intTypePromotion=3

Thảo luận nhóm - Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
249
lượt xem
122
download

Thảo luận nhóm - Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người đã viết bài đăng các báo: “ Người Cùng Khổ”, báo “Nhân Đạo”cơ quan TW của ĐCS Pháp, báo “Đời sống Công Nhân”tiếng nói của GCCN, báo Sự Thật (Liên Xô), tạp chí thư tín Quốc Tế (Cộng sản), báo Thanh Niên (Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội)…và các tác phẩm “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp”, “Đường Cách Mệnh” mang tên Người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận nhóm - Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN  GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP­TNTN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG  CỘNG SẢN ViỆT NAM NHÓM 3   1
 2.  Lê Hoàng Thị Thuận An  Nguyễn Thị Liền  Lê Văn Cà  Lê Trần Phúc Nguyên  Nguyễn Văn Danh  Lê Thị Tuyết Mai  Trương Ngọc Diềnh  Trần Thị Tuyết Mai  Trình Thị Ngoc Diệu  Nguyễn Trung Nghĩa  Lâm Thị Thúy Duy  Trần Huỳnh Thanh Nghĩa  Nguyễn Văn Dững  Nguyễn Hoài Hận  Nguyễn Thị Bé Đèo  Đoàn Thị Mỹ Hồng  Nguyễn Văn Điểm  Trần Văn Khoa  Nguyễn To Em  Bùi Thanh Điền  Trần Thanh Dũng Em  Lê Thị Ngọc Thúy  Trần Thị Ngọc Hân  Huỳnh Thị Kim Yên   2
 3. Ô             CHỮ VÀNG 1/ Đây là lực lượng đông đảo nhất chiếm khỏang 90% dân số, bị áp bức ,bóc lột nặng nề và bị bần cùng hóa? a.Giai cấp công nhân b. Giai cấp địa chủ c. Giai cấp nông dân d. Tầng lớp tiểu tư sản   3
 4. 2/Tổ chức cộng sản nào ra đời vào mùa thu 1929? • a. Đông Dương cộng sản đảng. • b. An Nam cộng sản đảng. • c. Đông Dương cộng sản liên đoàn • d. Tất cả đều sai. 4
 5. 3/ Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối TK XIX, đầu TK XX là ? • a.Phong trào Cần Vương . • b. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế • c. Cả hai đều sai • d.Cả hai đều đúng 5
 6. 4/ Những hạn chế của phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối TK XIX , đầu TK XX là ? • a.Giai cấp lỗi thời chưa có đường lối đúng đắn. • b/ Hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ . • c/ Chưa tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc. • d/ Tất cả đều đúng. 6
 7. 5/ Ai là người đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, đăng trên báo nhân đạo? • a. Mác. • b. Ă-Ghen. • c. Nguyễn Ái Quốc. • d. Tất cả đều sai. 7
 8. 6/ Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc họp tại hương cảng, Trung Quốc gồm có mấy điểm lớn ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 8
 9. 7. Từ chìa khóa gồm 12 từ T N Â L H A P Đ N A G H   9
 10. 7. Từ chìa khóa gồm 9  từ C L Ơ Â G N U N Ư   10
 11.  Quá trình chuẩn bị về chính  trị, tư tưởng và tổ chức của  Nguyễn Ái Quốc cho việc  thành lập ĐCSVN.   11
 12. *  ư tưởng và chính trị: T ­Người đã viết bài đăng các báo: “ Người  Cùng Khổ”, báo “Nhân Đạo”­ cơ quan TW  của ĐCS Pháp, báo “Đời sống Công  Nhân”­ tiếng nói của GCCN, báo Sự Thật  (Liên Xô), tạp chí thư tín Quốc Tế (Cộng  sản), báo Thanh Niên (Việt Nam Thanh  Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội)…và các  tác phẩm “Bản Án Chế Độ Thực Dân  Pháp”, “Đường Cách Mệnh” mang tên  Người.    12
 13. ­Qua  nội  dung  các  bài  báo  và  các  tác  phẩm  đó,  Người  tập  trung  lên  án  Chủ  Nghĩa Đế Quốc, Chủ Nghĩa Thực Dân nói  chung và CNTD Pháp. ­Người vạch trần bản chất xâm lược, phản  động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của CNTD.   13
 14. ­  Bằng  những  dẫn  chứng  cụ  thể,  sinh  động,  người đã tố cáo trước dư luận Pháp  và TG tội ác  tày  trời  của  Thực  Dân  Pháp  đối  với  nhân  dân  các nước Thuộc Địa ­ Đặc biệt, Người đã trình bày các quan điểm lý  luận  về  Cách  Mạng  Thuộc  Địa   một  cách  đúng  đắn, sáng tạo và khá hoàn chỉnh.   14
 15. ­Hệ thống quan điểm đó được truyền vào  Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng và  chính trị cho việc thành lập Đảng.   15
 16. Tổ chức: Tháng  12­1924,  Nguyễn  Ái  Quốc  đến  Quảng Châu(Trung Quốc), Người tham gia  sáng  lập  hội  liên  hiệp  các  dân  tộc  bị  áp  bức  Á  –  Đông  để  thống  nhất  hành  động  chống Chủ Nghĩa Thực Dân.   16
 17. Tổ chức(tt) Tháng 6­ 1925, Người thành lập “Việt  Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng  Chí  Hội”,  tổ  chức  trung  kiên  “Cộng  Sản đoàn” làm nòng cốt để trực tiếp  truyền bá CN Mac – Lenin vào VN   17
 18. Tổ  ức( t ch t) Mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo  một số thanh niên yêu nước VN thành  những cán bộ Cách Mạng, trong đó,  một số được chọn đi học ở trường đại  học phương đông (LX); một số được  cử đi học quân sự, phần lớn sau này  đưa về nước hoạt động.   18
 19.                                        Tổ chức(tt)  Hệ thống QĐ, LL về con đường CM của  NAQ trở thành tư tưởng CM hướng đạo  phong trào CMDT và các tổ chức chính  trị theo khuynh hướng CMVS, dẫn đến sự  ra đời các tổ chức Đảng ở VN: Đông  Dương CSĐ (6­1929), An Nam CSĐ (7­1929), Đông Dương  CS Liên Đoàn (9­1929).   19
 20.                    Tổ chức(tt)   Từ ngày 3 ­ 7 tháng 2 năm 1930,  hội nghị thống nhất Đảng đã họp tại  Cửu Long Hương Cảng, dưới sự  chủ trì của NAQ đã nhất trí hợp  nhất các tổ chức CS thành một  Đảng duy nhất lấy tên là ĐCSVN   20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản