intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của ethrel

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ảnh hưởng của ethrel
 • Hồng l, cây thay lá h,ng năm, rụng lá v,o mùa đông v, ngủ nghỉ đến mùa xuân nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá của cây hồng không tập trung th-ờng kéo d,i khoảng 2 tháng, từ khoảng đầu tháng 10 đến tháng 12 (Trần Thế Tục v, cs, 1998 ). Đầu tháng 2, cây nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá c,ng kéo d,i kéo theo quá trình đâm chồi cũng kéo d,i v, bật chồi không đều. Những c,nh dinh d-ỡng rụng lá muộn, nảy lộc đâm chồi cũng chậm hơn v, th-ờng không có khả năng ra hoa. Những c,nh sinh sản rụng lá sớm hơn...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 50 6   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật ngoại sinh lên sự tăng trưởng và tích lũy lipid trong cơm dừa (nội nhũ rắn) từ giai đoạn trái trưởng thành đến giai đoạn chín ở cây Dừa Ta Xanh. Các chỉ tiêu về trọng lượng tươi, trọng lượng khô và hàm lượng lipid trong nội nhũ rắn sau xử lý với NAA 1 mg/L, BA 10 mg/L và GA3 20 mg/L, riêng lẻ hoặc phối hợp ethrel được xác định. Xử lý GA3 20 mg/L trên trái 8 tháng tuổi làm tăng trọng lượng tươi và trọng lượng khô của cơm dừa.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 54 4   Download

 • Hồng là cây thay lá hàng năm , rụng lá vào mùa đông và ngủ nghỉ đến mùa xuân nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá của cây hồng không tập trung thường kéo dài khoảng 2 tháng, từ khoảng đầu tháng 10 đến tháng 12 . Đầu tháng 2 cây nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá càng kéo dài kéo theo quá trình đâm chồi cũng kéo dài và bật chồi không đều. Những cành dinh dưỡng rụng lá muộn nảy lộc đâm chồi cũng chậm hơn và thường không có khả năng ra hoa. Những...

  pdf5p sunshine_3 26-06-2013 41 3   Download

 • Xử lí cồn etylic trong quá trình rấm chín ở nhiệt độ cao được coi là một trong các biện pháp khử chát hiệu quả cho quả hồng. Tuy nhiên, etanol là chất ức chế chín một số loại quả có hô hấp đột biến còn nhiệt độ cao lại ức chế quá trình sinh tổng hợp carotenoid. Vì vậy, việc xác định điều kiện rấm chín để cải thiện chất lượng quả hồng Nhân Hậu đã được thực hiện. Quả sau khi thu hoạch, lựa chọn, phân loại và chấm cuống bằng dung dịch ethrel, được bố trí vào 8 công thức thí...

  pdf8p sunshine_3 26-06-2013 40 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1063 lượt tải
207 tài liệu
1195 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ảnh hưởng của ethrel
p_strCode=anhhuongcuaethrel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2