intTypePromotion=3

Thuyết trình nhóm "Nghiên cứu rủi ro đầu tư trên thị trường chứng khoán"

Chia sẻ: Phạm Thị Thìn Thìn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

1
620
lượt xem
289
download

Thuyết trình nhóm "Nghiên cứu rủi ro đầu tư trên thị trường chứng khoán"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua tài liệu này độc giả có thể biết được những loại rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đầu tư chứng khoán và những giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro khi đầu tư chứng khoán. Chứng khoán là những chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình nhóm "Nghiên cứu rủi ro đầu tư trên thị trường chứng khoán"

 1. Đề tài NCKH sinh viên: Nghiên cứu rủi ro đầu tư trên thị trường chứng khoán. GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Nhóm SV thực hiện: Hoàng Thị Tuyết Nguyễn Đức Toàn Đỗ Thị Quỳnh Trang Phạm Thị Thìn Lớp: KTVT Ôtô K-48
 2. Nội dung Giới thiệu đề tài Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán Chương II:Thực trạng rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Chương III: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong đầu tư chứng khoán Kết luận chung
 3. Chương I: Tổng quan thị trường chứng khoán à nơi diễn ra các hoạt động mua bán các chứng khoán trung và dài hạn. uan hệ mua bán các chứng khoán trên TTCK phản ánh sự thay đổi các chủ thể sở hữu về CK
 4. Phân loại TTCK
 5. ̣ Hàng hóa và giao dich trên TTCK Hàng hóa trên TTCK GD trên TTCK  CK là những chứng chỉ  Trên TT chính thức hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích hợp  Nguyên tắc giao dịch: pháp của người sở hữu CK đối với tài sản hoặc vốn  Qui trình giao dịch: của tổ chức phát hành  Phân loại:  Trên TT Phi chính thức  CK vốn (OTC)  CK nợ  CK phái sinh
 6. Tổng quan về rủi ro trong đầu tư chứng khoán  Thường xuât hiên rui ro tai ́ ̣ ̉ ̀ ́ chinh  Phân loại rủi ro • Rủi ro hệ thống • Rủi ro không hệ thống
 7. Lượng hóa rủi ro  Sử dụng độ lệch chuẩn • Một số chỉ tiêu khác: ∑ ( Di − De) n δ = 2 0 2 × Pi  Hệ số tổng lợi nhuận  Mức lãi hoạt động  Hệ số lợi nhuận ròng  Hệ số ROE  Sử dụng hệ số β:  Hệ số ROI  Hệ số P/E
 8. Chuong II. Thực trạng rủi ro TTCK. VN  TTGDCK.TP HCM: ra đời ngày 11/7/1998, chính thức hoạt động ngày 28/7/2000  TT GDCK.HN : 8/3/2005  Các giai đoạn phát triển : +) 2001-2005 +) 2008 +) 2006 +) 2009 +) 2007 TTCK VN từ khi ra đời và phát triển trải qua nhiều bước thăng trầm
 9. Rủi ro hệ thống TTCK.VN thời kì lạm phát Trước lạm phát Thời gian Chỉ số VN-Index 12/3/2007 1170,67 24/42007 905,53 23/5/2007 1113,19 3,10,2007 1106,6  Chỉ số CK lúc tăng lúc giảm  Chịu tác động bởi nhiều nhân tố trên TT
 10. ̣ ̣ ́ Trong giai đoan lam phat ( 2008) Thời gian Chỉ số CK ( điêm) ̉ Tỉ lệ tăng ( giam ) ( %) ̉ 20/6-17/7 +123 +33,61 17/7-25/7 -60 -12,27 25/7-31/7 +22 +5,13 31/7-5/8 -21 -4,66 5/8-27/8 +132 +30,7 27/8-29/8 -23 -4,1 29/8-3/9 +16 +2,97 (+) tăng (-) giảm
 11. Chỉ số VN-Index từ thang 3/2008 đên ́ ́ ́ thang 9/2008
 12. Cổ phiêu STB từ 11/2006 đên 7/2007 ́ ́ 6/6/2007: ̉ 144.665,83 điêm. 7/6/2007: chỉ con 78.500 điêm. ̀ ̉ 23/8/2007: ̉ 50.883,52 điêm Cuối tháng 9/2007: tăng nhẹ lên 70.000 ́ ́ ̉ Kêt thuc năm 2007: 65.493 điêm
 13. Cổ phiêu STB từ thang 10/ 2007 đên thang 9/ 2008 ́ ́ ́ ́ • Tháng 10/2007 từ 69.000 tăng lên 74.000 • Trước tháng 1/ 2008: STB duy trì mức 60.000, sau đó giảm liên tục • 5/2008- 9/2008: mức giá dao động từ 25.000-30.000
 14. Cổ phiêu FPT từ 1/7/2008 đên 29/9/2008 ́ ́ • Giá CP cao nhât là 133.000 đâu thang 9. ́ ̀ ́ • Trong thang 9 : ́  VN-Index quanh mức 500 điêm ̉  CP FPT dao đông quanh giá 100.000 ̣
 15. Cổ phiêu FPT từ 30/8/2007 đên 27/6/2008 ́ ́ •Giá FPT liên tiêp giam và xuông đay. ́ ̉ ́ ́ •Cuôi thang 6/2008 giá CP FPT chỉ con 1/10 so với 1 năm ́ ́ ̀ trước
 16. Giá và khối lượng giao dịch CP từ cuối tháng 10/2007 đến 10/2008 STB FPT
 17. Rui ro không hệ thông trong TTCK.VN ̉ ́ 1 2 3
 18.  Sự cân thiêt phai ̀ ́ ̉ quan lí rui ro trên TTCK ̉ ̉  ́ TTCK luôn biên đông không ngừng nên ̣ không thể tranh khoi rui ́ ̉ ̉ ro. ́  NDT thiêu thông tin về TTCK
 19. ́ ́ ́ ̉ ̉ Chinh sach phat triên TTCK cua CP Hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK Tăng cung ứng về số lượng và chất lượng các loại chứng khoán Có các chính sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia TTCK Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giao dịch, sở giao dịch chứng khoán Từng bước hội nhập với TTCK thế giới
 20. Giải pháp từ phía các nhà Giải pháp từ phía các cơ đ ầ u tư quan quản lý: Nhận dạng rủi ro Hoàn thiện cơ sở vật chất, Tìm hiểu kiến thức về kỹ thuật và tăng cường giám TTCK. sát thị trường. Thuê tư vấn quản trị rủi  Thực hiện các giải pháp “ ro. tăng cung – kích cầu “ cho Xây dựng chiến lược đầu TTCK. tư hiệu quả. Phân tích, đánh giá tính rủi ro của các mã CK.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản