THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
299
lượt xem
12
download

THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Biết cách khởi động, thoát khỏi Typing Test. Biết chơi 2 trò chơi Bubbles và ABC. 2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng cho các em luyện gõ phím nhanh hơn. 3. Thái độ: ó thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

  1. THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:  Biết cách khởi động, thoát khỏi Typing Test.  Biết chơi 2 trò chơi Bubbles và ABC. 2. Kĩ năng:  Hình thành kỹ năng cho các em luyện gõ phím nhanh hơn. 3. Thái độ:  Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM: III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên:
  2.  Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải được cài đặt sẳn phần mềm Typing Test.  Phòng máy 2 hs/máy. 2. Chuẩn bị của học sinh:  SGK, vở, bút. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động 1: Khởi động và kết thúc phần mềm (8ph)  Mục tiêu: HS thực hành nắm được cách khởi động và kết thúc Typing Test  Cách tiến hành:  Phát phiếu học tập cho HS.  GV làm mẫu chiếu cho HS xem  HS chú ý xem.  GV gọi một HS lên làm mẫu.  HS trao đổi, nhận xét.  GV nhắc một số điểm cần lưu ý.  HS lắng nghe, ghi vở.  GV làm lại từng bước chậm cho HS nắm.  GV cho HS tự thực hiện.  HS thực hiện ghi lại các bước thực hiện
  3. lên phiếu học tập. chơi Bubbles (bong Hoạt 2: Trò động bóng)(15ph)  Mục tiêu:  HS thực hành nắm được cách vào trò chơi và cách chơi Bubbles.  Cách tiến hành:  Phát phiếu học tập cho HS.  GV hướng dẫn cho HS tự khám phá trò  HS trao đổi, nhận xét, chơi. phát biểu  GV gọi một HS lên làm mẫu.  HS lắng nghe, ghi vở.  GV nhắc một số điểm cần lưu ý.  GV làm lại từng bước chậm cho HS nắm.  HS thực hiện ghi lại  Cho HS tự thực hiện. các bước thực hiện lên phiếu học tập Hoạt động 5: Trò chơi ABC (Bảng chữ cái)(15ph)
  4.  Mục tiêu:  HS thực hành nắm được cách vào trò chơi và cách chơi trò chơi ABC.  Cách tiến hành:  Phát phiếu học tập cho HS.  GV hướng dẫn cho HS tự khám phá trò  HS trao đổi, nhận xét, chơi. phát biểu  GV gọi một HS lên làm mẫu.  HS lắng nghe, ghi vở.  GV nhắc một số điểm cần lưu ý.  GV làm lại từng bước chậm cho HS nắm.  HS thực hiện ghi lại  Cho HS tự thực hiện. các bước thực hiện lên phiếu học tập V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI(4ph)  Cách khởi động, thoát khỏi phần mềm Typing Test.  Cách chơi Bubbles.  Cách chơi trò chơi ABC.  Nhận xét tiết học. VI. DẶN DÒ(1ph)
  5.  Xem lại nội dung đã học Chuẩn bị bài mới.
Đồng bộ tài khoản