Biên lai nộp thuế nhà đất

Xem 1-3 trên 3 kết quả Biên lai nộp thuế nhà đất
  • Công văn 637/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm tẩy xoá, giả mạo biên lai nộp thuế nhà đất

    pdf1p lambinh 16-08-2009 90 11   Download

  • + Các lệ phí khác coi như thuế sản xuất Giá trị thặng dư là phần còn lại của giá trị sản xuất sau khi trừ đi phần trả thù lao cho người sản xuất, nộp thuế sản xuất cho nhà nước, khấu hao TSCĐ. Trong đó bao gồm : trả lợi tức kinh doanh cho bên ngoài; trả lãi tiền vay (sau khi trừ đi dịch vụ tiền vay đã tính vào chi phí trung gian); trả lợi tức thuê đất, tài nguyên, vùng trời, vùng biển; lợi tức nộp cấp trên; thuế lợi tức, thuế thu nhâp...

    pdf9p lavie6 26-07-2011 27 4   Download

  • Trình tự thực hiện: - Người mua nhà nộp hồ sơ xin mua nhà ở cho Bên bán nhà (Công ty kinh doanh nhà hoặc Uỷ ban nhân dân cấp quận nơi có nhà ở). Nếu người mua nhà có đủ điều kiện và hồ sơ thì Bên bán nhà viết Giấy biên nhận cho bên mua hẹn ngày đến đo vẽ, nhà và đất, xác định giá trị còn lại của nhà ở…Bên bán thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà ở, tính giá bán của nhà ở theo quy định rồi trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm...

    doc2p phihung 21-08-2009 139 21   Download

Đồng bộ tài khoản