Module quản lý

Xem 1-20 trên 181 kết quả Module quản lý
 • Khái niệm Game Engine xuất hiện ở giữa thập kỉ 90 và ngày này đã trở thành một thành phần quan trọng trong quy trình phát triển trò chơi điện tử. Sự ra đời và phát triển của Game Engine đã mang đến cho các game hiện đại những bước tiến nhảy vọt về mọi mặt : đồ họa, khả năng tương tác, độ chân thực…Khóa luận này đề cập đến phương pháp triển khai module "Quản lý khung cảnh" trong dự án "Xây dựng Game Engine đa nền tảng" của chúng tôi.

  pdf46p truongnghen 31-08-2012 86 27   Download

 • Access không những là hệ quản trị CSDL rất mạnh - cụ thể các bạn đã được tìm hiểu rất kỹ học phần Lập trình 2 ở học kỳ trước. Hơn nữa, với những công cụ có sẵn đi kèm như Forms, Report, Macros và đặc biệt là ngôn ngữ lập trình VBA – Access sẽ còn là một công cụ phát triển phần mềm rất mạnh, dễ sử dụng cho các ứng dụng quản lý vừa và nhỏ.

  doc72p nguyenxuanvinhqb 04-04-2011 686 340   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài báo cáo với đề tài "Quản lý bán hàng với OpenERP (bán lẻ)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu phần mềm OpenERP, giới thiệu module Point of Sale, khảo sát qui trình bán lẻ, thực hiện qui trình với OpenERP-cửa hàng bán lẻ quần áo, đánh giá đề tài và tài liệu tham khảo.

  pdf16p nguoilambien 09-10-2014 185 71   Download

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 1. Phát hiện các nguồn chất thải rắn 2. Trình bày những vấn đề về sức khoẻ và môi trường liên quan tới chất thải rắn 3. Áp dụng một số phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn để chống ô nhiễm môi trường 1. ĐỊNH NGHĨA Chất thải là loại vật liệu mà người ta thải đi như một thứ vô giá trị. Quan niệm về chất thải thường được xét theo nhận định về giá trị sử dụng đối...

  pdf35p xuongrong_battien 25-10-2011 214 61   Download

 • Xây dựng giải pháp tổng thể cho mục tiêu quản lý hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa CNTT - HVKTQS. Dự án xây dựng một hệ thống thông tin tích hợp, phục vụ hiệu quả nhất mọi nhu cầu nhập liệu, hoạt động tác nghiệp, tra cứu, báo cáo, tổng hợp, thống kê của 3 đối tượng trong Khoa là giáo viên, sinh viên, bộ phận quản lý.

  doc10p thanh_k8cntt 13-09-2012 99 35   Download

 • Tiếp cận định hƣớng cấu trúc hƣớng vào việc cải tiến cấu trúc các chƣơng trình dựa trên cơ sở modul hóa các chƣơng trình để dễ theo dõi, dễ quản lý, bảo trì. Đặc tính cấu trúc của một hệ thống thông tin hƣớng cấu trúc đƣợc thể hiện trên ba cấu trúc chính:

  pdf68p samsung_12 06-05-2013 110 29   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 6: Giai đoạn thực hiện trình bày nội dung về các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, thiết kế module, quản lý mua sắm, môi trường lập trình, các công đoạn trong lập trình. Tài liệu này có ích cho công việc giảng dạy và học tập, mời các bạn tham khảo.

  ppt14p lehanhtuyet 18-07-2014 68 26   Download

 • Module này làm rõ cách điều tra thực trạng (điểm mạnh, điểm yếu) của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên ở trung tâm học tập cộng đồng hiện nay; những vấn đề cần tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ này. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên GDTX biết thiết kế và có các kỹ năng tổ chức các chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên/báo cáo viên ở các trung tâm học tập cộng đồng.

  pdf43p nganga_09 14-10-2015 60 16   Download

 • Nội dung của module 1: Quan niệm về chất lượng và chất lượng trong giáo dục mầm non, các mô hình quản lý chất lượng và công cụ quản lý chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, định hướng đổi mới quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non, các văn bản kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

  pdf46p whocare_d 17-09-2016 28 8   Download

 • Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Những vấn đề về phụ tùng tại các nước đang phát triển, các phụ tùng chiến lược, ví dụ về tiêu chuẩn hoá phụ tùng, dự toán chi phí tồn kho phụ tùng hàng năm, đánh số phụ tùng, quản lý tồn kho bảo trì, số lượng đặt hàng kinh tế, công thức Wilson,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p nhanmotchut_3 19-10-2016 23 8   Download

 • Mô đun 9 gồm có những nội dung chính sau: Cấu trúc và các mối quan hệ trao đổi của hệ thống quản lý bảo trì, hệ thống bảo trì phòng ngừa, hệ thống kế hoạch, quy trình thực hiện công việc bảo trì, hệ thống lưu trữ dữ liệu về thiết bị và nhà máy, hệ thống kiểm soát phụ tùng và tồn kho, hệ thống mua sắm, hệ thống lưu trữ tài liệu bảo trì,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nhanmotchut_3 19-10-2016 27 7   Download

 • Dự án "SCanteen, STock control - Domain Model" này mô tả kiến trúc các lớp miền của module quản lý kho, Stock Control, phân tích và phát triển dự án sCanteen, mô phỏng mô hình kiến trúc lớp miền của module Stock Control. Tham khảo nội dung dự án để nắm bắt đầy đủ thông tin chi tiết.

  doc8p xaydungk23 30-12-2015 10 2   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày về vai trò và ý nghĩa của ngành y tế trong hệ thống tổ chức quản lý và phân phối nguồn lực hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp, những khó khăn ngành y tế gặp phải trong tổ chức quản lý và phân phối nguồn lực và mô tả các công cụ sẵn có để lập kế hoạch tổ chức quản lý và phân phối nguồn lực trong tình huống khẩn cấp.

  pdf38p kloiroong10 21-08-2017 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tích hợp các hệ thống quản lý sinh viên trường Đại học Kinh tế về đào tạo, elearning, học phí sinh viên theo một hệ thống nhất và có thể đồng bộ với nhau, hệ thống đào tạo tín chỉ được kết hợp với elearning để tăng hiệu quả sử dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p bautroibinhyen26 03-05-2017 4 0   Download

 • Microsoft Business Solutions−Axapta Warehouse Management provides all of the functionality you need to ensure your warehouse is operating effectively and efficiently. Warehouse Management is divided into two modules: the standard module and the advanced module. Combined, the modules provide capabilities for receiving items from both external suppliers and internal sources, structuring item storage, picking of items prior to shipping and packing items for shipment or transfer.

  pdf5p vnatula 12-07-2010 303 135   Download

 • KHÁI NIỆM Object còn gọi là đối tượng cơ sở dữ liệu nó bao gồm các thành phần tồn tại bên trong cơ sở dữ liệu như Table, Form, Query, Report, Module, các Control trên Form hoặc Report. Đối tượng trong Access cũng giống như đối tượng có trong thế giới thực như con người, con vật, cái bàn, cái ghế,…

  pdf14p daicahaudau 02-07-2011 119 63   Download

 • Chương 5. Quản trị mạng và các hệ thống quản trị based polling. Với kỹ thuật này, khi một thiết bị hỏng, agent sẽ cố gắng gửi thông báo (trap) về module quản trị, module này sẽ thực hiện truy vấn đến thiết bị đó để xác định chi tiết của vấn đề. Đây là một hướng tiếp cận tốt nhằm giảm thiểu lưu lượng thông tin quản lý.

  pdf23p caott3 20-05-2011 81 30   Download

 • Tài liệu tham khảo về quản lý nhà nước về môi trường

  ppt32p tuandatmt 16-05-2010 86 27   Download

 • TÍCH HỢP MÃ PHP (REQUIRE - INCLUDE) Khi xây dựng các ứng dụng, việc kế thừa và sử dụng lại các đoạn chương trình đã viết là một công việc rất cần thiết vì: • Giảm được thời gian và chi phí • Giúp tăng độ tin cậy cuảứng dụng vì các function và module đã được xây dựng, kiểm tra và sử dụng tốt cho các ứng dụng trước cũng có thể được sử dụng lại cho các ứng dụng khác với mục đích tương tự.

  pdf20p canon90 25-03-2013 72 17   Download

 • QUẢN LÝ BỘ NHỚ Bài học này sẽ giúp các bạn hình dung những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế module quản lý bộ nhớ của Hệ điều hành . Một số mô hình tổ chức bộ nhớ cũng được giới thiệu và phân tích ưu, khuyết điểm để các bạn có thể hiểu được cách thức cấp phát và thu hồi bộ nhớ diễn ra như thế nào

  doc0p hoa_layon 21-08-2011 59 14   Download

Đồng bộ tài khoản