intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hoàn thiện chính sách

Xem 1-20 trên 3538 kết quả Hoàn thiện chính sách
 • Trên cơ sở đánh giá được những thành tựu, khó khăn trong hoạt động của chuỗi giá trị chè hữu cơ, bài viết đã đề xuất một số giải pháp thúc đẩy, nâng cao chuỗi giá trị chè hữu cơ tỉnh Hà Giang gồm: Các giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển chuỗi giá trị nông sản, xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát hoạt động của các chủ thể trong chuỗi, ưu tiên về vốn cho việc đầu tư hoạt động sản xuất nhằm nâng cao giá trị của từng mắt xích trong chuỗi.

  pdf9p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật trước yêu cầu bảo đám giá trị xã hội của pháp luật; xây dựng và hoàn thiện pháp luật trước yêu cầu bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; tổ chức thực hiện pháp luật và thực hiện pháp luật nhằm bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật.

  pdf176p gaupanda041 04-07-2024 1 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing Mix tại Công ty cổ phần DOHA Logistics" nhằm phân tích thực trạng hoạt động Marketing – Mix dịch vụ vận chuyển đường biển khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Công ty cổ phần DOHA Logistics. Đưa các các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix dịch vụ vận chuyển đường biển khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Công ty cổ phần DOHA Logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p daonhiennhien 03-07-2024 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín VietBank" phân tích được thực trạng các chính sách marketing của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín chi nhánh Hải Phòng và đưa ra các mặt được và chưa được của chính sách. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tế, tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín chi nhánh Hải Phòng.

  pdf107p daonhiennhien 03-07-2024 2 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Quản lý kinh tế "Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn tại vùng Đồng bằng sông Hồng" được nghiên cứu với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn qua nghiên cứu điển hình tại vùng Đồng bằng sông Hồng nhằm đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn tại Việt Nam.

  pdf215p gaupanda041 03-07-2024 2 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác quản lý tài chính vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng" gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý tài chính vi mô; thực trạng quản lý TCVM của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng; phương hướng và giải pháp đổi mới quản lý hoạt động TCVM của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng.

  pdf165p dianmotminh05 20-06-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng - Nissan Đà Nẵng" đã trình bày cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; tình hình nguồn lực và thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại CTCP Ô tô Quang Phi Hùng - Nissan Đà Nẵng; hoàn thiện công tác quản trị khách hàng tại CTCP Ô tô Quang Phi Hùng - Nissan Đà Nẵng.

  pdf106p dianmotminh05 20-06-2024 1 0   Download

 • Cuốn "Hội thảo khoa học Pháp luật về tài chính đối với doanh nghiệp" trình bày những bài viết, những đóng góp rất có giá trị tham khảo về chính sách thuế, bảo hiểm, chứng khoán,…. Các bài tham luận được chọn lọc đưa vào Kỷ yếu phân tích lý luận, trình bày thực tiễn, đề xuất kiến nghị để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài chính cho các doanh nghiệp nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf73p khanhchi2590 10-06-2024 1 1   Download

 • Luận án "Chính sách lưu trữ ở Việt Nam hiện nay" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản, luận án đánh giá thực trạng chính sách lưu trữ, từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách lưu trữ ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf194p khanhchi2560 21-06-2024 2 2   Download

 • Luận án "Thể chế cho huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thể chế huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá thực trạng thể chế cho huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam từ năm 2011 - 2023, đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thời gian tới.

  pdf179p khanhchi2560 21-06-2024 4 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Chính sách lưu trữ ở Việt Nam hiện nay" nhằm đánh giá thực trạng chính sách lưu trữ, chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế của chính sách lưu trữ; đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách lưu trữ ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf27p khanhchi2560 21-06-2024 3 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Giải pháp hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ digital marketing tại Công ty cổ phần Beyond Communication" là phân tích thực trạng về quy trình cung cấp dịch vụ Digital Marketing cho khách hàng tại Công ty cổ phần Beyond Communication (Beyond) bao gồm: Nhận yêu cầu từ khách hàng, tóm tắt yêu cầu, lên ý tưởng và phát triển, xem xét và chốt ý tưởng, đề xuất giải pháp với khách hàng, thuyết trình kế hoạch và ý tưởng, nhận phản hồi và điều chỉnh, đề xuất và bảo vệ ngân sách, hợp tiền sản xuất, tiến hành sản xuất, ra mắt, theo dõi và báo cáo.

  pdf6p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Tính giá dịch vụ đào tạo tại các trường đại học công lập tự chủ Việt Nam" đã khảo sát và phát hiện một số vấn đề tồn tại để từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện mô hình tính giá dịch vụ đào tạo tại các trường đại học công lập tự chủ tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Chính sách tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" sẽ tập trung về chính sách tài chính của các DN BHNT thông qua hai chính sách chính là chính sách vốn và khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay, phân tích thực trạng chính sách vốn và khả năng thanh toán đối với thị trường BHNT, đánh giá những thành công, hạn chế còn tồn tại, và đề xuất những kiến nghị hoàn thiện chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp BHNT tại Việt Nam.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Phát triển tín dụng xanh – Nghiên cứu trường hợp điển hình tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam" trình bày về việc phát triển tín dụng xanh của Ngân hàng BIDV vẫn trong giai đoạn đầu. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp (DN) và bản thân chính ngân hàng BIDV trong việc hoàn thiện chính sách, nâng cao hiểu biết, trình độ cán bộ thẩm định tín dụng xanh hướng tới phát triển tín dụng xanh trong bối cảnh hội nhập và tự do hóa tài chính.

  pdf16p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình chuyển đổi số nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, trong đó có vấn đề về môi trường pháp lý cần phải được nghiên cứu toàn diện. Bên cạnh những chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước thì việc cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật cần phải tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện với những giải pháp được đưa ra trên những căn cứ lý luận và thực tiễn khoa học.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng điện tử ở Việt Nam" nghiên cứu về việc thiết lập các giao dịch điện tử góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, chính vì vậy ở Việt Nam Luật giao dịch điện tử được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, ưu tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử; phát triển giao dịch điện tử toàn diện bằng các chính sách giúp tối ưu hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch điện tử thuận tiện, ...

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Chính sách du lịch sinh thái - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam" nghiên cứu chính sách phát triển du lịch sinh thái theo kinh nghiệm một số quốc gia, qua đó tiếp thu có chọn lọc nhằm đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Chính sách thu hút nhân tài ở tỉnh Bình Định" nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc xây dựng, ban hành và thực thi chính sách thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn tới.

  pdf124p khanhchi2590 10-06-2024 4 3   Download

 • Luận văn "Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận về thực thi chính sách GNBV tại cấp huyện; Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách GNBV tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hực thi chính sách GNBV tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

  pdf96p khanhchi2590 10-06-2024 5 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2