intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục mở

Xem 1-20 trên 5202 kết quả Giáo dục mở
 • Tài liệu Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một tiểu môđun trong môđun Công tác đội và thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, do nhóm tác giả trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Tiểu môđun Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm bốn phần. Phần một: Giới thiệu chung về tiểu môđun; Phần hai: Nội dung tiểu mô đun Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học; Phần ba: Hướng dẫn sử dụng băng hình; Phần bốn: Phụ lục.

  pdf78p runordie1 10-05-2022 1 0   Download

 • Tập sách 100 năm Đông Kinh nghĩa thục vừa được NXB Tri Thức ấn hành chính là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu của nước ta về vấn đề trên, đó là một số tham luận đã được trình bày và thảo luận trong những cuộc hội thảo. Sách được chai thành 2 phần mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf236p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo tín chỉ và ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập, rèn luyện của sinh viên. Mỗi cố vấn học tập như là một “mắt xích” trong vòng tròn mối liên hệ giữa sinh viên - chương trình đào tạo - nhà trường. Phần lớn các trường đại học và một số trường cao đẳng hiện nay đã có những văn bản quy định ghi rõ nhiệm vụ, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của cố vấn học tập. Mời các bạn cùng tìm hiểu những vấn đề lý luận về cố vận học tập qua phần 1 cuốn sách.

  pdf142p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục, hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giảng viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo nhân tài,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf353p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: mở đầu, khoa học và phân loại khoa học, nghiên cứu khoa học, cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức xã hội học tập - Những vấn đề lý luận chung; sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập; điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tập trung vào hai việc: (1) Xây dựng bộ dữ liệu cảm xúc của xã hội đối với Trường Đại học Phan Thiết bao gồm 3 nhãn: tích cực, trung tính và tiêu cực; (2) Đề xuất sử dụng các mô hình học sâu như CNN, LSTM, BERT và PhoBERT để thử nghiệm cho bài toán phân tích quan điểm của Đại học Phan Thiết.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 9 0   Download

 • Các số liệu thống kê về dân số, giáo dục, y tế, … thường được tổng kết và phổ biến trên internet dưới dạng bảng dữ liệu. Bằng cách cho phép chọn lọc, tích hợp và biểu diễn dữ liệu cũng như thực hiện các hoạt động phân nhóm đơn biến hoặc đa biến trên nền bản đồ web, người sử dụng không cần có một phần mềm chuyên dụng vẫn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về sự phân bố của dữ liệu theo không gian, cũng như sẽ tìm thấy các nhóm dữ liệu có đặc tính tương đồng.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Tổ chức hoạt động ngày lễ hội ở trường mầm non là một hoạt động được quy định trong chương trình giáo dục. Đây là những sự kiện tạo môi trường hoạt động âm nhạc phong phú, sinh động và mở rộng vốn hiểu biết về ý nghĩa của ngày lễ hội cho trẻ. Đối với giáo sinh thực tập, tổ chức hoạt động ngày lễ hội là một nội dung thực hành quan trọng, vì vậy các em cần nắm được một số kỹ năng tổ chức cơ bản góp phần làm nên thành công của sự kiện.

  pdf4p vimarillynhewson 17-05-2022 10 0   Download

 • Bài viết chia sẻ vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ bằng truyện đồng thoại. Ngôn ngữ trong truyện đồng thoại không chỉ củng cố, mở rộng vốn từ cơ bản cho trẻ mà còn có giá trị nâng cao và làm sâu sắc vốn từ cho trẻ em.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 6 0   Download

 • Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật trong ngày lễ, ngày hội ở trường mầm non mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Qua các hoạt động trong ngày lễ hội, trẻ mầm non được mở rộng vốn hiểu biết văn hóa, xã hội, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, có thêm kinh nghiệm sống, phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, đây là những yếu tố không thể thiếu trong đời sống trẻ thơ. Bài viết đề cập đến một số vấn đề cần được quan tâm khi tổ chức hoạt động lễ, hội trong trường mầm non.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 6 0   Download

 • Tài nguyên giáo dục mở và truy cập mở đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng. Tài nguyên giáo dục mở ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như có mối quan hệ chặt chẽ với giảng viên, sinh viên.

  pdf3p vimarillynhewson 17-05-2022 8 1   Download

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình bảo vệ môi trường tại địa điểm tổ chức sự kiện TDTT sẽ có tính khoa học và thực tiễn. Các phương pháp được sử dụng: phân tích và tổng hợp tài liệu, chuyên gia, mô hình hóa cấu trúc và toán học thông kê.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình trường bán trú cho học sinh người dân tộc Mông tại huyện Nậm Pồ, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý, tổ chức, đánh giá phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng nuôi - dạy tại các trường bán trú cho học sinh người Mông, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trên địa bàn một huyện Nậm Pồ nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.

  pdf120p bakerboys02 10-05-2022 10 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận mô hình CIPO, đề tài luận văn nhằm đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận mô hình CIPO góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực quản lý đào tạo của nhà trường.

  pdf102p bakerboys02 10-05-2022 4 1   Download

 • Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo theo mô hình VNEN của hiệu trưởng ở các trường THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.

  pdf118p bakerboys03 02-05-2022 0 0   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng tìm kiếm việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian gần đây; phân tích các yếu tố (đặc biệt là yếu tố dịch bệnh) ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tìm được công việc tốt cho sinh viên sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p hiutrung456 11-05-2022 27 9   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" tiếp tục trình bày các nội dung về: Bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao động; Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viginnirometty 04-05-2022 20 1   Download

 • Bài viết "Đổi mới giáo dục đại học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" tìm hiểu tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực giáo dục đại học từ đó kiến nghị một số giải pháp đổi mới giáo dục đại học trong thời đại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 19 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục mở
p_strCode=giaoducmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2