intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc tổ thành tầng cây cao

Xem 1-10 trên 10 kết quả Cấu trúc tổ thành tầng cây cao
 • Nghiên cứu được thực hiện đối với trạng thái rừng IIA tại khu vực rừng phòng hộ Yên Lập, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mật độ tầng cây cao tại khu vực dao động từ 476-696 cây/ha; tổ thành tầng cây cao khá đa dạng với nhiều loài cây khác nhau, dao động từ 28-45 loài, trong đó có từ 4-7 loài tham gia vào công thức tổ thành; các lâm phần rừng tự nhiên trạng thái IIA tại khu vực nghiên cứu đều có hai tầng tán.

  pdf9p hanh_tv31 26-04-2019 14 0   Download

 • Chất lượng cây tốt chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu là những cây có phẩm chất trung bình. Phần lớn cây tầng cao có mặt ở lớp cây tái sinh, do đó trong tương lai tổ thành của rừng sẽ chưa có sự thay đổi rõ rệt về thành phần loài. Cần tiến hành các giải pháp khoanh nuôi bảo vệ, cải tạo rừng, trồng bổ sung những loài cây mục đích làm giàu rừng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ để làm giảm những tác động tiêu cực của người dân đến rừng.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 36 2   Download

 • Khoa học ngày nay đã chứng tỏ các biện pháp bảo vệ, sử dụng và tái tạo lại rừng chỉ có thể được giải quyết thỏa đáng khi có một sự hiểu biết đầy đủ về bản chất các qui luật sống của rừng trước hết là các quá trình tái sinh, sự hình thành và động thái biến đổi của rừng tương ứng với những điều kiện tự nhiên môi trường khác nhau. Tái sinh rừng là một quá trình sinh học mang tính đặc thù của hệ sinh thái. Nó bảo đảm cho nguồn tài nguyên rừng có khả...

  pdf96p carol123 20-07-2012 273 79   Download

 • Bài viết Một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài tầng cây cao của rừng tự nhiên trạng thái IIIa tại huyện An Lão tỉnh Bình Định trình bày: Ba trạng thái rừng trong nghiên cứu này thuộc đối tượng rừng nghèo, rừng trung bình và rừng giàu. Trong số 43 đến 56 loài cây ở các ô đo đếm, chỉ có từ 5 đến 8 loài có mặt trong công thức tổ thành,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 33 2   Download

 • Nhằm cung cấp các cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho công tác quản lý bền vững rừng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, bài báo đã nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh của các trạng thái rừng IIB, IIIA1, IIIA2, IIIA3 tại xã Rờ Kơi. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao ở các trạng thái rừng có sự khác nhau.

  pdf7p sunny_1 09-08-2013 89 13   Download

 • Trong nghiên cứu này, để đồng thời sản xuất sinh khối rễ tơ và biểu hiện các protein dược phẩm sinh học tái tổ hợp, chúng tôi đã thiết kế vector chuyển gen nhị thể mang các cấu trúc gen rol cho hiệu quả cao trong quá trình cảm ứng hình thành rễ tơ ở thực vật. Kết quả của nghiên cứu tạo được hệ vector nền trong các nghiên cứu nuôi cấy rễ tơ thực vật để thu sinh khối sản xuất protein tái tổ hợp sau này.

  pdf10p jangni1 16-04-2018 56 1   Download

 • Các đặc điểm tổ thành loài, mật độ, phân bố và chất lượng cây tái sinh cho thấy năng lực tái sinh tự nhiên tại khu vực nghiên cứu có chiều hướng tăng, cần thúc đẩy quá trình diễn thế đó bằng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cụ thể cho từng trạng thái thảm thực vật để đạt hiệu quả cao hơn.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 21 1   Download

 • Tôi mua cây bưởi da xanh về trồng, đến khi ra trái trên cây có hai kiểu trái khácnhau (hình). Vì sao và xử lý thế nào? Ông Võ Văn Thủy (Châu Thành, Tiền Giang) Trên một cây bưởi thông thường chỉ có một dạng trái. Màu vỏ, màu sắc tầng trung bì và cấu trúc múi, con tép, hột… cũng như chất lượng thịt trái của một cây thường giống nhau. Tuy nhiên, trên một cây to, cao lớn, những trái ở cành sa (sát đất) so với các trái đóng trên đỉnh tán có thể khác nhau chút...

  pdf2p lotus_10 04-02-2012 51 7   Download

 • NGỮ VĂN 8...BÀI 13: DẤU NGOẶC ĐƠN. VÀ DẤU HAI CHẤM.. KIỂM TRA BÀI CŨ.1.Giữa các vế câu trong câu ghép thường có. quan hệ về ý nghĩa như thế nào ?. Giữa các vế câu của câu ghép thường có quan. hệ về ý nghĩa khá chặt chẽ; đó là các quan hệ. nguyên nhân, điều kiện, tương phản, tăng. tiến, lựa chọn, bổ sung, tiếp nối, đồng thời,. giải thích...2. Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các. vế câu trong câu ghép sau:.- Nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh... A. Nguyên nhân – kết quả. B. Điều kiện – kết quả. C. Tương phản. D. Bổ sung..I.Dấu ngoặc đơn:.1.Tìm hiểu ví dụ:.

  ppt27p binhminh_11 07-08-2014 274 21   Download

 • Trong quá trình diễn thế phục hồi rừng tự nhiên từ thảm cỏ (TC) đến thảm cây bụi thấp (TCBT), thảm cây bụi cao (TCBC) và cuối cùng là rừng thứ sinh (RTS) ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thì yếu tố thực vật đã thay đổi mạnh mẽ theo xu hướng tăng dần cả về cấu trúc, thành phần, số lượng loài và chất lượng các loài cây trong các trạng thái thảm thực vật.

  pdf6p meolep5 07-01-2019 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1254 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc tổ thành tầng cây cao
p_strCode=cautructothanhtangcaycao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2