãnh đạo và quản lý và các biểu hiện của uy tín thực chất. Con đường gây dựng, củng cố và nâng cao uy tín của người lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay. Câu 11. Phong cách lãnh đạo là gì. Nêu các loại phong cách lãnh đạo, vấn đề lựa chọn và xây dựng phong cách lãnh đạo mới. Câu 12.Phân tích những hiện tượng tâm lý xã hội trong tập thể. Nghiên cứu những vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đối với người làm công tác lãnh đạo quản lý. Câu 13.Giao tiếp là gì? tại sao hoạt động quản lý được tiến hành chủ ýu thông qua giao tiếp.
  2. Câu 14. Trình bày nhận thức về xung đột tâm lý trong tập thể và các nghuyên tắc, phương pháp giải quyết xung đột, cho ví dụ hoạ một loại xung đột trong cơ quan HCNN và đề xuất cách giải quyết. Câu 15. Phân tích đặc điểm hoạt động của những người lãnh đạo, nhà quản lý. Cho ví dụ minh hoạ. Câu 16. Tâm ly công chức trong bộ máy hành chính chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? Nghiên cứu những vấn đề này có nghĩa như thế nào đối với người làm công tác lãnh đạo quản lý CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG ---------&---------- Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lý học Câu 2: Phân tích bản chất hiện tượng tâm lý người và sự tác động của hiện tượng đó đến sự phát triển cá nhân . Câu 3: Phân tích cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người. Câu 4: Trình bày các qui luật hoạt động thần kinh cấp cao. Lấy ví dụ cụ thể để minh hoạ. Câu 5: Hoạt động là gì? Phân tích cấu trúc của hoạt động.
  3. Câu 6: Giao tiếp là gì? Nêu các chức năng cơ bản của giao tiếp. Câu 7: Phân tích vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý. Câu 8: Phân tích các thời kỳ phát triển tâm lý trong quá trình tiến hoá của loài. Cho ví dụ cụ thể để minh họa. Câu 9: Ý thức là gì. Phân biệt ý thức và vô thức. Phân tích sự hình thành ý thức về phương diện cá nhân. Câu 10: Trình bày các qui luật cơ bản của cảm giác và tri giác và ứng dụng chúng trong đời sống và hoạt động của con người. Câu 11: Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai quá nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Cho ví minh hoạ mối quan hệ giữa hai quá trình này. Câu 12: Tại sao nói tư duy được xếp vào mức độ nhận thức lý tính. Nó có những đặc điểm gì? Câu 13: Trình bày nhận thức về tư duy và những đặc điểm của tư duy. Cho ví dụ minh hoạ ảnh hưởng của các đặc điểm đó đến quá trình phát triển tư duy cá nhân Câu 14. Trình bày các giai đoạn của một quá trình tư duy và các thao tác trí tuệ diễn ra trong giai đoạn đó. Câu 15. Tưởng tượng là gì, phân tích những đặc điểm của tưởng tượng. Nêu sự giống nhau và khác nhau và mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng. Câu 16: Ngôn ngữ là gì? Các chức năng cơ bản của ngôn ngữ. Phân tích vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức . Câu 17: Nhân cách là gì? Các đặc điểm cơ bản của nhân cách. Trình bày các quan điểm về cấu trúc nhân cách. Câu 18: Tình cảm là gì. Nêu các mức độ và các loại tình cảm. Ý nghĩa của chúng trong cuộc sống . Câu 19: Nêu các qui luật của tình cảm và ứng dụng các qui luật đó trong cuộc sống. Câu 20: Ý chí là gì? Hành động ý chí là gì? Nêu cấu trúc của một hành động ý chí.
  4. Câu 21:Hãy trình bày nhận thức nhu cầu cá nhân và nêy ý nghĩa của nhu cầu cá nhân trong quá trình phát triển con người. Cho ví dụ minh hoạ Câu 22: Tính cách là gì: phân tích mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu trú tính cách. Câu 23: Anh ( chị) nhận thức như thế nào về năng lực cá nhân. Những nhận thức này giúp ích gì cho anh( chị) trong công tác. Câu 24. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa tính cách và khí chất cho ví dụ minh hoạ dựa trên quá trình phát triển của bản thân . Câu 25: Phân tích các yếu tố cơ bản của sự hình thành và phát triển nhân cách. Câu 26: Trí nhớ là gì? cơ sở sinh lý của trí nhớ.Nêu các quá trình cơ bản của trí nhớ và ứng dụng của nó trong cuộc sống. Làm thế nào để có trí nhớ tốt. Câu 27: Sự sai lệch hành vi là gì? Các loại sai lệch hành vi và cách khắc phục. Đề kiểm tra: Tâm lý học quản lý Dùng cho lớp chuyển đổi
  5. Thời gian: 120 phút ------ Uy tín là gì. Phân tích những yếu tố hợp thành uy tín của người lãnh đạo và các biểu hiện của uy tín thực chất. Nêu con đường gây dựng, củng cố và nâng cao uy tín của người lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản