Chứng chỉ mạng ccna

Xem 1-20 trên 196 kết quả Chứng chỉ mạng ccna
 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Cisco IOS Questions - Đề 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf7p dungdiem 10-09-2013 191 48   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Cisco IOS Questions - Đề 3 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf4p dungdiem 10-09-2013 89 21   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Cisco IOS Questions - Đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf5p dungdiem 10-09-2013 119 20   Download

 • Cấp giấy chứng nhận CCNA của Cisco chứng minh rằng bạn có một nền tảng vững chắc trong quan trọng nhất các thành phần của sản phẩm Cisco dòng cụ thể là, thiết bị định tuyến và chuyển mạch. Nó cũng chứng minh rằng bạn có một kiến thức rộng về các giao thức và công nghệ mạng. CCNA là không dễ dàng cấp giấy chứng nhận để có được, nhưng nó cũng có giá trị nỗ lực.

  pdf38p doquyenhong 27-10-2011 78 26   Download

 • Operating Cisco LAN Switches LAN chuyển đổi doanh thu của Cisco đã vượt qua doanh thu bộ định tuyến về thời gian mà các chứng chỉ CCNA được công bố lần đầu tiên vào năm 1998, vì vậy có rất ít nghi ngờ về tầm quan trọng của thiết bị chuyển mạch LAN với Cisco. Ngoài ra, phần lớn các thiết bị người dùng cuối kết nối với mạng bằng cách kết nối đến một switch LAN. Vì vậy, nó không có gì ngạc nhiên khi các kỳ thi CCNA cấp giấy chứng nhận bao gồm chuyển đổi các...

  pdf20p doquyenhong 27-10-2011 76 15   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ quốc tế nghề cơ bản về công nghệ mạng - Các câu hỏi cơ bản - Đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf6p dungdiem 10-09-2013 68 15   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ quốc tế nghề cơ bản về công nghệ mạng - Các câu hỏi cơ bản - Đề 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf6p dungdiem 10-09-2013 69 13   Download

 • CCNA (Cisco Certified Network Associate) là chứng chỉ thể hiện kiến thức cơ bản về mạng; những người đạt được CCNA có khả năng cài đặt, thiết lập cấu hình, và vận hành mạng LAN, WAN và dịch vụ truy cập từ xa (dial access) với quy mô 100 điểm (node) trở xuống, có sử dụng các giao thức (protocols) sau: IP, IGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, VLANs, RIP, Ethernet, Access Lists. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm rõ được kiến thức về CCNA

  pdf350p viethung2512 01-10-2011 1361 696   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình hệ ccna', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf697p 0984272663 28-04-2011 162 63   Download

 • CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p3 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCNA

  pdf70p nguyenthao1669 26-10-2011 133 55   Download

 • Operating Cisco Routers Để cấu hình một router Cisco để định tuyến các gói tin TCP / IP, bạn cần phải cung cấp cho mỗi giao diện trên các bộ định tuyến địa chỉ IP và subnet mask. Bạn cũng thường cấu hình một giao thức định tuyến năng động, phát hiện ra các tuyến đường trong một mạng. Đó là thường tất cả các cấu hình là cần thiết để làm cho một gói tin định tuyến Cisco IP tuyến đường.

  pdf39p doquyenhong 27-10-2011 71 21   Download

 • Introduction to Computer Networking Concepts Chương này cung cấp cho bạn một cái nhìn nhẹ nhàng về mạng, làm thế nào họ ban đầu được tạo ra, và lý do tại sao mạng lưới làm việc theo cách họ làm. Mặc dù không có thực tế cụ thể từ chương này sẽ xảy ra là một trong các kỳ thi CCNA, chương này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho chiều sâu của chủ đề mà bạn sẽ bắt đầu đọc trong Chương 2, "The TCP / IP và mô hình Mạng OSI" Nếu bạn là thương hiệu mới để...

  pdf12p doquyenhong 27-10-2011 70 20   Download

 • Basic Router Configuration and Operation Để cấu hình một router Cisco để định tuyến các gói tin TCP / IP, bạn thường cấu hình một địa chỉ IP và subnet mask trên mỗi giao diện. Bạn cũng thường cấu hình một giao thức định tuyến năng động, phát hiện ra các tuyến đường trong một mạng. Đó là tất cả các cấu hình là cần thiết để làm cho một gói tin định tuyến Cisco IP tuyến đường.

  pdf40p doquyenhong 27-10-2011 75 19   Download

 • LAN Cabling, Standards, and Topologies Chương này hoàn thành các câu đố Ethernet cho cuốn sách này, liên quan đến các yêu cầu của kỳ thi INTRO. Ethernet được bao phủ trong một số chương khác của cuốn sách này - cụ thể, Chương 3, "Data Link Layer nguyên tắc cơ bản: Ethernet LAN, Chương 9," Cisco LAN Switching Khái niệm cơ bản ", và Chương 10, chủ đề trong" mạng LAN ảo và Trunking. "những chương đã đặt nền móng của một kiến thức tương đối rộng của Ethernet.

  pdf34p doquyenhong 27-10-2011 77 18   Download

 • IP Addressing and Subnetting Trong Chương 5, "nguyên tắc cơ bản của IP, bạn đã học về các khái niệm cơ bản và thuật ngữ liên quan đến địa chỉ IP. Những khái niệm này đã được giới thiệu trong cuốn sách bởi vì sự hiểu biết của bạn về khái niệm mạng cơ bản phụ thuộc vào kiến thức cơ sở của địa chỉ IP. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm và toán học cho phép bạn phân tích địa chỉ IP và các mạng con. Địa chỉ IP là chủ đề lớn...

  pdf50p doquyenhong 27-10-2011 78 18   Download

 • Cisco LAN Switching Basics Switch Cisco có thể thực hiện các chức năng chi tiết trong chương này mà không cần cấu hình bất kỳ. Bạn có thể mua một số thiết bị chuyển mạch, bật sức mạnh, và cáp điện các thiết bị công trình chuyển đổi, và tất cả mọi thứ! Vì vậy, nếu các kỳ thi CCNA INTRO muốn kiểm tra bạn về những điều duy nhất bạn phải làm gì để chuyển đổi một để có được nó làm việc, bạn sẽ thậm chí không cần chương này.

  pdf30p doquyenhong 27-10-2011 71 17   Download

 • The TCP/IP and OSI Networking Models Mô hình kết nối mạng hạn, hoặc kiến ​​trúc mạng đề cập đến một mô tả có tổ chức của tất cả các chức năng cần thiết cho thông tin liên lạc hữu ích để xảy ra. Giao thức cá nhân và chi tiết kỹ thuật phần cứng sau đó được sử dụng để thực hiện các chức năng được mô tả trong mô hình mạng.

  pdf28p doquyenhong 27-10-2011 88 16   Download

 • Data Link Layer Fundamentals: Ethernet LANs Như bạn đã học trong chương trước, OSI Layers 1 và bản đồ 2 chặt chẽ với các lớp giao diện mạng TCP / IP. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các chức năng của hai lớp thấp nhất trong mô hình tham chiếu OSI, với phạm vi bảo hiểm cụ thể của Ethernet mạng cục bộ (mạng LAN). Giới thiệu về cuốn sách này đề cập rằng các kỳ thi INTRO bao gồm một số chủ đề nhẹ nhàng và bao gồm những người khác đến độ...

  pdf34p doquyenhong 27-10-2011 75 16   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Chứng chỉ quốc tế ngành công nghệ thông tin CCNA – Access List Questions - Đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf7p dungdiem 10-09-2013 66 16   Download

 • Fundamentals of WANs Trong chương trước, bạn đã học được biết thêm chi tiết về OSI lớp 1 và 2, và làm thế nào Ethernet LAN thực hiện các chức năng được xác định bởi hai lớp thấp nhất OSI. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về mạng diện rộng (WAN) tiêu chuẩn và các giao thức cũng thực hiện OSI lớp 1 và 2. Các chi tiết lớp vật lý của OSI được bảo hiểm, cùng với hai phổ biến dữ liệu giao thức lớp WAN liên kết, liên kết dữ liệu điều khiển cấp cao (HDLC)...

  pdf32p doquyenhong 27-10-2011 59 15   Download

Đồng bộ tài khoản