intTypePromotion=1
ADSENSE

Estimating logit coefficients in excel

Xem 1-1 trên 1 kết quả Estimating logit coefficients in excel
  • Tham khảo sách 'credit risk modeling using excel and vba', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf278p mammam0506 12-12-2010 223 78   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Estimating logit coefficients in excel
p_strCode=estimatinglogitcoefficientsinexcel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2