intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế lập trình Web phần 2

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

339
lượt xem
151
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học GIỚI THIỆU Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2 Thiết kế & Lập trình WEB 2 Mục tiêu môn học Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết kế, cài đặt và triển khai một ứng dụng web Thiết kế trang Web và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng ASP.NET Triển khai và khai thác ứng dụng web trên mạng Intranet/Internet © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN Thiết kế & Lập trình WEB 2 Kiến thức yêu cầu Kiến thức cơ bản về web – Http, html… –...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế lập trình Web phần 2

  1. Bài giảng môn học GIỚI THIỆU Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2
  2. Thiết kế & Lập trình WEB 2 Mục tiêu môn học Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết kế, cài đặt và triển khai một ứng dụng web Thiết kế trang Web và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng ASP.NET Triển khai và khai thác ứng dụng web trên mạng Intranet/Internet © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
  3. Thiết kế & Lập trình WEB 2 Kiến thức yêu cầu Kiến thức cơ bản về web – Http, html… – Client scripting language : VBScript, JavaScript – Server side scripting : CGI, ASP… Lập trình Visual Basic / C++ Căn bản về CSDL Kiến thức về MS Access và MS SQL Server © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
  4. Thiết kế & Lập trình WEB 2 Nội dung chương trình Giới thiệu ASP.NET Giới thiệu về môi trường Visual Studio.NET Sử dụng các server control của ASP.NET Các đối tượng của ASP.NET Truy cập CSDL bằng ADO.NET Tự viết các server control. Web Service Bảo vệ ứng dụng web © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
  5. Thiết kế & Lập trình WEB 2 Cài đặt các Software Web Server – IIS (Internet Information Services) Môi trường lập trình – Microsoft Visual Studio 2003/2005 Hệ quản trị CSDL – Microsoft Access / – Microsoft SQL Server © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
  6. Thiết kế & Lập trình WEB 2 Tài liệu tham khảo Trang download tài liệu – http://www.fit.hcmuns.edu.vn/~ttbhanh/teaching.htm Trang Web tham khảo – http://www.w3schools.com – http://www.asp.net – http://msdn.microsoft.com/library/ – http://www.w3c.org © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
  7. Thiết kế & Lập trình WEB 2 Đánh giá kết quả môn học Các SV chia thành nhóm làm việc 3-4 SV/nhóm. – Đăng ký với lớp trưởng. – Lớp trưởng gửi danh sách file Excel (STT Nhóm, MSSV, Họ tên, Email, Trưởng nhóm) Điểm môn học được tính trên: – Các bài tập Kiểm tra trên lớp : 4 – Đồ án môn học cuối kỳ : 6 © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
  8. Thiết kế & Lập trình WEB 2 Liên hệ Diễn đàn môn học trên Moodle – http://courses.cs.hcmuns.edu.vn Email: – Trần Thị Bích Hạnh - ttbhanh@fit.hcmuns.edu.vn • BM CNPM - Phòng I82 – 227 Nguyễn Văn Cừ Q5 © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2