Chương trình delay

Xem 1-14 trên 14 kết quả Chương trình delay
 • Trang cá nhân : http://vn.360plus.yahoo.com/vuvanson_bk/ or vuson.tk Tutorial post lên picvietnam, topic “PIC16F877A TỪ DỄ TỚI KHÓ” thuộc luồng “CƠ BẢN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN VÀ PIC” với nội dung:   ‐ Vài nét sơ lược về mục đích và tác dụng của chương trình delay.   - Phân tích source code một số chương trình delay.

  pdf17p son2483 19-10-2010 315 144   Download

 • Mục đích yêu cầu: biết cách tính toán các thông số delay của timer để viết các chương trình delay chính xác. II. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 1 với một trong bốn PINHD của dãy 32 led. - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2 . 2. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. Vd: bai1_6 3. Viết chương trình với tên file vừa đặt chuong trinh sang tat...

  pdf5p chicominhem21 13-09-2010 353 172   Download

 • Trong phần này ta sẽ bàn đến một vài kiến thức cơ sở phục vụ cho việc viết chương trình delay. Cụ thể là tìm hiểu về chu kì xung clock và chu kì lệnh trong vi điều khiển PIC. Ta đã biết để vi điều khiển hoạt động được cần phải cung cấp một nguồn xung clock từ bên ngoài. Đối với vi điều khiển PIC, nguồn xung clock có thể là một mạch dao động RC đơn giản, một thạch anh,...Tất nhiên, yêu cầu của nguồn xung clock phải là càng ổn định càng tốt....

  pdf18p son2483 19-10-2010 211 70   Download

 • Lưu đồ chương trình chính: START Khởi động 8255-1 MODE0 Nạp địa chỉ cho kênh đầu tiên vào r7 Chương trình xoá 8LED Chương trình hiển thị thứ tự kênh chọn tại LED 8 Chương trình chuyển đổi dât Chương trình xuất dât ra DÁ Chương trình đổi HE-BCD~ Chương trình giải mã LED 7 đoạn Chương trình hiển thị Chương trình delay Khởi động Pot C Kiểm tra nhấn phím PC4 = 0 Y Tăng R7 để dò kênh kế N R7= 08 Y 2 – Lưu đồ chương trình con chuyển đổi...

  pdf12p chungtinh_viem 21-08-2010 83 18   Download

 • Chương 1: Cơ bản về CCS ngôn ngữ C Cấu trúc cơ bản của một chương trình Xuất nhập Hàm delay Lập trình với các vòng lặp và điều khiển lập trình với các lệnh logic và số học

  pdf41p doanhung_dtvtk10 19-03-2013 102 40   Download

 • LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP 56 ;KeyKRB : Chuong trinh con quet ban phim. Ma cua phim an duoc cat ;trong thanh ; ghi A. ;DELAY : Chuong trinh con tri hoan theo thoi hang 0.1 ms. He so tri ;hoan duoc ; nap vao thanh ghi A. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ ;##################################################################### ;Khai bao cac nhan duoc su dung.

  pdf11p phuoctam22 04-06-2011 39 3   Download

 • Bộ định thời gian S_ODT (On Delay S5 Timer) trong bộ TIMER A. Chức năng: Tạo ra một khoảng thời gian chậm rồi mới thực thi chương trình. Kiểu định dạng: Thông số T Loại dữ liệu TIMER Vùng nhớ T Mô tả Số thứ tự của Timer, phụ thuộc vào sự sắp xếp của CPU Khởi động ngõ vào Đặt giá trị thời gian Xóa ngõ vào Trạng thái của Timer Giá trị thời gian còn lại (dạng số nguyên) Giá trị thời gian còn lại (dạng mã BCD) ...

  pdf10p minhanh0246 22-09-2010 220 173   Download

 • ùng vòng lặp for, while void delay(usigned char time) { while(time--) { unsigned char temp = 121; while(temp--); // chẳng làm gì cả } }...

  ppt11p xuanvinh7291 29-06-2011 394 154   Download

 • Timer là bộ tạo thời gian trễ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra nên trong điều khiển vẫn thường gọi là khâu trễ. Nếu ký hiệu tín hiệu (logic) vào là x (t) và thời gian trễ được tạo ra bằng Timer là r thì tín hiệu đầu ra của Timer đó sẽ là x (t-r). S7-200 có 128 Timer (CPU-214) được chia làm 2 loại khác nhau, đó là: * Timer tạo thời gian trễ không có nhớ (Timer on delay), ký hiệu là TON.

  pdf8p vdau14 16-10-2010 198 108   Download

 • {} } // bam xung bang bo dinh thoi void quayphaingatu() { motor(backward); delay(3500); motor(stop); delay(10000); motor(left_go); delay(4500); bamxung_quay(5,motor_left); motor(stop); } void quaytraingatu() { motor(backward); delay(3500); motor(stop); delay(10000); motor(right_go); delay(4500); bamxung_quay(5,motor_right); motor(stop); } 4.1. Động cơ. Động cơ được sử dụng trong robocon là loại động cơ 1 chiều (DC motor). Hình 4.1.Động cơ 1 chiều 24 DKS GROUP Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861 http://www. dks.com.

  pdf18p xuanvinh7291 04-07-2011 183 100   Download

 • Để khống chế thời gian delay nạp giá trị ban đầu cho timer. Set cho timer chạy. Khi timer đếm bằng thời gian nạp thì cờ báo tràn được set lên [1]. Muốn thời gian delay lớn nạp giá trị cho R4, giảm R4 sau mỗi lần tràn timer. Như thế thời gian delay sẽ là: t = (R4) x count0. Khi R4 = 0 là hết thời gian delay. Chương trình con lưu số sản phẩm số hộp trong mỗi ca sản xuất: Chương trình này lưu kết quả của mỗi ca sản xuất. Số hộp, số sản phẩm...

  pdf9p kienza51 14-11-2010 123 50   Download

 • Chương trình dịch Led P2.7 – P2.0. CTC delay có thể tùy chỉnh, delay tối đa là 12,75s ORG 0030H MOV TMOD,#01H MOV A,#80H LAP: MOV P2,A CALL DELAY RR A SJMP LAP DELAY: LP: MOV R7,0 MOV TH0,#HIGH(-50000) MOV TL0,#LOW(-50000) SETB TR0 JNB TF0,$ INC R7 CLR TF0 CLR TR0 CJNE R7,#20,LP RET END 2.

  pdf4p locplsoft 30-06-2011 231 116   Download

 • Nếu bạn có quá nhiều ứng dụng khởi động cùng Windows, thì dễ nhận thấy thời gian để Windows hoàn thành quá trình khởi động của mình sẽ rất dài. Tuy nhiên, với sự giúp dỡ của Startup Delayer, thời gian của quá trình khởi động sẽ do bạn quyết định. Cách đơn giản nhất để rút ngắn thời gian khởi động của hệ thống tắt đi tất cả những chương trình khởi động cùng Windows. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều chương trình cần thiết để lại khởi động Windows.

  pdf3p bibocumi17 01-12-2012 53 3   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Khái quát mạng máy tính, network edge : host, access network, đường truyền vật lý network core: packet/circuit switching, cấu trúc Internet, hiệu năng mạng :packet loss, delay, throughput, các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ,…

  pdf22p saobien_09 20-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản