intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động đối ngoại

Xem 1-20 trên 3539 kết quả Hoạt động đối ngoại
 • Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; quy chế này quy định nghi thức, cách thức tổ chức và các vấn đề lễ tân đối ngoại liên quan tới việc đón tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tổ chức hoạt động đối ngoại tại thành phố Hà Nội;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf18p ngochuyen1234567 23-10-2015 141 10   Download

 • Trong thời kỳ 1954-1975, Hà Nội vừa đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chống Mỹ phá hoại bằng không quân, vừa thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với chiến trường miền Nam. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chiến lược này, Hà Nội đã tích cực và chủ động thiết lập quan hệ ngoại giao với một số thủ đô và thành phố trên thế giới thuộc hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Cùng nhìn lại hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội với một số thành phố trên thế giới thời kỳ 1954 - 1975 trong bài viết sau đây.

  pdf9p nganga_05 27-09-2015 49 4   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng hiệu quả hoạt động đối ngoại và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

  pdf7p nguathienthan6 06-07-2020 4 1   Download

 • Nội dung của luận án này phân tích, đánh giá bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trong thời kỳ 1930-1945; làm rõ những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương về công tác đối ngoại và hoạt động đối ngoại của Đảng từ 1930 đến tháng 8-1945. Đưa ra một số nhận xét về quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, đánh giá những thành tựu, hạn chế, đúc rút một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại từ năm 1930 đến năm 1945.

  pdf201p quenchua10 18-01-2021 1 0   Download

 • Nội dung của luận án là làm rõ quá trình nhận thức và đường lối của Đảng về công tác đối ngoại cũng như những tình huống đối ngoại tiêu biểu của Đảng từ 1930 đến 1945, trên cơ sở đó, góp phần làm sáng tỏ hoạt động đối ngoại của Đảng, rút ra những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm về đối ngoại của Đảng từ 1930 đến 1945.

  pdf27p quenchua10 18-01-2021 1 0   Download

 • Đề tài cấp bộ "Hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc từ năm 1991 đến nay" nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc từ sau khi bình thường hóa quan hệ hai nước; tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn bổ ích về hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc làm cơ sở để khẳng định đường lối, phương châm đúng đắn của Đảng ta; đề xuất phương hướng, giải pháp bước đầu nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại với Trung Quốc có hiệu quả ở một số tình biên giới phía Bắc.

  pdf114p hoa_hong91 20-05-2014 90 18   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những hoạt động ngoại giao của nước ta đối với các nước khác trong khu vực và trên thế giới theo từng thời kỳ lịch sử. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf525p muathu102 19-03-2013 89 35   Download

 • Đề tài phác họa tình hình và bước đầu đánh giá về công tác thông tin đối ngoại, nêu bật vai trò của công tác thông tin đối ngoại như là một kênh quan trọng, một công cụ đắc lực trong các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, qua đó nêu lên một vài giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của công tác thông tin đối ngoại.

  pdf98p thangnamvoiva20 13-09-2016 93 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Đối ngoại Việt Nam trong gần 30 năm đổi mới - Một số thành tựu và bài học kinh nghiệm sau đây để biết được những thành tựu trong gần 30 năm đổi mới của Việt Nam và những bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp phát triển hoạt động đối ngoại của nước ta.

  pdf3p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 78 8   Download

 • Ở Việt Nam, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của ngoại giao hiện đại. Cùng tham khảo một số hoạt động đối ngoại nhân dân trong đời sống chính trị Việt Nam và thế giới những năm đầu thế kỉ XXI trong bài viết sau đây.

  pdf11p nganga_05 27-09-2015 52 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010, trên cơ sở đó đánh giá toàn diện hoạt động này và rút ra một số bài học kinh nghiệm phục vụ cho sự nghiệp đổi mới.

  pdf55p truongtien_05 28-03-2018 12 3   Download

 • Gần 70 năm qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ tích cực cho ngoại giao Nhà nước và bổ sung cho ngoại giao nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc Đổi mới toàn diện và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

  pdf10p kaiyuan1121 18-08-2018 27 2   Download

 • Bài viết giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những điều kiện lịch sử mới cho sự phát triển hoạt động đối ngoại Thủ đô, quan hệ đối ngoại rộng mở, phong phú, đa dạng về chủ thể, đối tượng và lĩnh vực, quan hệ của Hà Nội với thủ đô và thành phố các nước, quan hệ thương mại và đầu tư nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doibatcong123 10-05-2016 38 1   Download

 • Luận văn đã hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại như: Sự cần thiết và yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp tỉnh. Thể chế quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp tỉnh. Đặc điểm quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp tỉnh.

  pdf32p anhinhduyet000 01-07-2019 9 0   Download

 • Bài viết của Trần Nam Tiến trình bày về lịch sử của chính sách đối ngoại nước Astralia với châu Á và phân tích tình hình hoạt động đối ngoại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết tình hình đối ngoại và các vấn đề liên quan giữa Astralia và châu Á.

  pdf8p anthachluu 20-07-2019 10 0   Download

 • Nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước lớn là sợi chỉ đỏ định hướng hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf9p visamurai2711 23-07-2019 36 4   Download

 • Nghiên cứu này phân tích các yếu tố duy trì hoạt động đổi mới, cải tiến của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện theo cách tiếp cận DPM (Dynamic Probit Model) với phương pháp ước lượng MLE (Maximum Likelihood Estimation) và CML (Conditional Maximum Likelihood) cho bộ dữ liệu bảng được truy xuất từ các cuộc điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2007 - 2013 của Tổng cục Thống kê.

  pdf10p hulk1234 01-06-2018 31 0   Download

 • Tổng luận phản ánh những bước phát triển kinh tế gần đây trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh đặc biệt đến hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp sơ đồ phác thảo định tính và định lượng kèm theo đánh giá về năng lực và động lực hiện tại về KH&CN và đổi mới sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á, cộng với sự lưu thông các luồng tri thức bên trong và ngoài khu vực.

  pdf60p trinhthamhodang1217 07-01-2021 0 0   Download

 • Lễ tân ngoại giao là nghi lễ, nghi thức, phép cư sử lịch thiệp, bình đẳng trong quan hệ đối ngoại. Lễ tân ngoại giao được thể hiện trong nghi lễ tổ chức các hoạt động đối ngoại, cách tiếp đón khách, cách sử dụng các biểu trưng quốc gia (Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc thiều), sự đối sử lịch thiệp với các đại diện quốc gia (các vị lãnh đạo, các nhà ngoại giao... ), việc sắp xếp ngôi thứ, các liên hệ mang danh nghĩa nhà nước (điện, thư, thiếp chúc mừng, thể thức văn...

  pdf24p bookstore_1 10-01-2013 750 119   Download

 • Luận văn thạc sĩ Quan hệ quốc tế: Công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới nhằm phác họa tình hình và bước đầu đánh giá về công tác thông tin đối ngoại, nêu bật vai trò của công tác thông tin đối ngoại như là một kênh quan trọng, một công cụ đắc lực trong các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, qua đó nêu lên một vài giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của công tác thông tin đối ngoại.

  doc104p rubikcube 27-09-2014 351 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Hoạt động đối ngoại
p_strCode=hoatdongdoingoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2