intTypePromotion=1
ADSENSE

Nông lâm nghiệp

Xem 1-20 trên 15157 kết quả Nông lâm nghiệp
 • Tài liệu tập huấn khuyến nông "Canh tác nông lâm kết hợp bền vững cho vùng trung du, miền núi phía Bắc" mong muốn cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản và giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới về nông lâm kết hợp ứng dụng cho canh tác nông nghiệp bền vững trên đất dốc. Tài liệu gồm có 3 chương: tổng quan về canh tác nông lâm kết hợp, các nguyên lý trong thiết kế mô hình nông lâm kết hợp, kỹ thuật sản xuất nông lâm kết hợp cho một số cây thông dụng miền núi phía Bắc. Mời bạn tham khảo.

  pdf124p thanhthanh191 17-06-2022 4 1   Download

 • Bì viết Chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, thủy sản theo ngành ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2010 – 2020 phân tích, làm rõ hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành trong nông, lâm, thủy sản ở tỉnh Bình Phước.

  pdf12p viabigailjohnson 10-06-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn này cung cấp cho người học những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Sau khi hoàn thành học phần, người học trình bày được những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn để thực hiện công tác khuyến nông lâm phù hợp với các vùng miền khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình dưới đây.

  pdf38p hoamaudon2510 16-06-2022 14 2   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về thuỷ lợi trong tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính sau: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết đất nước; Huy động sức mạnh toàn dân làm thuỷ lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thủy lợi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 8 1   Download

 • Bài viết Tác động của nhân tố cá nhân đến tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đánh giá tác động của nhân tố cá nhân đến đến tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Từ kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất những giải pháp hoàn thiện chính sách tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 2 1   Download

 • Luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của bo (B) và kẽm (Zn) đến năng suất và hàm lượng ligustilide trong rễ củ đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa) trồng trên đất đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu là xác định dạng phân, lượng bón của B và Zn thích hợp với cây đương quy Nhật Bản cho năng suất và hàm lượng hoạt chất ligustilide trong rễ củ cao từ đó bổ sung vào phân bón đa lượng ứng dụng cho sản xuất.

  pdf238p hoamaudon2510 16-06-2022 3 2   Download

 • Luận án "Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến sinh kế của hộ nông dân tỉnh Điện Biên" được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của phát triển du lịch tới sinh kế hộ nông dân; Đánh giá tổng quát thực trạng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên và sự tham gia của các hộ dân trong tỉnh vào kinh doanh du lịch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p hoamaudon2510 16-06-2022 5 2   Download

 • Luận án "Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật canh tác ngô (Zea mays l.) Trên nền đất lúa chuyển đổi tại tỉnh Long An và Đồng Tháp" với mục tiêu nhằm xác định liều lượng phân đạm, hiệu quả nông học của phân đạm, lân và kali; mật độ trồng và kỹ thuật làm đất làm cơ sở để xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác ngô trên đất lúa chuyển đổi cho hai nhóm đất đại diện các tiểu vùng sinh thái nêu trên ở vùng ĐBSCL. Xác định hiệu quả kinh tế của trồng ngô trên đất lúa chuyển đổi tại các tiểu vùng sinh thái nêu trên ở ĐBSCL.

  pdf203p hoamaudon2510 16-06-2022 36 2   Download

 • Bài viết Tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tập trung vào khảo sát thực trạng việc làm của lao động nông thôn và đề xuất những khuyến nghị về định hướng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy nghiên cứu quá trình thu hồi, xử lý vỏ trấu ban đầu để tái sử dụng nó làm chất độn cho vật liệu compozit nền epoxy. Kết quả nghiên cứu cho thấy với hàm lượng 30pkl, vỏ trấu sau xử lý cho độ bền cơ học của vật liệu compozit là tốt nhất so với độ bền cơ học của vật liệu nền.

  pdf11p vimegwhitman 10-06-2022 2 0   Download

 • (NB) Giáo trình Chẩn đoán bệnh trên ngựa trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ sở về nghề nghiệp, học sinh biết cách tiếp cận gia súc, cách cố định gia súc để khám bệnh đến những vấn đề phức tạp: xác định vị trí các bộ phận, khí quan trên cơ thể gia súc từ đó vận dụng những phương pháp chẩn đoán để nghiên cứu các môn học chuyên môn về bệnh của nghề chăn nuôi thú y.

  pdf78p tomjerry010 14-06-2022 9 1   Download

 • Giáo trình bao gồm các kiến thức về tác dụng của thuốc và ứng dụng điều trị của thuốc dùng trong thú y, giúp người học có cái nhìn tổng quát về các loại thuốc điều trị cho vật nuôi, vận dụng những hiểu biết về tác dụng và ứng dụng điều trị của thuốc là cơ sở để làm nghề sau khi tốt nghiệp ra trường.

  pdf70p tomjerry010 14-06-2022 7 1   Download

 • Với những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng với những thông tin, tư liệu từ một số tài liệu của các nhà chuyên môn về bảo vệ thực vật nói riêng và một số nhà khoa học nói chung, tác giả đã biên soạn tài liệu “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả” (Tập 1) trình bày thuốc bảo vệ thực vật đại cương; Một số khái niệm về chất độc dùng làm thuốc bảo vệ thực vật; Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến dịch hại; Các dạng thuốc bảo vệ thực vật thông dụng và phương pháp sử dụng;...

  pdf127p vianapatricia 10-06-2022 9 0   Download

 • Bài viết "Vi nhân giống cây Ngưu Báng" được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ chất điều hoà sinh trưởng thực vật thích hợp cho việc nhân chồi, tạo cây; xác định khả năng nhân giống cây làm thuốc, thân thảo dược bằng phương pháp nuôi cấy mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thenthen19 13-06-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Quy trình tạm thời kỹ thuật canh tác cây cà rốt baby ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" tập trung trình bày các nội dung sau: Đặc điểm thực vật học và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà rốt baby, Sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, Thu hoạch và bảo quản. Để hiểu rõ vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf10p thenthen19 13-06-2022 16 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu ngô thực phẩm và ngô thức ăn xanh ở Việt Nam: Thành tựu và chiến lược phát triển cho tương lai" nhằm nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của nguồn gen ngô và tìm ra các chiến lược mới để khai thác bền vững; cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng và vị trí của việc nghiên cứu và phát triển cây ngô thực phẩm, ngô thức ăn xanh ở Việt Nam so với thế giới; xác định chiến lược phát triển ngô thực phẩm và ngô thức ăn xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

  pdf26p thenthen19 09-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Quy trình kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ" tập trung phân tích các nội dung sau: Công đoạn làm đất và duy trì độ màu mỡ cho đất, Chuẩn bị và xử lí hạt giống, Kỹ thuật bón phân theo canh tác nông nghiệp hữu cơ Nguồn nước tưới tiêu cho lúa trồng trọt, Bảo vệ thực vật trên lúa. Mời bạn tham khảo.

  pdf14p thenthen19 08-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Quy trình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính áp dụng 1 phải 6 giảm" tập trung trình bày 2 nội dung chính. Một là, chuẩn bị xuống giống: công tác vệ sinh đồng ruộng và công đoạn làm đất. Hai là, quy trình áp dụng một phải sáu giảm: phải sử dụng giấy xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân đạm, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới, giảm thất thoát trong và sau thu hoạch, giảm khí thải nhà kính. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf20p thenthen19 08-06-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Kỹ thuật canh tác lúa" tập trung giải quyết 12 vấn đề sau đây: thời vụ các vụ lúa trong năm tại Việt Nam, làm đất, kỹ thuật gieo sạ và cấy, kỹ thuật làm mạ, cấy dặm cho lúa sạ, làm cỏ bằng tay, bón phân cho ruộng lúa cấy, bón phân cho lúa sạ, quản lý nước cho ruộng lúa, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, chế biến và bảo quản. Mời  các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p thenthen19 08-06-2022 5 2   Download

 • Tài liệu Tập huấn kỹ thuật ICM trên cây lúa gồm có 11 phần. Phần 1 giới thiệu cây trồng CSA và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Phần 2 khái quát ICM và quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Phần 3 đặc điểm thực vật học của cây lúa. Phần 4 sinh lý cây lúa qua các giai đoạn sinh trưởng. Phần 5 phương pháp tính toán thời vụ và kỹ thuật ngâm ủ hạt giống. Phần 6 phương pháp làm mạ. Phần 7 kỹ thuật thâm canh ruộng lúa cấy. Phần 8 biện pháp quản lý nước tưới cho lúa. Phần 9 biện pháp quản lý cỏ dại trên lúa. Phần 10 biện pháp quản lý dịch hại trên lúa theo IPM.

  pdf47p thenthen19 08-06-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nông lâm nghiệp
p_strCode=nonglamnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2