Từ điển chứng khoán Chủ đề V-W

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
11
download

Từ điển chứng khoán Chủ đề V-W

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề V-W Value at Risk Giá trị tại mức rủi ro: Là một phương pháp xác định tính nhạy cảm của danh mục đầu tư hay vị thế của một công ty bằng kỹ thuật thống kê theo thông số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ điển chứng khoán Chủ đề V-W

  1. Chủ đề V-W Value at Risk Giá trị tại mức rủi ro: Là một phương pháp xác định tính nhạy cảm của danh mục đầu tư hay vị thế của một công ty bằng kỹ thuật thốngkê theo thông số. Kỹ thuật này sử dụng thông tin the thời gian để dự đoán sự ảnh hưởng các sự kiện lệch chuẩn đối với giá trị của việc nắm giữ và sự ảnh hưởng tổng hợp vào thu nhập. Verbal Bằng miệng: Là một lệnh hoặc một báo cáo miệng giữa các bên trong một nghiệp vụ nào đó. Thực hiệnhay thi hành lệnh bằng miệng phải tuân theo các văn bản của nghiệp vụ. Những văn bản này chính là sự bảo đảm. Volume Khối lượng: Là tổng số cổ phần chứng khoán, trái phiếu hay các công cụ khác được mua bán trênmột thị trường nào đó. Số lượng giao dịch được báo cáo hàng ngày. Các nhà phân tích kỹ thuật rất quan tâm đến số lượng giao dịch vì nó có ảnh hưởng lớn tới giá cả. Voting stock Chứng khoán có quyền bầu cử: Cổ phần trong công ty cho cổ đông có quyền bỏ phiếu và quyền ủy nhiệm. Cổ đông này cũng có thể chuyển nhượng quyền bỏ phiếu cho một người khác và giữ lại quyền hưởng lợi nhuận. Vulture Funds Quỹ trục lợi: là các tổ chức đầu tư tập trung vào các tài sản đang chiếm giữ, tài sản này có thể bị chiếm giữ do các hiểm họa về tài chính. Bản thân tài sản có thể không hư hỏng nhưng chủ sở hữu đang cần gấp tiền mặt. Warehouse Receipt Giấy chứng nhận lưu kho: là một loại chứng từ ám chỉ quyền sở hữu của một loại hàng hóa tại một nhà kho hoặc một phương tiện lưu giữ đã được chứng nhận. Warrant Chứng khế: Từ này có nghĩa khác nhau khi sử dụng cho chứng khoán và hàng hóa. Ðối với chứng khoán thì đây là một công cụ phái sinh có ngày hết hạn và giá thực hiện cùng với một số điều kiện khác. Ðối với hàng hóa thì đây là biên nhận ám chỉ quyền sở hữu đối với một lô hàng cụ thể nào đó.
  2. Wash Sale Bán rửa: Là một thươngvụ bán một chứng khoán hay công cụ nào đó và tiếp theo là thương vụ mua mà chúng không đem lại lợi ích kinh tế. Nghiệp vụ này được xem là nghiệp vụ hư cấu. Nó có thể hiểu là tạo ra hoạt động mua bán giả tạo. Weakening Làm suy yếu: Là thuật ngữ phòng hộ hoặc quản lý rủi ro, sử dụng để miêu tả mất mát tương đối gữa giữa thị trường cơ sở và vòng quay phòng hộ. Thuật ngữ này ám chỉ rằng giá trị tiền mặt, hàng hóa hoặc thị trường giao ngay đang trở nên yếu đi so với thị trường tương lai hoặc giao sau. Weighting Tỷ trọng: Là khoản trị giá của một chứng khoán so với danh mục đầu tư. Khoản giá trị này gắnliền với một tài sản, ngành hoặc một lĩnh vực cụ thể nào đó. Western Account Tài khoản kiểu Tây: là một tài khoản bảo lãnh đã phân chia. Cần so sánh với tài khoản kiểu Ðông. Whole Loan Nợ toàn phần: Là một tài sản thế chấp, có thể với mục đích thương mại hoặc cư trú mà nó chưa được chứng khoán hóa. Widening Mở rộng: Là một thuật ngữ thường được sử dụng trong các hoạt động phòng hộ hoặc quản lý rủi ro. Thuật ngữ này ám chỉ một mức chênh lệch gia tăng do sự khác biệt giữa thị trường tiền mặt cơ sở và thị trường tương lai. Từ này còn đề cập đến sự khác biệt giữa hai tháng giao hàng khác nhau của hai hợp đồng tương lai. Wireability Chứng khoán ghi sổ: Là loại chứng khoán phát hành dưới hình thức ghi sổ và được chi trả bằng điện chuyển tiền. Writes Bán: thuật ngữ này diễn tả việc cấp hoặc bán lần đầu của một quyền chọn, có thể là quyền chọn bán hoặc mua.
Đồng bộ tài khoản