intTypePromotion=1
ADSENSE

Tập huấn: Dự án GPE-VNEN (tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva)

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

58
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập huấn: Dự án GPE-VNEN (tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva) với mục đích cung cấp phương pháp giảng dạy các môn Toán, Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động Giáo dục theo mô hình trường học mới (VNEN); hiểu được cách thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Mô hình trường học mới VNEN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập huấn: Dự án GPE-VNEN (tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva)

 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------------- DỰ ÁN GPE­VNEN  CHỨC HỢP TÁC GIÁO DỤC TOÀN
 2. 1. Mục đích tập huấn: Cung cấp phương pháp giảng dạy  các môn Toán, Tiếng Việt, TN-XH và  Hoạt động Giáo dục theo mô hình  trường học mới (VNEN) . Hiểu được  cách thức tổ chức lớp học và đánh  giá kết quả học tập của học sinh theo  Mô hình trường học mới VNEN.
 3. 2. Nội dung tập huấn: - Tập huấn về tổ chức lớp học VNEN và đánh giá  học sinh theo VNEN. - Đánh giá tập huấn và triển khai kế hoạch thực  hiện tiếp theo. - Tập huấn về chuyên môn: phương pháp tổ chức  lớp học theo mô hình VNEN các môn: Toán,  Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động giáo dục. - Tổ chức thực hành các môn học theo mô hình  VNEN.
 4. DỰ ÁN GPE-VNEN (Global Partnership Educations – Viet Nam Escuela Nueva) Mô hình EN (ESCUELA NUEVA) được UNICEP, UNESCO, WB đánh giá cao, thực hiện thành công ở các nước đang phát triển.
 5. I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 1. Chuyển đổi mô hình nhà trường truyền thống sang mô hình nhà trường kiểu mới tại Việt Nam -  Chất  lượng  giáo  dục  chưa  đáp  ứng  yêu  cầu  của sự phát triển. - Chương trình giáo dục chậm đổi mới. - Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào  tạo là đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn tới.
 6. I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 2. Mô hình VNEN phải đảm bảo:  - Nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển năng  lực (sáng tạo, chia sẻ…) cho HS. -  Đổi  mới  PPDH  theo  hướng  hiện  đại  (có  vai  trò  quyết định tới chất lượng giáo dục).
 7. II. MỤC TIÊU CỤ THỂ DỰ ÁN Hỗ trợ 1.447 trường Tiểu học (63 tỉnh, TP) đổi mới Sư phạm theo cách tiếp cận của mô hình VNEN - Quá  trình  dạy  học  lấy  quá  trình  học  của  HS  làm  trung  tâm.  Rèn  luyện  cách  học,  cách  tư  duy cho HS.  - Nội  dung  và  cách  thức  giáo  dục  được  điều  chỉnh phù hợp với mô hình. - GV, CBQL được tập huấn bồi dưỡng trở thành  người có vai trò mới trong nhà trường.
 8. III. ĐẶC TRƯNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 1. Đặc điểm tài liệu Hướng dẫn học: Các môn học Các HĐGD  1. Tiếng Việt 1. GD Đạo đức 2. Toán 2. GD Mĩ thuật 3. TNXH 3. GD Âm nhạc 4. Khoa học, 4. GD Thể chất Lịch sử và Địa lí 5. GD Kĩ năng sống Hướng dẫn học HS Hướng dẫn GV Hướng dẫn GV
 9. III. ĐẶC TRƯNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 1. Đặc điểm tài liệu Hướng dẫn học: • Dùng  cho  học  cả  ngày;  Tự  học,  học  nhóm;  Chung  (3  trong  1  sgk,sgv,vbt);  Học  ở  lớp;  Nhiều năm. • Cung  cấp  kiến  thức  kết  hợp  hướng  dẫn  cách  học và tư duy; •  Nội dung: giữ nguyên chuẩn KTKN, KT được  lồng ghép với quy trình học; • Thiết  kế  các  hoạt  động  học  theo  các  mô  đun  theo quá trình học.
 10. III. ĐẶC TRƯNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 1. Đặc điểm tài liệu Hướng dẫn học: Cấu trúc gồm Mục tiêu và các hoạt động. A. Hoạt động Cơ bản: Giúp HS trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, phát hiện kiến thức, thông qua hoạt động. HS hoạt động theo nhóm, cặp, cá nhân. (hoặc hướng dẫn của GV nếu cần thiết) B. Hoạt động Thực hành: Giúp HS áp dụng trực tiếp kiến thức đã học, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng. C. Hoạt động Ứng dụng: Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tế, cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ, người lớn.
 11. III. ĐẶC TRƯNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN                    1. Đặc điểm tài liệu Hướng dẫn học: Lô gô Hướng dẫn HS Có HD của GV Có HD của người lớn                                            Làm việc nhóm Làm việc CN Làm việc cặp đ
 12.         III. ĐẶC TRƯNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC • Trong Mô hình VNEN các môn học Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục hiện nay được coi là các hoạt động giáo dục, đã được thiết kế các bài dạy theo hướng tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần tích cực đào tạo con người toàn diện. • Không nặng về Kiến thức, hướng vào phát triển các kĩ năng cần thiết, phát triển năng lực cho HS.
 13. III. ĐẶC TRƯNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC • Tích hợp các nội dung vào môn TV, Toán, TNXH; • Đạo đức, Âm nhạc tích hợp vào TV để Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, con người; • Mĩ thuật, Thủ công tích hợp để làm ra các sản phẩm giáo dục, làm các ĐDDH các môn học; • Thể dục tổ chức các sân chơi, trò chơi vận động, phát triển thể chất, tinh thần; ý thức tổ chức, kỉ luật cho HS; Mục đích nhẹ nhàng về kiến thức, tích hợp các nội dung, phong phú về tổ chức nhằm mục tiêu chung phát triển con người.
 14. III. ĐẶC TRƯNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 2. Tổ chức lớp học a) Hội đồng tự quản HS: Thành lập vì HS, cho HS, bởi HS; HS tự bầu, tự tổ chức, tự quản. Tự XD kế hoạch, chương trình hoạt động. Tự điều hành HĐ.
 15.      Hội đồng tự quản học sinh. Hội đồng tự quản học sinh được  thành lập vì học sinh để đảm bảo  cho các em tham gia một cách chủ  động tích cực vào đời sống học  đường, khuyến khích các em tham  gia và phát triển lòng khoan dung, sự  tôn trọng , bình đẳng, tinh thần hợp  tác đoàn kết của học sinh
 16. Trong quá trình thành lập Hội đồng tự  quản, học sinh phải được tạo cơ hội tranh  cử vào các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch.  Các ứng cử viên nên trình bày các đề xuất,  những hứa hẹn khả thi trong thời gian mình  làm giữ chức vụ đó. Để học sinh có trách  nhiệm hơn trong phạm vi lớp học cần tổ  chức thêm các ban để điều hành và chịu  trách nhiệm từng mảng việc riêng cho lớp  như: ban vệ sinh, ban thư viện, ban văn  nghệ, ban học tập …
 17.   Vận đông tranh cử lớp trưởng tại các lơp vào đầu năm hoc 
 18. Hôi đông tư quản hop và phân công cho các thành viên 
 19. Thành lập hội đồng tự quản học sinh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2