Tạo bản Windows Vista PE chạy trên CDROM và USB

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
152
lượt xem
24
download

Tạo bản Windows Vista PE chạy trên CDROM và USB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft Windows Pre-installation Environment (Windows PE) 2.0 được Microsoft cung cấp kèm trên đĩa cài đặt Windows Vista và chỉ có phần nhân (kernel) của Windows Vista, với mục đích chính là tạo môi trường khởi động máy (thay thế môi trường DOS) trong chế độ đồ họa 32bit để tiến hành các công việc như cài đặt Windows Vista, sửa lỗi và phục hồi máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo bản Windows Vista PE chạy trên CDROM và USB

  1. Tạo bản Windows Vista PE chạy trên CDROM và USB Microsoft Windows Pre-installation Environment (Windows PE) 2.0 được Microsoft cung cấp kèm trên đĩa cài đặt Windows Vista và chỉ có phần nhân (kernel) của Windows Vista, với mục đích chính là tạo môi trường khởi động máy (thay thế môi trường DOS) trong chế độ đồ họa 32bit để tiến hành các công việc như cài đặt Windows Vista, sửa lỗi và phục hồi máy tính. Tuy nhiên, theo cấu hình mặc định Vista PE rất khó sử dụng vì sau khi khởi động chỉ có cửa sổ tương tự DOS để chạy vài chương trình dòng lịnh như: Bootsect, DiskPart, Drvload, Oscdimg, PEImg, Wpeinit, ImageX. Khi đóng cửa sổ này thì Windows PE sẽ tự động thoát. Màn hình Windows PE 2.0 sau khi khởi động Nếu muốn tìm hiểu Windows PE 2.0, bạn hãy tải bộ Windows Automated Installation Kit (WAIK) tại địa chỉ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6 d-15f3-4284-9123-679830d629f2&DisplayLang=en hay http://tinyurl.com/ykoo3x, sau đó dùng WinISO giải nén file vista_6000.16386.061101-2205-LRMAIK_EN.img rồi cài đặt MSXML 6.0 và Windows IAK.
  2. WAIK sẽ giúp bạn tự tạo phiên bản Windows Vista PE đơn giản có thể khởi động từ đĩa cứng/ CD/ DVD/ USB flash drive (UFD)/ Remote Installation Services (RIS) server. Để giúp Windows PE (PE 1.x với nhân của Windows XP/2003 và PE 2.0) dễ sử dụng hơn và tận dụng được ưu thế của môi trường này như giao diện người dùng đồ họa, hỗ trợ mạng, thiết bị Plug and Play, AT/NTFS/CDFS, có đầy đủ driver mới nhất của Windows Vista... Một số lập trình viên trên thế giới đã viết ra chương trình miễn phí tên WinBuilder có khả năng giúp mọi người tạo bộ Windows PE với giao diện Desktop tương tự Windows phiên bản đầy đủ và có thể bổ sung thêm ứng dụng tùy ý vào Windows PE. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn dùng WinBuilder để tạo bản Vista PE trên đĩa CDROM và USB Flash driver. Yêu cầu cần có khi tạo Vista PE - Bộ cài đặt Windows Vista trên đĩa DVD hay đĩa cứng. - Bộ VistaPE mẫu (bao gồm WinBuilder 052) tải tại địa chỉ http://vistape.boot-land.net/vistape005_en.rar. - Các ứng dụng miễn phí dạng portable (chạy không cần cài đặt) tải tại các địa chỉ: http://www.portablefreeware.com/, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Portable_Software, http://nedwolf.com/Freeware-Portable.htm, http://portableapps.com/apps. Các bước thực hiện 1. Giải nén file vistape005_en.rar để được thư mục Vistape có 2 thư mục con Projects, Tools và 2 file WinBuilder.exe, WinBuilder.ini. 2. Chép bản Total Commander Portable vào thư mục Vistape\Projects\VistaPE\App\File Tools\TC\. 3. Dùng Notepad mở file Vistape\Projects\VistaPE\App\System\wul.script, tìm 2 dòng có đoạn ký tự %LinkDir%\Pserv2.exe, sửa thành %LinkDir%\wul.exe (lỗi sai
  3. tên file). 4. Dùng Notepad mở file Vistape\Projects\VistaPE\App\System\BSExplorer\bs_start.ini (nội dung là các dòng lịnh tạo menu Start), tìm 6 dòng có đoạn ký tự \system32\system32\ sửa thành \system32\ (lỗi dư chữ \system32 trong file gốc). 5. Chạy file Vistape\WinBuilder.exe. - Trong bảng Script, bạn phải đánh dấu chọn các mục: Make directories, Copy files, Strip, Shell & Config, Fedora Inverse Cursors, Common DLL, WSH Support, BS Explorer, Pserv, PENetCfg, Finalizing > Chọn thêm mục RAMDisk và Create ISO nếu muốn tạo Vista PE trên đĩa CD (bỏ chọn khi tạo trên USB Flash drive) > Nếu muốn chạy các ứng dụng trong Vista PE thì có thể chọn thêm Total Commander Plus, Advanced PCI Info Utility, sala's Password Renew, XP Key Readers > Trong mục Total Commander Plus, bạn đánh dấu chọn mục Run from ram nếu muốn chép toàn bộ thư mục TC vào RAM mỗi khi chạy Vista PE > Trong mục Finalizing, bạn có thể chọn Pack Program.wim nếu muốn nạp toàn bộ ứng dụng vào RAM (đòi hỏi bạn phải chọn mục RAMDisk và VistaPE Wim Mount Plugin). - Trong bảng Paths, bạn chỉ định đường dẫn đến bộ cài đặt Windows Vista để WinBuilder sao chép các file nguồn. - Bấm nút Run để tiến hành tạo bộ nguồn Vista PE trong thư mục Vistape\Target\ và file Vistape\ISO\vista.iso. Nếu bạn không chọn
  4. mục Pack Program.wim thì trong thư mục Vistape\Target\ sẽ có thư mục Programs chứa tất cả thư mục của các ứng dụng đã chọn. Nếu bạn chọn mục Pack Program.wim thì trong thư mục Vistape\Target\ sẽ có file Program.wim thay cho thư mục Programs. 6. Bạn dùng chương trình ghi đĩa để ghi file vista.iso lên CD và có thể khởi động bằng đĩa này. Màn hình của bản Vista PE tạo bằng WinBuilder 7. Làm cho USB Flash drive có thể khởi động theo định dạng boot của Vista (khác với các hệ điều hành trước) bằng chương trình Diskpart (của Windows Vista) để phân vùng và định dạng ổ đĩa USB như sau: - Chạy Windows Vista hay Windows PE 2.0 > trong cửa sổ dòng lịnh (CMD), bạn lần lượt gõ các dòng lịnh: diskpart list disk select disk 1 clean create partition primary size= select partition 1 active format fs=fat32 assign exit Chú ý: Disk 1 là ổ USB trong thí dụ này khi xem bằng lịnh “list disk”. Nếu chỉ chia 1 phân vùng thì bỏ thông số “size=” trong dòng lịnh.
  5. 8. Chép tất cả file và thư mục con trong Vistape\Target\ lên USB Flash drive (bao gồm 3 thư mục: Boot, Programs, Sources và 2 file Bootmgr, Vistape.cd). Chú ý: Nếu bạn chạy Vista PE trên USB thì trong WinBuilder đừng chọn Run from ram và Pack Program.wim để tiết kiệm bộ nhớ. 9. Chép các chương trình Portable vào ổ USB để chạy sau khi khởi động. Trong bài sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tùy biến Vista PE theo ý mình như: thay đổi menu Start, bổ sung ứng dụng vào menu Start, đóng gói ứng dụng để đưa vào USB... Việc sử dụng Windows PE 2.0 không vi phạm bản quyền của Microsoft nhưng nó có những hạn chế sau: - Máy tính chạy Windows PE phải có tối thiểu 256MB RAM. - Không thể truy cập máy chạy Windows PE từ máy tính khác trong mạng. - Chỉ hỗ trợ giao thức TCP/IP. – Không hỗ trợ .NET Framework. – Tự khởi động lại sau 72 giờ chạy liên tục (PE 1.x là 24 giờ). – Không hỗ trợ Wireless 802.1x. – Chỉ có phần nhân mà không có các ứng dụng cơ bản của Windows. Tùy biến giao diện và bổ sung ứng dụng vào Windows Vista PE Bài viết trên e-CHÍP 319 tuần trước đã hướng dẫn bạn dùng chương
  6. trình WinBuilder tạo gói phần mềm Vista PE đơn giản để chạy trên CDROM và USB Flash drive. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy biến giao diện và bổ sung ứng dụng vào Vista PE. Nguyên lý làm việc của WinBuilder Cửa sổ WinBuilder là lớp vỏ giao tiếp với người dùng, giúp người dùng nhanh chóng chọn lựa và xác lập thông số cho các ứng dụng cần đóng gói chung với phần nhân của Windows Vista để tạo thành gói phần mềm Vista PE hoàn chỉnh. Phần linh hồn của WinBuilder, quyết định việc WinBuilder phải làm gì chính là những file text có tên mở rộng .script và chủ yếu chúng ta sẽ làm việc với các file này. Khi bạn tải file vistape005_en.rar về giải nén sẽ được thư mục Vistape có 2 thư mục con Projects, Tools và 2 file WinBuilder.exe, WinBuilder.ini. Mở thư mục Projects\VistaPE\ sẽ có các thư mục quan trọng như sau: - App: Nơi tập trung các ứng dụng, mỗi thư mục con có thể chứa 1 ứng dụng hay nhiều thư mục của các ứng dụng cùng loại cho dễ quản lý. Mỗi ứng dụng sẽ có 1 file script chỉ định cho WinBuilder cách đóng gói ứng dụng này và cách bổ sung shortcut của ứng dụng vào menu Start, Desktop hay Quick Launch của Vista PE. Trong thư mục này còn có thư mục System/BSExplorer, lưu ứng dụng được dùng là giao diện mặc định (Shell) của Vista PE. Chúng ta sẽ làm việc với các file .ini trong thư mục BSExplorer để tùy biến desktop và menu Start. - Build: Gồm thư mục System32 và các file script quy định tiến trình đóng gói của WinBuilder. - Raznoe: Gồm 2 thư mục Cursors và Dll và 2 file script quy định việc đóng gói các file dll bổ sung cũng như đăng ký thông số vào Registry của Vista PE. Chú ý: Chúng ta sửa nội dung các file script, ini, inf bằng Notepad của Windows. Xác lập giao diện cơ bản Do trong bộ Vista PE dùng BSExplorer làm shell nên file Vistape\Projects\VistaPE\App\System\BSExplorer\bs_start.ini sẽ xác định các mục cơ bản trong menu Start. File bs_desktop.ini xác lập biểu tượng xuất hiện trên desktop. File bs_qlaunch.ini xác lập biểu tượng xuất hiện trong thanh công cụ Quick Launch. File bs_explorer.ini quy định cách hiển thị của desktop (màu nền, dòng thông báo bản quyền, icon, thanh công cụ...). Bạn tham khảo file có
  7. sẵn để biết cách viết lệnh và có thể dùng WinBuilder thêm các mục mới vào các file ini này khi đóng gói, thông qua các file script của ứng dụng bổ sung. Bổ sung ứng dụng vào Vista PE Bạn có thể bổ sung ứng dụng vào Vista PE bằng cách đơn giản là chép các phần mềm dạng portable vào đĩa Vista PE rồi chạy chúng sau khi khởi động Vista PE giống như chạy trong Windows bình thường. Tuy nhiên, bạn cần chú ý là do Vista PE không có đầy đủ các file thư viện động (DLL) như Windows thường nên bạn cần bổ sung các file này vào Vista PE vì nếu thiếu thì vài ứng dụng portable không chạy được. Cách chuyên nghiệp hơn là dùng Winbuilder đóng gói các phần mềm dạng portable vào Vista PE và tạo shortcut cho chúng trong menu Start, trong desktop hay Quick Launch như sau: 1. Chép các phần mềm portable vào thư mục Vistape\Projects\VistaPE\App\, mỗi phần mềm nên có 1 thư mục con. Thí dụ: D:\winpe\vistape\Projects\VistaPE\App\Office\UniKey4\ là thư mục cho chương trình Unikey 2. Trong thư mục D:\winpe\vistape\Projects\VistaPE\App\Office\, bạn tạo file Unikey.script với nội dung tương tự như các file script của ứng dụng sẵn có. Thí dụ dưới đây chỉ nêu ra những dòng mã cần thay đổi cho phù hợp với từng ứng dụng: [Main] Title=UniKey v4 (tên hiển thị trong danh sách chọn thành phần đóng gói của WinBuilder) Description= (dòng ghi chú sẽ xuất hiện khi chọn ứng dụng trong danh sách) Selected=True (True: chọn mặc định trong danh sách liệt kê, False: không chọn) [Process] Echo,Processing UniKey... SET,"%DestDir%","Programs\UniKey4" (ghi chính xác tên thư mục của ứng dụng) SET,"%LinkDir%","y:\UniKey4" DirCopy,"%ScriptDir%\UniKey4\*.*","%VistaTemp%\%DestDir%" [BSLinks] (1. Tạo biểu tượng để kích hoạt chương trình trên Desktop, có thể
  8. xóa nếu không cần) TXTAddLine,%BSD%,"","Append" TXTAddLine,%BSD%," ItemX=80","Append" (vị trí theo chiều dọc tính từ cạnh trên) TXTAddLine,%BSD%," ItemY=80","Append" (vị trí theo chiều ngang tính từ cạnh trái) TXTAddLine,%BSD%," Caption=UniKey","Append" (tên hiển thị bên dưới biểu tượng) TXTAddLine,%BSD%," ExeName=%LinkDir%\UniKey.exe","Append" (ghi chính xác tên file chạy) TXTAddLine,%BSD%," IconName=%LinkDir%\UniKey.exe","Append" TXTAddLine,%BSD%," ExeDir=%LinkDir%","Append" TXTAddLine,%BSD%," CmdParam=","Append" (thông số của chương trình, nếu có) TXTAddLine,%BSD%," ShowState=NORMAL","Append" TXTAddLine,%BSD%,"","Append" (2. Tạo biểu tượng để kích hoạt chương trình trong thanh Quick Launch, có thể xóa) Giống như đoạn mã 1 nhưng đổi biến %BSD% thành %BSQ% và bỏ 2 dòng ItemX, ItemY (3. Tạo biểu tượng để kích hoạt chương trình trong nhóm Office tools của menu Start) Giống như đoạn mã 2 nhưng đổi biến %BSQ% thành %BSS% và thêm 3 dòng dưới đây TXTAddLine,%BSS%," ShowInAutorun=YES","Append" TXTAddLine,%BSS%," EnableInAutorun=YES","Append" TXTAddLine,%BSS%," ParentItem=Office","Append" (ghi chính xác MenuID của nhóm chương trình) Chú ý: - Các từ trong 2 dấu () là chú thích, không được ghi vào nội dung. - Biến %BSD% trong đoạn code tạo biểu tượng trên desktop chưa được quy định trong bộ WinBuilder gốc, bạn phải mở file Vistape\Projects\VistaPE\script.project > thêm vào phần [Variables] dòng %BSD%="%VistaTemp%\Program Files\BSExplorer\bs_desktop.ini". - Bạn tham khảo file Vistape\Projects\VistaPE\App\File Tools\totalcmd.script để biết cách tạo tùy chọn chạy ứng dụng trong RAM hay chạy trên đĩa. 3. Chạy Winbuilder, bạn sẽ thấy trong danh sách đóng gói có tên và
  9. chú thích của ứng dụng mới bổ sung. Bổ sung file thư viện động (DLL) vào Vista PE - Để bổ sung các file thư viện động (DLL) cần thiết cho các chương trình portable, bạn hãy chép chúng (bạn nên chép các file avifil32.dll, ddraw.dll, glu32.dll, msacm32.dll, Mscomctl.ocx, msvfw32.dll, oledlg.dll, opengl32.dll từ thư mục System32 của Windows XP) vào thư mục Vistape\Projects\VistaPE\Raznoe\dll\. - Bạn mở file Vistape\Projects\VistaPE\Raznoe\dll.script xóa 2 dòng FileCopy,"%IWTemp%\Windows\System32\oledlg.dll","%VistaTemp %\Windows\System32", FileCopy,"%IWTemp%\Windows\System32\en- us\oledlg.dll.mui","%VistaTemp%\Windows\System32\en-us" (2 dòng này chỉ dùng cho bản XP PE). Màn hình Vista PE sau khi bổ sung ứng dụng Unikey Các địa chỉ cần biết
  10. - Tải Vista PE và ứng dụng bổ sung BS explorer 1.6 (http://www.kursknet.ru/~boa/winpe/plugin/bsexplorer.zip). Bản Vista PE + ứng dụng hỗ trợ tiếng Anh và Nga (http://vistape.boot- land.net/files/vistape005_free.rar). Bản Vista PE có ít ứng dụng (http://vistape.boot-land.net/files/vistape005_en.rar). Ngoài ra, bạn có thể tải các bản XP PE về để tách lấy những ứng dụng bổ sung vào Vista PE theo hướng dẫn trong bài này: PEBuilder (http://www.nu2.nu/download.php?sFile=pebuilder3110a.zip). UBCD for Win (http://www.ubcd4win.com/downloads.htm). Sherpya Windows PE (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=126922). - Website, Forum tham khảo thông tin về Vista PE http://www.kursknet.ru/~boa/en/index.html; http://bink.nu/forums/31/ShowForum.aspx; http://www.boot- land.net/forums/VistaPE-f51.html; http://vistape.boot-land.net/eng/.  
Đồng bộ tài khoản