intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị luận tác phẩm văn học

Xem 1-20 trên 902 kết quả Nghị luận tác phẩm văn học
 • Phần 1, của cuốn sách Chiến thuật ôn thi THPT Quốc gia: Chuyên đề nghị luận văn học có hai chương giới thiệu đến bạn đọc về: chiến thuật nghị luận văn học, thơ trữ tình, các tác phẩm văn học thể loại thơ trữ tình như bài thơ Tây Tiến, Việt Bắc, Đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf320p huyenhuyen0827 04-04-2022 8 1   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách Chiến thuật ôn thi THPT Quốc gia nội dung nói về: Chuyên đề nghị luận văn học mang đến bạn đọc về các tác phẩm văn tự sự, các đề bài văn sử dụng phương pháp so sánh cùng với hướng dẫn giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p huyenhuyen0827 04-04-2022 13 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu là góp phần tổng hợp có hệ thống các quy phạm pháp luật về mô hình hợp tác công tư ở Việt Nam, nghiên cứu thực tiễn áp dụng tại các quốc gia trên thế giới để rút ta bài học áp dụng tại Việt Nam, đồng thời đóng góp một số kiến nghị cho việc hoàn thiện chế định pháp luật này.

  pdf94p badbuddy09 29-03-2022 17 6   Download

 • "Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Kim Liên" được chia sẻ nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập. Chúc các bạn thi tốt!

  doc10p zhuzhengting_1803 19-03-2022 7 0   Download

 • Mục đích của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động hợp tác dẫn độ tội phạm nhằm trả lời các câu hỏi: Thế nào là dẫn độ tội phạm? Đặc điểm và các nguyên tắc của dẫn độ tội phạm? Cơ sở pháp lý quốc tế toàn cầu và song phương về dẫn độ tội phạm? Bên cạnh đó, đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu thực trạng hợp tác quốc tế về dẫn độ tội phạm ở Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác về dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

  pdf138p badbuddy08 16-03-2022 13 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc; nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc và đánh giá đúng thực trạng của chúng; nhận diện đƣợc những hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối vớ i tác phẩm kiến trúc.

  pdf111p badbuddy08 16-03-2022 5 0   Download

 • Trong phạm vi đề tài này, tác giả khái quát hoá, phân tích, so sánh pháp luật WTO với thực trạng chính sách pháp luật thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó, trên cơ sở nhận xét và đánh giá thực trạng của pháp luật Việt Nam, kiến nghị một số giải pháp về xây dựng và hoàn thiện pháp luật thương mại của Việt Nam trong quá trình cải cách và mở cửa.

  pdf105p badbuddy07 11-03-2022 5 1   Download

 • Trong đề tài này, tác giả đã làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý và các đặc điểm cơ bản của các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nội dung và điều kiện áp dụng các các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trên cơ sở xem xét những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện các quy phạm của chế định này ở khía cạnh lập pháp và việc áp dụng chúng trong thực tiễn.

  pdf128p badbuddy06 04-03-2022 0 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản các tội phạm về mại dâm theo luật hình sự Việt Nam như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Tổng kết đánh giá thực tiễn xét xử các loại tội này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm 2008 - 2013. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  pdf97p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

 • Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, người viết đã phân tích và chỉ ra một số nội dung bảo vệ các quyền con người bằng những quy phạm về tội phạm trong Phần chung của Bộ luật hình sự, mà theo tác giả cho là chủ yếu, cơ bản và quan trọng nhất. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, nhằm khắc phục phần nào trong số những quy phạm đang tồn tại trong luật thực định, hướng tới tăng cường bảo vệ các quyền con người.

  pdf100p badbuddy06 04-03-2022 4 2   Download

 • Luận văn nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận, đánh giá những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những vướng mắc và các yêu cầu của thực tiễn đối với công tác THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của VKSNDTP Hải Phòng, từ đó có những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời nhằm nâng cao uy tín, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp trong quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm; bảo vệ quyền và tự do của con người.

  pdf140p badbuddy06 04-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hình phạt tù có thời hạn theo pháp luật hình sự Việt Nam và tái hòa nhập cộng đồng đối với người mãn hạn tù từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù có thời hạn nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng người tội phạm.

  pdf110p badbuddy06 04-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu là hệ thống hóa một số quan điểm về tội trốn thuế, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn việc áp dụng các quy định đó trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó tìm ra những hạn chế của pháp luật cũng như công tác xét xử tội trốn thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội và đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế những vi phạm sai lầm ấy.

  pdf94p badbuddy06 04-03-2022 4 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của nhóm các tội phạm xâm phạm TTCC như khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự và hình phạt, đồng thời đi sâu vào phân tích thực tiễn xét xử các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 - 2015. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, định tội danh và hình phạt để đề xuất một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLHS Việt Nam về xử lý loại tội phạm này.

  pdf118p badbuddy06 04-03-2022 2 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam như: Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người phạm tội; đồng thời đi sâu phân tích thực tiễn xét xử tội cưỡng đoạt tài sản trong thời gian từ năm 2008 - 2013. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLHS Việt Nam về xử lý loại tội phạm này.

  pdf106p badbuddy06 04-03-2022 12 5   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phản bội Tổ quốc, tác giả đề xuất những giải pháp hoàn thiện những quy định của pháp luật hình sự về tội phản bội Tổ quốc và kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật về tội phạm này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p badbuddy06 04-03-2022 0 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam như: Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội; đồng thời đi sâu phân tích thực tiễn xét xử tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong thời gian từ năm 2007 - 2012. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về loại tội phạm này.

  pdf106p badbuddy06 04-03-2022 6 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu là đưa ra đƣợc một cái nhìn có tính hệ thống, khoa học, sâu sắc và toàn diện về RIA, những vấn đề đặt ra về mặt lí luận và thực tiễn trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra những khuyến nghị về chính sách, những đảm bảo thực tiễn cho RIA trở thành một hoạt động có vai trò quan trọng trong việc ban hành chính sách, văn bản pháp luật ở Việt Nam.

  pdf141p badbuddy03 22-02-2022 9 0   Download

 • Luận văn xác định rõ các hành vi xâm phạm quyền tác giả; xem xét thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam; tìm hiểu và nghiên cứu các quy định về trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam; qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền tác giả, để việc bảo vệ quyền tác giả bằng biện pháp dân sự trở thành cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phổ biến và hữu hiệu nhất.

  pdf100p badbuddy03 22-02-2022 3 1   Download

 • Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, tác giả không nghiên cứu toàn bộ những vấn đề thuộc chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề trách nhiệm b ồi thường thiêṭ haị do ngườ i chưa thành niên gây ra cho ngườ i khác mà thôi. Đồng thời, trên cơ sở kết quả nghiên cứu từ đề tài này và có đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật của một số vụ việc đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tác giả mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật.

  pdf126p badbuddy05 21-02-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị luận tác phẩm văn học
p_strCode=nghiluantacphamvanhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2