intTypePromotion=1
ADSENSE

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh
 • Sáng kiến về Giáo dục: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho Học sinh (DRREIS) giới thiệu các bài học kinh nghiệm và các sáng kiến điển hình về giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh (DRREIS). DRREIS là một phương pháp quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

  pdf12p yeukhongloi 10-05-2016 46 2   Download

 • Tài liệu Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai là Tài liệu tham khảo hướng dẫn cụ thể về dạy và học về phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho giáo viên và học sinh nhằm từng bước nâng cao nhận thức kỹ năng phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 Tài liệu.

  pdf62p codon_08 03-03-2016 81 5   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai" là tài liệu tham khảo hướng dẫn cụ thể về dạy và học về phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho giáo viên và học sinh nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuốn sách là bước đi kịp thời góp phần thực hiện thực thi kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai của ngành giáo dục.

  pdf0p hoa_hong91 23-05-2014 178 32   Download

 • Tài liệu Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những tài liệu đầu tiên hướng dẫn cụ thể về dạy và học dành cho giáo viên và học sinh, nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về việc nhận diện các loại thiên tai; một số khái niệm cơ bản trong thiên tai;...

  pdf67p codon_09 21-03-2016 159 22   Download

 • Trong bài báo này, phương pháp SDRA được áp dụng để tính khả năng chống chịu thiên tai của các trường THCS ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu này cung cấp thông tin cho các nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách để phát triển một kế hoạch hiệu quả nhằm nâng cao khả năng của học sinh, trường học và các bên liên quan trong chống chịu với thiên tai.

  pdf15p trieuroger 11-09-2018 47 2   Download

 • Giáo trình "Thủy văn Công trình" (Engineering Hydrology) là môn học giới thiệu các tính chất, đặc điểm nguồn nước, phương pháp tính cân bằng tài nguyên nước trong hệ thống phục vụ cho việc tính toán xây dựng các công trình thủy điện, thủy nông, xây dựng cầu đường, cấp thoát nước, giao thông thủy. Môn học cũng giúp cho sinh viên hiểu rõ các diễn biến phức tạp của thiên nhiên nhằm phòng, chống, tránh một phần thiên tai, giảm nhẹ các rủi ro trong cuộc sống sản xuất và cải tạo môi trường sinh sống.

  pdf87p augi19 05-04-2012 445 172   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh
p_strCode=giamnheruirothientaichohocsinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2