intTypePromotion=1

Tiểu luận: Dự án quán kem “HELLO”

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
191
lượt xem
59
download

Tiểu luận: Dự án quán kem “HELLO”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Dự án quán kem “HELLO” nhằm trình bày về hình thức, địa điểm đầu tư của dự án. Nghiên cứu tổng quan về thị trường, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào khu vực làng Đại học Thủ Đức. Nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật, tổ chức quản trị và nhân sự của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Dự án quán kem “HELLO”

 1. D án quán kem “HELLO” ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH - MARKETING ---------------- ĐỀ TÀI: DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN KEM “HELLO” Giáo viên h ng d n: GS.TS. Võ Thanh Thu TP. Hồ Ch í Minh – T10/ 2011 1
 2. D án quán kem “HELLO” MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI T HIỆU DỰ ÁN................................................................................................6 1.1. T ên dự án: Kế hoạch mở quán kem “ HELLO” .....................................................................6 1.2. Chủ dự án :..........................................................................................................................6 1.3. Hình thức đầu t ư: Mở quán kinh doanh mặt hàng kem...........................................................6 1.4. Địa điểm đầu t ư và thông t in về khu vực đầu tư:.....................................................................6 CHƯƠNG 2: SỰ CẦN T HIẾT ĐỂ ĐẦU TƯ ..................................................................................6 2.1. Sự cần thiết đầu t ư: ..............................................................................................................6 2.2. 2.Mục đích đầu t ư:...............................................................................................................7 CHƯƠNG 3: T ỔNG QUAN VỀ T HỊ T RƯỜNG.............................................................................8 3.1. Nghiên cứu chung về TP HCM..............................................................................................8 3.1.1. Tổng quan thành phố Hồ Chí Minh: ...............................................................................8 3.1.2. Khu vực làng Đại Học Thủ Đức:....................................................................................9 3.2. Môi trường ngành: ...............................................................................................................9 3.3. Nhu cầu hiện tại và dự báo cầu tương lai: ............................................................................ 10 3.4. Nhà cung cấp nguyên liệu................................................................................................... 10 3.5. Đối thủ cạnh tranh.............................................................................................................. 11 3.5.1. Đối thủ trực tiếp: ........................................................................................................ 11 3.5.2. Đối thủ tiềm ẩn:.......................................................................................................... 11 3.6. Khả năng cạnh tranh của cửa hàng: ..................................................................................... 11 3.6.1. Phong cách:................................................................................................................ 11 3.6.2. Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh:................................................................................. 11 3.7. Phân tích SWOT :............................................................................................................... 12 3.7.1. Strenghts:................................................................................................................... 12 3.7.2. Weakness:.................................................................................................................. 13 3.7.3. Opportunities: ............................................................................................................ 13 3.7.4. Threats....................................................................................................................... 13 3.7.5. Diễn giải ma trận SWOT............................................................................................. 13 CHƯƠNG 4: HÌNH T HỨC QUAN KEM ..................................................................................... 14 4.1. Mô tả quán kem: ................................................................................................................ 14 2
 3. D án quán kem “HELLO” 4.1.1. Cấu trúc và diện tích ................................................................................................... 14 4.1.2. Sơ đồ: ........................................................................................................................ 15 4.1.2.1. Lầu 1:................................................................................................................. 15 4.1.2.2. Lầu 2:................................................................................................................ 17 4.2. Thực đơn, giá cả: ............................................................................................................... 18 4.3. Hình thức hoạt động:.......................................................................................................... 19 4.4. Dịch vụ khách hàng:........................................................................................................... 19 CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU T ÍNH KHẢ T HI VỀ MẶT KỸ T HUẬT ........................................... 20 5.1. 1.Địa điểm:........................................................................................................................ 20 5.2. 2.Thiết kế trang trí.............................................................................................................. 20 5.3. Công nghệ và trang thiết bị................................................................................................. 21 5.3.1. Lựa chọn máy móc, thiết bị (đưa ra bảng giá, máy móc)................................................ 21 5.3.2. Quy trình chế biến sản phẩm ....................................................................................... 23 5.3.2.1. Nguyên tắc chung cho các nguyên liệu sử dụng ..................................................... 23 5.3.2.2. Các máy móc ...................................................................................................... 24 5.3.2.3. Các điểm kỹ thuật lưu ý trong quá t rình chế biến kem ............................................ 25 5.4. Nguyên vật liệu.................................................................................................................. 25 5.5. Nước, điện, wifi................................................................................................................. 25 CHƯƠNG 6: T Ổ CHỨC QUẢN T RỊ VÀ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN............................................... 26 6.1. Nhu cầu nhân sự: ............................................................................................................... 26 6.2. Tổ chức nhân sự:................................................................................................................ 26 6.3. Sơ đồ tổ chức..................................................................................................................... 27 6.4. Dự trù lương (nhân sự, lương, bảo hiểm …)......................................................................... 27 6.5. Đào tạo khen thưởng: ......................................................................................................... 28 CHƯƠNG 7: NGHIÊN CỨU KHẢ T HI VỀ T ÀI CHÍNH.............................................................. 28 7.1. Dự toán tổng kinh phí đầu tư cho dự án ............................................................................... 28 7.1.1. Chi phí đầu tư cho T S cố định ..................................................................................... 28 7.1.2. Vốn lưu động ............................................................................................................. 32 7.1.3. Vốn t ài trợ cho dự án .................................................................................................. 33 7.2. Dự báo chi phí hàng tháng, năm .......................................................................................... 34 7.2.1. Chi phí nguyên vật liệu: .............................................................................................. 34 3
 4. D án quán kem “HELLO” 7.2.2. Chi phí nhân công....................................................................................................... 35 7.2.3. Chi phí mặt bằng ........................................................................................................ 35 7.2.4. Chi phí quản lý ........................................................................................................... 35 7.2.5. Chi phí vốn ................................................................................................................ 36 7.2.6. Tổng chi phí............................................................................................................... 36 7.3. Dự trù doanh thu................................................................................................................ 37 7.4. Dự trù trích khấu hao: ........................................................................................................ 38 7.5. Kế hoạch vay vốn lưu động: ............................................................................................... 38 7.6. Dự trù trả nợ hàng năm:...................................................................................................... 39 7.6.1. Kế hoạch trả nợ vốn vay trung và dài hạn:.................................................................... 39 7.6.2. Cân đối trả nợ hàng năm: ............................................................................................ 41 7.7. Kết quả kinh doanh ............................................................................................................ 41 7.8. Đánh giá kết quả kinh doanh của dụ án (qua các chỉ số)........................................................ 43 7.8.1. Điểm hòa vốn của dự án.............................................................................................. 43 7.8.2. Các chỉ tiêu sinh lời: ................................................................................................... 44 7.8.3. Thời gian hoàn vốn: .................................................................................................... 44 7.8.4. Hiệu quả tài chính của dự án:....................................................................................... 44 7.8.5. Hiệu quả đầ u t ư của dự án:.......................................................................................... 46 7.8.6. Độ nhạy của dự án:..................................................................................................... 48 7.8.6.1. Sự thay đổi của giá bán ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án:.................................... 48 7.8.6.2. Sự thay đổi của giá nguyên vật liệu ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án: .................. 48 7.8.6.3. Khả năng tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án .............................. 49 7.8.6.4. Khả năng huy động công suất thiết kế của năm đầu t iên đến hiệu quả của dự án ...... 50 7.8.6.5. Sự thay đổi của giá bán và chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng đến chỉ tiêu NPV...... 50 7.8.6.6. Sự thay đổi của giá bán và chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng đến thời gian trả nợ... 51 7.8.6.7. Sự thay đổi của giá bán và khả năng tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến chỉ tiêu NPV51 7.8.6.8. Sự thay đổi của giá bán và khả năng tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến thời gian trả nợ 51 CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN....................................... 52 8.1. Hiệu quả kinh tế................................................................................................................. 52 8.2. Lợi ích xã hội .................................................................................................................... 52 4
 5. D án quán kem “HELLO” CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ..................................................................................... 52 9.1. Kết luận: ........................................................................................................................... 52 9.2. Kiến nghị: ......................................................................................................................... 53 5
 6. D án quán kem “HELLO” CHƯƠNG 1: GIỚI THI ỆU DỰ ÁN 1.1. Tên dự án: Kế hoạch mở quán kem “ HELLO” 1.2. Chủ dự án : Nhóm Sinh viên lớp Ngoại Thương 1, khoa Thương mại – Du lịch – M arketing, trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí M inh 1.3. Hình thức đầu tư: Mở quán kinh doanh mặt hàng kem. 1.4. Địa điểm đầu tư và thông tin về khu vực đầu tư: Địa điểm: Quán sẽ nằm gần khu vực “ làng Đại học” tại quận Thủ đức thành phố Hồ Chí M inh. Thông tin về khu vực đầu tư: “Làng Đại học” là khu vực tập trung nhiều trường đại học như Đại học khoa học tự nhiên, Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Kinh tế luật, Đại học quốc tế,…. Thị trường m ục tiêu: Những sinh viên cần một không gian rộng rãi, thoải mái để đọc sách, tự học. Ngành nghề kinh doanh : kinh doanh mặt hàng kem, một số loại nước giải khát như trà sữa, sinh tố,..., fast food và một số dịch vụ phục vụ cho việc tự học như photocopy, in tài liệu,… CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THI ẾT ĐỂ ĐẦU TƯ 2.1. S ự cần thiết đầu tư: Với nhịp sống hiện nay, chúng ta luôn phải đối mặt với sự căng thẳng, căng thẳng luôn ở quanh chúng ta, từ nơi làm việc đến nơi chúng ta ở, từ trường học đến gia đình, vv….. Và với mức thu nhập hiện nay mọi người đều có thể đáp ứng nhu cầu giải trí của mình, nhưn g với hình thức giải trí hiện nay là chưa đủ và mất cân bằng, chưa đủ và mất cân bằng ở chỗ các nhà kinh doanh chỉ tập chung phục vụ vào quán cafe, quán trà sữa, quán nhậu, quán internet. Số lượng các quán trên 6
 7. D án quán kem “HELLO” ngày càng tăng, nhưng hình thức không thay đổi nhiều…sẽ tạo nên sự choáng ngộp và nhàm chán cho khách hàng . Hiện nay thị trường quán café, trà sữa phát triển nhanh nhưng không ổn định và không phân bố đồng điều và số nhiều các quán chưa chú trọng đến hình thức phục vụ và chất lượng trà sữa … chính những yếu tố này sẽ làm cho thị trường quán phục vụ cho sinh viên ngày càng đi xuống và có thể bị lãng quên. Tuy hiện nay trên “ Làng Đại học Thủ Đức” tồn tại nhiều quán cafe, trà sữa nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả sinh viên vì đa phần không gian không sáng tạo, chất lượng không cao. Và đặc biệt với các bạn sinh viên, muốn tìm kiếm một nơi vừa học tập tập trung vừa thư giãn thoải mái lại càng khó khăn hơn. Kem tươi với nhiều hương vị khác nhau là nhu cầu không thể thiếu của giới trẻ hiện nay, có thể nói- quán kem là một hình thức kinh doanh rất thiết thực của ngành dịch vụ giải khát. Nhiều người nhận định rằng, được ngồi cùng bạn bè thưởng thức những ly kem hay hàn thuyên bên chiếc lẩu kem với nhiều hương vị hấp dẫn và hình thức bắt mắt, giúp họ giải tỏa stress. M ặc dù hiện nay có rất nhiều quán kem, nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng, đặc biệt trong các mùa nắng nóng. Với một cửa hàng kem tươi ngon, giá cả phải chăng, phục vụ lịch sự ân cần, luôn quan tâm đến nhu cầu thư giãn của khách hàng, sẽ được rất nhiều khách hàng ghé đến. Quán kem “ HELLO” ra đời sẽ khắc phục các yếu tố trên khi đi vào hoạt động, sẽ tạo ra xu hướng mới cho thị trường quán phục vụ cho sinh viên ở Việt Nam, và sẽ tạo ra xu hướng kết hợp học tập và giải trí trong cộng đồng sinh viên. 2.2. 2.Mục đích đầu tư: - Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động - Tạo không gian phục vụ cho việc tự học của sinh viên - Là nơi giao lưu , tổ chức sự kiện cho các bạn sinh viên - Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng 7
 8. D án quán kem “HELLO” - Đạt uy tín với các đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp, khách hàng, CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG 3.1. Nghiên cứu chung về TPHCM 3.1.1. Tổng quan thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí M inh chiếm 0,6% diện tích và 6,6 % dân số so v ới cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Thành phố Hồ Chí M inh nằm ở ngã tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Ðông sang Tây, là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km đường chim bay. Đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế . Với hệ thống cảng và sân bay lớn nhất cả nước, cảng Sài Gòn với năng lực hoạt động 10 triệu tấn /năm. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với hàng chục đường bay chỉ cách trung tâm thành phố 7km. Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí M inh là một thành phố trẻ, với hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố có rất nhiều công trình kiến trúc cổ, nhiều di tích và hệ thống bảo tàng phong phú. Với vị trí địa lý thuận lợi, Sài Gòn – nơi một thời được mệnh danh là "Hòn n gọc Viễn Đông" đã là trung tâm thương mại và là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em, mỗi dân tộc có tín ngưỡng, sắc thái văn hoá riêng góp phần tạo nên một nền văn hoá đa dạng. Đặc trưng văn hoá của vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc với những nét văn hoá phương Bắc, phương Tây, góp phần hình thành lối sống, tính cách con người Sài Gòn. Đó là những con người thẳng thắn, bộc trực, phóng khoáng, có bản lĩnh, năng động, dám nghĩ, dám làm . Năng động và sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu cả nước trong các phong trào xã hội, nơi đầu tiên tron g cả nước được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục trung học. 8
 9. D án quán kem “HELLO” Với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá - du lịch, giáo dục - khoa học kỹ thuật - y tế lớn của cả nước. Trong tương lai, thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại, có văn hoá khoa học tiên tiến, một thành phố văn minh hiện đại có tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á. 3.1.2. Khu vực làng Đại Học Thủ Đức: Năm 2005, toàn thành phố có 90 trường, trong đó có 38 trường Đại học, 20 trường Cao đẳng và 32 trường Trung học nghề. Số học viên trên đại học là 7.706 người, số sinh viên Đại học là 241.696 người, số sinh viên Cao đẳng là 79.376 người, số sinh viên Trung học nghề là 86.330 người. Trong số này có khoảng 40% sinh viên đến từ các tỉnh thành khác trong cả nước. Trong số các trường Đại học ở thành phố Hồ Chí M inh có hệ thống Đại học Quốc gia baò gồm các trường: Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc tế, Khoa Kinh tế cùng với các trường Đại học khác như: Đại học Sư phạm, Đại học Y dược, Đại học Kiến trúc, Đại học Nông lâm, Đại học Luật, Đại học Kinh tế.....đầu là những trường Đại học hàng đầu của Việt Nam. Quận Thủ Đức là nơi tập trung nhiều trường đại học và trung học chuyên nghiệp như:Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí M inh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí M inh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí M inh, Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí M inh, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp, Đại học N gân hàng Thành phố Hồ Chí M inh,… 3.2. Môi trường ngành: Cùng với các sản phẩm phục vụ teen – tuổi mới lớn khác đang ngày càng ăn nên làm ra, các dịch vụ ẩm thực càng không thể chịu thua. Trà sữa trân châu là thức uống quen thuốc với các bạn tuổi teen, đặc biệt là các bạn sinh viên. M ột số nhãn hàng trà sữa quen thuộc trên thị trường như Hoa Hướng dương, -18 độ C , Tomato, Boom, Juice Station,… và đặc biệt là hệ thống Ya!4teen, Ya!Ocean,… Sau trà sữa, nước ép chính là hình thức kinh doanh hiệu quả vì vừa bổ dưỡng lại không béo, có thể uống càng nhiều càng tốt. M àu sắc sinh động và phong cách thiết kế quán bắt 9
 10. D án quán kem “HELLO” mắt, có thể cho teen “tự sướng” nhiều kiểu ảnh post lên blog chính là bí quyết thành công của các quán kiểu này. Ya! Là một ví dụ. Thị trường kem không cạnh tranh gay gắt như trà sữa hay nước ép trái cây. Tuy nhiên, vẫn có một số nhãn hiệu đã có chỗ đứng nhất định trong lòng người tiêu dùng như Kem BUD’s, Kem Ý,…Ngoài ra phải kể đến hệ thống kem của các nhãn hiệu như Kido’s, M onte Rosa, Vinamilk, ….được phân phối đến tận tay người tiêu dùng thông qua hệ thống bán lẻ rộng khắp. 3.3. Nhu cầu hiện tại và dự báo cầu tương lai: Thị trường các quán phục vụ cho sinh viên đã được chú ý từ nhiều năm trước với sự xuất hiện ngày càng nhiều các quán cafe, trà sữa có không gian đẹp, phong cách phục vụ thân thiện, mức giá phải chăng. Tuy nhiên với địa bàn Thủ Đức thị trường kem phục vụ cho sinh viên không được chú ý nhiều. Sinh viên tại đây không thể thưởng thức được những ly kem ngon, hợp vệ sinh trong một không gian yên tĩnh. Ngoài ra, thư viện, khu vực tự học dành cho các bạn sinh viên trong Làng Đại học không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Những khu tự học tại đây thường chật chội, nóng bức, wifi yếu không đủ cho nhu cầu truy cập mạng Internet của sinh viên. Đặc biệt, trong mùa thi cũng là lúc thời tiết nóng bức, sinh viên học tập tại những khu vực này thường không có hiệu quả cao. Nắm bắt được nhu cầu trên Kem “ HELLO” ra đời cung cấp một không gian yên tĩnh, các loại kem ngon, hợp vệ sinh với các sách, báo và các dịch vụ photocopy, in tài liệu phục vụ cho nhu cầu tự học, học nhóm của các bạn sinh viên. 3.4. Nhà cung cấp nguyên liệu Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công quán, việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuận lợi to lớn cho quán kem của chúng tôi,nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chất lượng, giá hợp lý là điều không dễ. Qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là các nhà cung cấp có uy tín trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy các sản phẩm của Kem “ HELLO” luôn đảm bảo chất lượng cao nhất. 10
 11. D án quán kem “HELLO” 3.5. Đối thủ cạnh tranh M ặc dù mở ra quán kem có nhiều điều kiện khách quan cũng như chủ quan thuận lợi. Nhưng để thành công không phải là chuyện dễ vì không chỉ có quán café của mình mà còn các đối thủ cạnh tranh, họ cũng muốn đạt những gì họ muốn, do đó chúng tôi phải làm tốt hơn đối thủ thì mới thu hút được khách hàng . 3.5.1. Đối thủ trực tiếp: Hiện nay ở “Làng Đại Học” đã có nhiều 14-15 quán cà phê,trà sữa, đó là những đối thủ trực tiếp mà chúng tôi phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ lâu bền với khách hàng trong vùng khá lâu. Tuy nhiên không gian hạn chế, ít sáng tạo và phong cách phục vụ yếu là những nhược điểm của những đối thủ trực tiếp này. Ngay từ đầu thành lập quán café chúng tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ để làm hài lòng khách hàng ở mức cao nhất, đặc biệt là chuẩn bị khâu mà đối thủ đang yếu. 3.5.2. Đối thủ tiềm ẩn: - Các quán “bắt chước” theo mô hình kinh doanh của Kem “ HELLO”. - Các thư viện, chỗ tự học tại các trường đại học trong khu vực đươc nâng cấp sữa chữa tạo chổ tự học thuận lợi cho các bạn sinh viên. 3.6. Khả năng cạnh tranh của cửa hàng: 3.6.1. Phong cách: HELLO được xây dựng và thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại phù hợp với đối tượng khách quán hướng đến là sinh viên có nhu cầu về một không gian thư giãn yên tĩnh với sách được chọn lọc dùng cho việc tự học, học nhóm. HELLO sử dụng mọi ngóc ngách và chăm chút tới từng góc nhỏ nhất để tận dụng diện tích và thu hút lượng khách hàng đảm bảo. Sự thiết kế khéo léo tận dụng không gian trên một diện tích nhỏ hẹp đã giúp tạo cho quán một phong cách riêng gần gũi và ấm áp như những phòng sinh hoạt trong một gia đình 3.6.2. S ản phẩm và dịch vụ kinh doanh: - HELLO có hơn 70 vị kem , đặc biệt là kem yaourt dâu và các loại kem trái cây theo mùa. 11
 12. D án quán kem “HELLO” Sản phẩm là sự kết tinh của chất lượng và các thành phần tự nhiên hoàn toàn tươi ngon mà không qua bất kỳ một phương thức bảo quản mang tính công nghiệp nào. Thêm vào đó, bánh đựng kem được làm từ bơ ít béo và trứng tươi nên ngoài tác dụng giữ kem, bánh đựng kem còn là yếu tố góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho món kem. - Các loại đồ uống quán phục vụ: + Trà sữa: nguồn nguyên liệu đặt từ Đài Loan, đảm bảo chất lượng với giá lấy hàng phải chăng. + Hồng trà, lục trà, creamshake, yoshake + Nước ép hoa quả, sinh tố. + Nước ngọt các loại -Các loại đồ ăn nhanh quán phục vụ: + Các món ăn nhẹ: M ì gói nấu bò, bánh mì ốp la, bò lúc lắc, khoai tây chiên, cơm chiên cuộn trứng, bò-tôm-cá viên, mì Ý sốt thịt bò, nui xào bò Đặc biệt là dịch vụ photocopy và in tài liệu tại chỗ phục vụ nhu cầu ngay lập tức của các bạn sinh viên đang tự học, học nhóm tại đây. 3.7. Phân tích S WOT: 3.7.1. S trenghts: -Thiết kế, phong cách: không gian quán tạo cảm giác yên tĩnh cho khách hàng, đặc biệt những khách hàng muốn tim kiếm một nơi tự học với đầy đủ những trang bị cần thiết cho việc tự học như: wifi, sách, máy photocopy, máy in,… ngoài ra quán cũng tạo những cảnh quan thích hợp cho những đối tượng thích đọc sách. -Địa điểm đặt quán: có những lợi thế như gần khách hàng, có không gian đẹp, đảm bảo địa điểm lâu dài. Do quán nằm gần khu “làng đại học” tai quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung nhiều trường đại học như: Đại học khoa học tự nhiên, Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Kinh tế luật, Đại học quốc tế,… 12
 13. D án quán kem “HELLO” -Sự phục vụ và thái độ của nhân viên được chúng tôi chú trọng hàng đầu với tiêu chí thân thiện, lịch sự, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. M ỗi nhân viên của quán trong bất kỳ hoàn cảnh nào đềù phải giữ nụ cười thân thiện. Chúng tôi luôn xem khách hàng là thượng đế. -Bên cạnh đó quán cũng có chỗ để xe đạp, xe máy,…thuận tiện cho khách hàng. 3.7.2. Weakness: -Chưa có thương hiệu, chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh. -Nguồn vốn kinh doanh hạn chế. 3.7.3. Opportunities: -Xã hội ngày cảng phát triển,thu nhập người dân ngày cảng tăng lên nên đời sống mỗi người tứ đó được nâng cao, vì vậy nhu cần về các dịch vụ giải trí thư giãn tìm những không gian mới mẻ, độc đáo ngày càng nhiều. -Số lượng sinh viên theo học tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt tại quản Thủ Đức gia tăng theo từng năm, vì vậy số lượng khách hàng của quán ngày càng đông. -Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thời tiết ngày càng nóng lên, xuất hiện xu hướng tìm kiếm nơi tư học thoải mái, mát mẻ của các bạn sinh viên. 3.7.4. Threats -Nhu cầu khách hàng ngày càng lơn, các quán café, giải khát n gày càng nhiều theo đó xuất hiện nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ ra đời. -Các quán ra đời sau, “ bắt chước” phong cách của quán. -Nhiều trường đại học nâng cấp cơ sở vật chất, tạo nên những không gian tự học thoải mái, rộng rãi, thu hút các bạn sinh viên đến hộc. 3.7.5. Diễn giải ma trận S WOT SO : -Chúng tôi phát huy những điểm mạnh để nắm bắt các cơ hội như với sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, không gian buôn bán và giao thông thuận lợi cộng với khả năng tiếp thị, và đội ngũ nhân 13
 14. D án quán kem “HELLO” viên nhiệt tình vui vẻ sẽ thu hút khách hàng tiềm năng thành khách hàng, có thể tìm được các hợp đồng với các trang trại lớn. Khả năng giao tiếp và người quản lý có năng lực sẽ có cơ hội tìm thêm các nhà cung cấp tốt. S T: - Nhờ vào khả năng giao tiếp và năng lực quản lý của chủ cửa hàng sẽ kết hợp đề ra những chiến lược Merketing thích hợp. WO: -Các doanh nghiệp mới mở thường thiếu vốn và cửa hàng của chúng cũng không ngoại lệ do đó chúng tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ của nhà nước và các cơ hội lạc quan của cửa hàng về khách hàng, nhà cung cấp,… làm tăng tính khả thi của dự án để có thể huy động nguồn vốn từ ngân hàng, tìm các đối tác kinh doanh. WT: -Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay môi trường kinh doanh luôn sôi động, việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác là cơ hội cho người kinh doanh trưởng thành trong làm ăn và cũng cố thêm kinh nghiệm. -Đưa ra các hình thức phục vụ đặc biệt để thu hút khách hàng không chỉ đến một lần mà còn quay lại nhiều lần nữa. CHƯƠNG 4: HÌNH THỨC QUAN KEM 4.1. Mô tả quán kem: 4.1.1. Cấu trúc và diện tích Diện tích: Quán có diện tích xây dựng là 108m2 (6m*18m2), gồm 2 tầng trong đó: Tầng triệt gồm:  Bãi giữ xe rộng 18m2 14
 15. D án quán kem “HELLO”  Diện tích phục vụ là 45m2, với 12 bàn với công suất phục vụ tối đa 48 người.  Diện tích dành cho hoạt động pha chế, dự trữ: 20m2  Diện tích dành cho WC, cầu thang, kho : 15 m2 Lầu 1: tổng diện tích 108m2  Diện tích phục vụ là 85m2, với 18 bàn với công suất phục vụ tối đa là  Diện tích dành cho WC, cầu thang: 15m2  Diện tích dành cho hoạt động nhân viên: 8 m3 4.1.2. Sơ đồ: 4.1.2.1. Lầu 1: 15
 16. D án quán kem “HELLO” Nh à vệ sin Cầu thang h Quầy phục vụ Chỗ để giày, dép Chỗ để xe 16
 17. D án quán kem “HELLO” 4.1.2.2. Lầu 2: Nhà vệ sinh Cầu thang Quầy phục vụ 17
 18. D án quán kem “HELLO” 4.2. Thực đơn, giá cả: Thực đơn của quán có 3 loại thức uống gồm kem, nước uống và sinh tố. Trong đó kem là món chủ đạo, với khẩu phần nhỏ (ly) dành cho một người và khẩu phần lớn (dĩa) dành cho 2 người. Trong thực đơn của quán có một số món đặc trưng như Kem Hello, Kem sinh tố Hello và Kem yogurt Hello được làm theo công thức pha chế đặc biệt. THỰC ĐƠN (đơn vị: đồng) Tên món Giá cả Kem Ly Dĩa Kem Hello 25000 45000 Kem sinh tố Hello 28000 48000 Kem yogurt Hello 28000 48000 Kem dâu 20000 40000 Kem bạc hà 20000 40000 kem ly socola 20000 40000 Kem socola 20000 40000 Kem vani 20000 40000 Kem khoai môn 20000 40000 Kem ly dưa gang 20000 40000 Kem sầu riêng 20000 40000 Kem mãng cầu 20000 40000 Kem dừa 20000 40000 Kem trái dừa 22000/trái Kem ngũ sắc 22000 45000 18
 19. D án quán kem “HELLO” Sinh tố kem 25000 40000 Yogurt kem 20000 Nước uống Lon Café đen 13000 Café sữa 15000 Bạc xỉu 15000 Bạc hà 15000 Chanh đá 13000 Cam ép 18000 Pepsi (lon) 16000 7 up 16000 M irinda 16000 Sting dâu 16000 Number 1 15000 4.3. Hình thức hoạt động: Giờ mở cửa: 9h - 22h Với mục tiêu phục vụ khách hàng đa phần là sinh viên, quán không chủ trương mở cửa sớm mà giờ mở cửa sớm nhất là 9h sáng và thay đổi theo mùa.. Quán đóng cửa lúc 22h tối, chấp hành nghiêm túc các quy định về kinh doanh. 4.4. Dịch vụ khách hàng: Khách được phục vụ kem và thức uống tận bàn nhờ bộ phận phục vụ linh hoạt Khách có thể thuê phòng lầu một để tổ chức tiệc sinh nhật, Haloween, họp lớp, giao lưu câu lạc bộ không định kỳ…với hệ thống âm thanh và máy chiếu hỗ trợ 19
 20. D án quán kem “HELLO” Ngoài ra khách được hưởng các dịch vụ - Giữ xe miễn phí - Wifi miễn phí tốc độ cao CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT KỸ THUẬT 5.1. Địa điểm: Tại đường số 7, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí M inh gần khu vực ký túc xá đại học Quốc gia. Xung quanh đó có rất nhiều cửa hàng phục vụ cho sinh viên. Kem HELLO tuy nằm ngay mặt tiền nhưng với cách xây dựng và thiết kế quán đã tạo ra không gian thoáng đãng và yên tĩnh cách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự yên tĩnh và thư giãn. 5.2. Thiết kế trang trí Thiết kế chung theo phong cách trẻ trung hiện đại và đơn giản với ít họa tiết với màu sắc chủ đạo là màu xanh da trời khiến khách có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và không bị sao nhãng bởi các họa tiết cầu kỳ hoặc màu sắc quá nóng, hoặc tương phản. M ặt trước hoàn toàn bằng cửa kính để ánh sáng tự nhiên đi vào không gian bên trong và giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài. Tất cả các phòng đều kín và sử dụng máy điều hòa để không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Việc sử dụng điều hòa cũng làm giảm tiếng ồn thay vì dùng quạt và đảm bảo nhiệt độ phòng mát lạnh thích hợp với việc tập trung học tập. Bên trong sàn được lát bằng gỗ. Khách ngồi bệt với bàn thấp vừa tầm, có các bố trí các nệm nhỏ sử dụng để dựa lưng vào tường Có các kệ sách nhỏ bằng gỗ đặt đứng bên sàn, là nơi để báo và một số sách truy ện. Lầu một: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2