intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp tăng cường quản lý phân bón

Xem 1-5 trên 5 kết quả Giải pháp tăng cường quản lý phân bón
 • Báo cáo: Hiện trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phân bón trình bày hiện trạng hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về quản lý phân bón; một số hạn chế thực hiện văn bản qui phạm pháp luật về phân bón; giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phân bón.

  pdf9p iasvn_org123 26-06-2014 121 8   Download

 • Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu như thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh để đánh giá thực trạng quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Dựa trên phân tích các nhân tố, nghiên cứu đã chỉ ra bảy nhân tố (bốn nhân tố bên ngoài và ba nhân tố bên trong) tác động đến quản lý thu - chi tại Trung tâm giai đoạn 2016 - 2018.

  pdf7p vimanama2711 28-07-2020 32 0   Download

 • Lao động, bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Các đề tài về lao động luôn là những đề tài được nghiên cứu chi tiết trong kinh tế phát triển. Lao động chính là bộ mặt của sự phát triển cho một quốc gia, lực lượng lao động nói lên khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế của quốc gia đó. Lao động là một trong bốn yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế và nó là yếu tố quyết định nhất,...

  pdf61p hotmoingay6 21-01-2013 171 82   Download

 • Để phòng tránh xói lở bờ sông, có thể sử dụng các tường chắn Iowa vanes và phân hóa dòng chảy kết hợp kè bờ. Đối với xói lở bờ biển, xây dựng các đập phá sóng gần bờ kết hợp với kè bờ và quy hoạch quản lý đới bờ bền vững là giải pháp khả thi nhất khi tính tới bối cảnh sụt lún bề mặt do kiến tạo được tăng cường bởi nước biển dâng lâu dài do biến đổi khí hậu toàn cầu.

  pdf15p advanger2 17-05-2018 55 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT, GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THỰC VẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf56p cunghoangdao 28-12-2012 51 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giải pháp tăng cường quản lý phân bón
p_strCode=giaiphaptangcuongquanlyphanbon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2