intTypePromotion=1
ADSENSE

YẾU TỐ SẢN PHẨM

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

90
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng là một dạng hoạt động, một quá trình, một kinh nghiệm được cung ứng bởi ngân hàng nhằm đáp ứng một nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng mục tiêu. Như vậy, sản phẩm – dịch vụ ngân hàng tồn tại dưới dạng dịch vụ mang bản chất tài chính. Các ngân hàng thiết kế một sản phẩm dựa trên quan niệm đó là một tập hợp các lợi ích mang đến sự thỏa mãn khách hàng mục tiêu.” ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: YẾU TỐ SẢN PHẨM

 1. YẾU TỐ SẢN PHẨM Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 1
 2. Mục tiêu bài giảng  Hiểu rõ về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm – dịch vụ hiện có tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.  Nắm về quy trình phát triển sản phẩm mới.  Xây dựng biểu đồ vòng đời sản phẩm – dịch vụ hiện tại để từ đó đề ra chiến lược marketing phù hợp cho từng thời kỳ của vòng đời. Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 2
 3. Mục lục bài giảng I. Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng 1. Khái niệm sản phẩm – dịch vụ 2. Đặc trưng của sản phẩm – dịch vụ ngân hàng 3. Cấu trúc của sản phẩm – dịch vụ 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách sản phẩm 5. Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng Hồi giáo II. Phát triển sản phẩm mới 1. Chiến lược phát triển sản phẩm – dịch vụ mới 2. Các loại sản phẩm dịch vụ mới 3. Quy trình phát triển sản phẩm mới III. Quản lý sản phẩm – dịch vụ hiện tại 1. Vòng đời của sản phẩm – dịch vụ 2. Chi Slide © by Lovelock, ến and Wirtz lượChew c Marketing 2009 theo từngEssentials vòng đofờServices i sản phMarketing ẩm – dịch vụ Chapter 1 - Page 3
 4. I. Sản phẩm – dịch vụ 1. Khái niệm sản phẩm – dịch vụ “Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng là một dạng hoạt động, một quá trình, một kinh nghiệm được cung ứng bởi ngân hàng nhằm đáp ứng một nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng mục tiêu. Như vậy, sản phẩm – dịch vụ ngân hàng tồn tại dưới dạng dịch vụ mang bản chất tài chính. Các ngân hàng thiết kế một sản phẩm dựa trên quan niệm đó là một tập hợp các lợi ích mang đến sự thỏa mãn khách hàng mục tiêu.” Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 4
 5. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Sacombank www.sacombank.com.vn www.techcombank.com.vn Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 5
 6.  Các SP – DV NH Đông Á Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 6
 7. Các SP – DV NH Đông Á Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 7
 8. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Bank of America Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 8
 9. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Bank of America Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 9
 10. I. Sản phẩm – dịch vụ Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 10
 11. I. Sản phẩm – dịch vụ Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 11
 12. I. Sản phẩm – dịch vụ 2. Đặc trưng sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Có hai đặc trưng cơ bản của sản phẩm – dịch vụ ngân hàng : Các thuộc tính cơ bản của dịch vụ trong sản phẩm – dịch vụ ngân hàng : tính vô hình, tính không đồng đều về chất lượng, tính không thể tách rời, tính không chuyển quyền sở hữu, tính không thể lưu trữ. Thuộc tính tài chính : tính bảo mật và sự nhạy cảm về các thông tin liên quan đến tài chính của cá nhân hoặc tổ chức kinh tế. Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 12
 13. I. Sản phẩm – dịch vụ 3. Cấu trúc sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Sản phẩm – dịch vụ cốt lõi (lợi ích cốt lõi) Sản phẩm – dịch vụ cơ bản Sản phẩm – dịch vụ gia tăng Sản phẩm – dịch vụ kỳ vọng Sản phẩm – dịch vụ tiềm năng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 13
 14. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ cấu trúc sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Dịch vụ lõi Dịch vụ cơ bản Dịch vụ gia Dịch vụ kỳ vọng Dịch vụ tiềm tăng năng Internet banking Tokenkey, thẻ Giao dịch thông Sự ổn định của Tiết kiện (giao dịch với ATM, thẻ debit, qua internet bất trang web, tốc online thuận ngân hàng bằng credit, hợp cứ nơi đâu, độ truy cập tiện, nạp tiền internet) đồng sử chuyển tiền nhanh, ít xảy ra điện thoại, dụng… trong nước lỗi trong quá thanh toán hóa nhanh chóng , trình giao dịch, đơn điện xem số dư, sổ có sự hỗ trợ nước…Vay phụ, sao kê thẻ trực tuyến từ online. tín dụng, thanh tổng đài 24/7… toán tiện lợi… Tiếp tục với các sản phẩEssentials m – dịofch Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 vụ khác? Services Marketing Chapter 1 - Page 14
 15. I. Sản phẩm – dịch vụ Hộp nghiên cứu : sản phẩm tiền gởi – sản phẩm lõi và sản phẩm gia tăng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 15
 16. I. Sản phẩm – dịch vụ -Thương hiệu có vai trò gì trong lựa chọn các sản phẩm tiền g ởi? -Ở Việt Nam có cạnh tranh lãi suất tiền gởi?Lãi suất liệu có ảnh h ưởng đ ến sự lựa chọn sản phẩm tiền gởi? -Các dịch vụ gia tăng như tiết kiệm online, sự đa dạng trong sản phẩm ti ền Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 16
 17. I. Sản phẩm – dịch vụ Hộp nghiên cứu : sản phẩm tín dụng – sản phẩm lõi và sản phẩm gia tăng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 17
 18. I. Sản phẩm – dịch vụ -Thương hiệu có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sp tín dụng của m ột ngân hàng? -Thái độ của nhân viên tín dụng, nhân viên hỗ trợ…? -Sự đa dạng trong sản phẩm tín dụng? Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 18
 19. I. Sản phẩm – dịch vụ 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố sản phẩm – dịch vụ  Yếu tố nào ảnh hưởng đến sản phẩm – dịch vụ Ngân Hàng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 19
 20. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Ngân hàng Hồi giáo  Ngân hàng Hồi giáo là một tổ chức tín dụng thực hiện một hoặc tất cả các hoạt động Ngân hàng, nhưng hoạt động đó được chi phối bởi quy tắc đạo Hồi (Shariah) Hệ thống quy tắc Shariah là hệ thống pháp luật tôn giáo bao gồm tất cả mọi thứ trong cuộc sống từ ăn, ngủ, đi lại cho đến chính trị, chính phủ. Nó bao gồm hệ thống luật hình sự, dân sự cũng như quy định về phẩm chất cá nhân, quy tắc ứng xử đạo đức… Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2