Mô hình mạng đại học quốc gia hà nội

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mô hình mạng đại học quốc gia hà nội
  • Mục tiêu của khóa luận dựa trên cơ sở khảo sát về tình hình thực tế về hệ thống mạng VNUNet và nhận thấy nhu cầu cần một chương trình quản lý giám sát một cách chuyên nghiệp cho hệ thống mạng VNUNet.Khóa luận trình bày những tìm hiểu về việc quản lý giám sát một hệ thống mạng lớn như của các tập đoàn hoặc các trường đại học bằng phần mềm HP Openview Network Node Manager.

    pdf85p chieu_mua 27-08-2012 71 30   Download

  • Đại học Thái Nguyên là một trong 3 Đại học vùng, cùng với 2 Đại học quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành lên loại hình Đại học mới, đặc thù khác với các trường Đại học khác trong hệ thống các trường Đại học Cao đẳng ở Việt Nam. Việc nghiên cứu tìm ra cơ chế phối hợp, chia sẽ các mặt hoạt động trong đó có lĩnh vực thông tin thư viện là việc làm vần thiết.

    pdf4p uocvong07 14-10-2015 15 2   Download

  • Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 55-65 Khủng hoảng tài chính - mô hình lý thuyết và những nguy cơ đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay Lê Vân Anh** Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 27 tháng 03 năm 2008 Tóm tắt.

    pdf11p phalinh20 24-08-2011 79 23   Download

Đồng bộ tài khoản