intTypePromotion=3

Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
52
lượt xem
14
download

Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu đưa ra các giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị đáp ứng với các rủi ro về môi trường và biến đổi khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích hỗ trợ nhà chức trách, các nhà đầu tư và các chuyên gia trong những ngành lĩnh vực thiết kế và quy hoạch đô thị trong việc thiết kế mới và cải tạo khu đô thị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh<br /> Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị<br /> thích ứng với biến đổi khí hậu cho Tp. Hồ<br /> Chí Minh/ Việt Nam<br /> <br /> Trong khuôn khổ của Dự Án Nghiên cứu Siêu đô thị Tp. HCM,<br /> hợp tác với Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Tp. HCM<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus<br /> Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian<br /> Giáo sư Frank Schwartze<br /> © 2013 Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus<br /> ISBN 978-3-00-042085-6<br /> Thực hiện bởi<br /> Trường ĐH Kĩ thuật Brandenburg Cottbus (BTU Cottbus)/ CHLB Đức<br /> Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian<br /> Jana Warnatzsch, Huỳnh Lê Hải Châu, Frank Schwartze, Ronald Eckert, Moritz<br /> Maikämper<br /> với sự đóng góp bởi Hagen Schwägerl, Daniel Schöne, Florian Ibold, Robert Atkinson<br /> và<br /> Sở Quy Hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (DPA)<br /> Lý Khánh Tâm Thảo, Hoàng Tùng, Nguyễn Anh Tuấn<br /> Địa chỉ tải về<br /> Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus<br /> Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian<br /> Konrad - Wachsmann - Allee 4<br /> 03046 Cottbus, Germany<br /> Tel: (0049) 0355 - 69 - 3048<br /> Telefax: (0049) 0355 - 69 - 3046<br /> Web: www.tu-cottbus.de<br /> Email: ls_stadtplanung@tu-cottbus.de<br /> Website của dự án Nghiên cứu Siêu Đô Thị TP. Hồ Chí Minh:<br /> Bằng tiếng Việt:<br /> http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/urban-development/overview/<br /> 2013_edition_guidelines_on_climate_change_adapted_urban_planning_and_design_<br /> VN.pdf<br /> Bằng tiếng Anh:<br /> http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/urban-development/overview/<br /> 2013_edition_guidelines_on_climate_change_adapted_urban_planning_and_design_<br /> ENG.pdf<br /> Lời cảm ơn<br /> Bản Hướng dẫn này được thiết kế và chuẩn bị trong Gói nghiên cứu 7 “Khu dân cư thích<br /> ứng với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng”, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu<br /> “Quy hoạch đô thị và quy hoạch môi trường tích hợp cho thích ứng của TP Hồ Chí Minh<br /> với biến đổi khí hậu”. Dự án được tài trợ bởi Bộ về Giáo dục và Nghiên cứu nước Cộng<br /> Hòa Liên Bang Đức trong chương trình “Các thành phố lớn của tương lai”.<br /> Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu<br /> <br /> Lời mở đầu<br /> Với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của vùng, Thành phố Hồ Chí<br /> Minh đã trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là thành<br /> phố cảng lớn nhất đất nước, là một đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy và<br /> đường không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc tế.<br /> Về vị trí địa lý, Thành phố nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn với địa hình tương<br /> đối bằng phẳng, chế độ thuỷ văn, thuỷ lực của kênh rạch và sông ngòi không những chịu ảnh<br /> hưởng mạnh của thuỷ triều biển Đông mà còn chịu tác động rất rõ nét của việc khai thác các bậc<br /> thang hồ chứa ở thượng lưu hiện nay và trong tương lai.<br /> Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, thích ứng với biến đổi khí hậu trở nên một thách thức<br /> quan trọng đối với quản lý quy hoạch đô thị thành phố. Thực vậy, biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác<br /> động trực tiếp đến đời sống người dân đô thị như ngập lụt, đảo nhiệt đô thị, thời tiết bất thường…<br /> Những nguy cơ này đang gia tăng nhanh chóng và trở thành nhân tố quan trọng đối với quy hoạch<br /> đô thị. Cụ thể là, vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu cần được<br /> cải thiện trong quy hoạch đô thị.<br /> Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng<br /> Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010. Trong lần điều chỉnh này, quy<br /> hoạch chung thành phố đã được xây dựng trên cách tiếp cận đối với các điều kiện tự nhiên về địa<br /> chất, thủy văn… kết hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Tuy nhiên cho đến nay,<br /> chưa có các quy định hay hướng dẫn để cụ thể hóa các định hướng cơ bản liên quan vấn đề phù<br /> hợp điều kiện tự nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung thành phố.<br /> Bản Hướng dẫn Quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh này là một<br /> trong những cách tiếp cận tiên phong để đưa các định hướng trên thành hướng dẫn, khuyến nghị<br /> cho công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.<br /> Bản Hướng dẫn này tập trung vào các biện pháp thích ứng đối với ngập lụt và khí hậu đô thị trong<br /> quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; hướng tới việc hỗ trợ tích hợp các khía cạnh khác nhau<br /> đặc biệt là các quan tâm về môi trường trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị cũng<br /> như phối hợp các loại quy hoạch với nhau.<br /> Bản Hướng dẫn này được đúc kết từ các nghiên cứu hợp tác giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc và<br /> Trường Đại học Kỹ thuật Cottbus trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu Megacity Thành phố Hồ Chí<br /> Minh; nội dung nghiên cứu được trình bày trong cuốn Sổ tay Quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí<br /> hậu cho thành phố Hồ Chí Minh.<br /> Đây cũng là một nội dung trong chương trình hành động của Sở Quy hoạch-Kiến trúc tham gia<br /> vào Kế hoạch hành động Ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh, là một phần của<br /> Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Ứng phó Biến đổi khí hậu.<br /> Chúng tôi mong rằng những nội dung cô đọng của bản Hướng dẫn này sẽ giúp ích các nhà hoạch<br /> định chính sách, các sở ban ngành liên quan, chính quyền địa phương, ban quản lý các khu chức<br /> năng đô thị, các đơn vị tư vấn quy hoạch-kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển dự án và cộng đồng<br /> người dân trong việc hiện thực quy hoạch đô thị thành phố theo hướng phát triển bền vững, thích<br /> ứng biến đổi khí hậu.<br /> <br /> ThS. KTS. Trần Chí Dũng<br /> Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu<br /> <br /> Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu<br /> <br /> Giải thích kí hiệu <br /> Danh sách các Hình Ảnh và Bảng Biểu <br /> <br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Giới thiệu chung<br /> Mục đích của quyển Hướng dẫn <br /> Đối tượng <br /> Nội dung và cấu trúc <br /> Sự liên quan với các tài liệu khác <br /> <br /> <br /> I. Quản Lý Ngập Lụt Đô Thị <br /> <br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 7<br /> <br /> <br /> <br /> Bước 1: Các quy định trong vùng ngập lụt <br /> Bước 2A: Quy hoạch sử dụng đất trong vùng ngập lụt <br /> Bước 2B: Chống lũ cho công trình trong “Khu xây dựng có<br /> <br /> kiểm soát” <br /> Bước 3A: Giải pháp chống ngập mang tích chất công trình cho<br /> <br /> khu đô thị trọng điểm <br /> Bước 3B: Tôn nền cho các khu dự án đô thị trọng điểm <br /> Bước 4: Quản lý nước mặt <br /> <br /> 10 <br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> II. Quản Lý Sự Tăng Nhiệt Độ <br /> Bước 1: Những quy định cho toàn khu <br /> Bước 2: Giảm nhiệt độ môi trường ở cấp dự án <br /> Bước 3: Sự phối hợp giữa giải pháp thiết kế cảnh quan và giải<br /> pháp kiến trúc <br /> <br /> 20<br /> 20<br /> 22<br /> <br /> Phụ Lục<br /> Hướng dẫn chung của phần “Quản lý nước mặt” <br /> Tổng quan của Bản Hướng Dẫn theo các cấp độ quản lý <br /> <br /> Tài Liệu Tham Khảo <br /> <br /> Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu<br /> <br /> 24<br /> 27 <br /> 29<br /> <br /> Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản