Phần mềm GUIDE

Xem 1-20 trên 258 kết quả Phần mềm GUIDE
 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, đồ án tốt nghiệp "Ứng dụng phần mềm GUIDE trong Matlab để thiết kế động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc" trình bày tổng quan về thiết kế động cơ không đồng bộ, giới thiệu phần mềm matlab, ứng dụng matlab xây dựng chƣơng trình thiết kế động cơ không đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf95p vanngocdienck3 25-11-2015 153 43   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Eviews Guide nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức cơ bản về phần mềm Eviews Guide, từ đó sử dụng phần mềm này một cách thành thạo trong việc thực hành Kinh tế lượng.

  ppt79p hacaodidong 12-10-2014 146 61   Download

 • Bài viết Ứng dụng Fuzzy_Inference, Guide trong Matlab để xây dựng phần mềm tính sai số và gia công kết quả đo lường được tiến hành nhằm đề xuất giải pháp ứng dụng bộ suy luận mờ Fuzzy_Inference trong Matlab để tra cứu và xác định hệ số phân bố student.

  pdf6p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 19 3   Download

 • Chương trình (trong đó bao gồm cả phần mềm và tài liệu) chứa thông tin độc quyền của Oracle Tổng công ty, họ được cung cấp theo thỏa thuận cấp phép có hạn chế về sử dụng và tiết lộ và cũng được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, và các luật sở hữu trí tuệ khác và công nghiệp. Kỹ thuật đảo ngược, tháo gỡ, hoặc dịch ngược của các Chương trình đều bị cấm. Các thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. ...

  pdf67p lovecafe3 13-09-2011 47 8   Download

 • Be Thông thường thiết lập để "Có" trên một máy chủ cho tất cả Các người khác trên mạng của bạn. os cấp = 65 Các tùy chọn "os cấp" xác định liệu giá trị của ITS Phần mềm máy chủ (File Sharing Network Services) 2 Chương 1

  pdf68p kimku6 25-10-2011 39 6   Download

 • Trong quá trình cài đặt, tài khoản người dùng sở hữu phần mềm Oracle Server HTTP phải là một thành viên của nhóm ORAINVENTORY để hoàn thành cài đặt. Oracle HTTP Server cũng phải được bắt đầu bởi người dùng root để cho các cổng dành cho người chủ phải được thực hiện có sẵn cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

  pdf21p lovecafe3 13-09-2011 34 5   Download

 • Bắt đầu trình cài đặt như được mô tả trong "cài đặt Oracle Universal" trên trang 3-10. Click vào nút Hủy bỏ cài đặt sản phẩm trên cửa sổ Welcome hoặc các sản phẩm cài đặt ... nút có sẵn trên bất kỳ cửa sổ cài đặt. Cửa sổ tồn kho xuất hiện, danh sách các cài đặt, Loại bỏ Oracle phần mềm với Oracle Universal Installer

  pdf42p lovecafe3 13-09-2011 40 5   Download

 • thị trường với các sản phẩm cơ sở dữ liệu thương mại đầu tiên quan hệ: quan hệ phần mềm của Oracle và các quan hệ công nghệ của Ingres. IBM phát hành SQL / DS vào năm 1982, với ngôn ngữ truy vấn hiện nay có tên là SQL (Hệ thống Query Language). Khi IBM phát hành RDBMS thế hệ tiếp theo của nó, được gọi là DB2,

  pdf37p myngoc6 07-10-2011 42 5   Download

 • Như đã giới thiệu trong chương 5 trong hình 5-1, một khi giai đoạn thiết kế hợp lý của một dự án hoàn thành, đó là thời gian để chuyển sang thiết kế vật lý. Các thành viên khác của một nhóm dự án điển hình sẽ xác định phần cứng và phần mềm hệ thống cần thiết cho hệ thống ứng dụng.

  pdf37p myngoc6 07-10-2011 42 4   Download

 • Tuy nhiên, nếu tổ chức là một nhà cung cấp phần mềm, ví dụ, các hệ thống ứng dụng chạy trên nền tảng khác nhau và các phiên bản RDBMS mà khách hàng của nhà cung cấp sử dụng, và đòi hỏi phải thiết kế nhiều vật lý. Các phần tiếp theo bao gồm mỗi của các bước chính trong thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.

  pdf37p myngoc6 07-10-2011 31 4   Download

 • Mở hình kẹt ổ đĩa quang Ổ quang Side Chú ý 2: như vậy. Các đơn vị không sử dụng với một ổ quang trừ khi ra lệnh Nếu hệ thống của bạn được lệnh mà không có một đĩa CD-ROM, bạn có thể tải phần mềm với một thiết bị ngoại vi bên ngoài thông qua, LAN, USB hoặc cổng song song.

  pdf10p kimku5 24-10-2011 80 3   Download

 • tùy chọn thông báo rdist để đọc các tập tin cấu hình đi kèm từ dòng lệnh. Theo mặc định, rdist sẽ tìm kiếm các thư mục địa phương cho một tập tin gọi là distfile, và nếu tìm thấy, sẽ cố gắng để xử lý file này cho các chỉ thị phân phối phần mềm. Vì vậy, nếu chúng ta đổi tên tập tin mạng dist distfile

  pdf67p kimku6 25-10-2011 22 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và Hướng dẫn sử dụng phần mềm visio 2003 bằng tiếng Anh

  pdf0p chaudv 25-08-2010 1207 326   Download

 • Tạo cửa sổ chính figure – ‘Welcome to User Interface’s Giude’ theo cách sau: Mở Matlab Editor Nhập nội dung sau: % User Interface's Guide % % Matlab Experiments 2003 % TcAD, CIT, Cantho University

  pdf7p onggiadiyamaha 29-03-2011 51 11   Download

 • Quá trình máy chủ giao tiếp với các trường hợp thay mặt cho người sử dụng Oracle. Các ví dụ Oracle được kiểm tra trong phần tiếp theo. Instance Oracle Một ví dụ Oracle Server được tạo thành cấu trúc bộ nhớ chính của Oracle, được gọi là khu vực hệ thống toàn cầu (SGA), và một số quá trình nền Oracle.

  pdf67p lovecafe3 13-09-2011 37 10   Download

 • Câu trả lời nằm trong kiểm tra hồi quy. Trong quá trình thử nghiệm hồi quy chỉ có những khía cạnh của thiết kế thành phần đã bị ảnh hưởng bởi một hành động khắc phục được tái xác nhận. Hình thức, phù hợp, và kiểm tra chức năng của UUT đã được hoàn tất thành công và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hành động khắc phục không tái xác nhận.

  pdf19p kimku18 26-10-2011 52 9   Download

 • Folder Templates Master Folders Administration Initial 0000 001 Description Technical Designer PD Manager Buyer Designer ALL MEAS AFTER GARMENT WASH How to measure.Kohl's How to Measure Guide - Apparel Apparel HTM Manual 4-5-11.All products must meet Kohl's safety, minimum construction and testing standards found at:

  pdf126p ducthanh1984 18-03-2014 53 9   Download

 • Dữ liệu Staging Hợp phần Sau khi bạn đã trích xuất dữ liệu từ các hệ thống khác nhau hoạt động và từ các nguồn bên ngoài, bạn phải chuẩn bị dữ liệu để lưu trữ trong kho dữ liệu. Các trích xuất dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau cần phải được thay đổi, chuyển đổi, và sẵn sàng trong một định dạng phù hợp để được lưu trữ để truy vấn và phân tích.

  pdf53p myngoc6 07-10-2011 31 8   Download

 • Arsenal của OLAP. Bất kỳ hệ thống OLAP không có phân tích đa chiều là hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, cố gắng để có được một hình ảnh rõ ràng của cơ sở cung cấp trong hệ thống OLAP để phân tích chiều. Chúng ta hãy bắt đầu với một giản đồ STAR đơn giản. Giản đồ STAR này có ba khía cạnh kinh doanh, cụ thể là, sản phẩm, thời gian, và lưu trữ. Bảng thực tế có doanh số bán hàng.

  pdf53p myngoc6 07-10-2011 125 8   Download

 • Tuyên bố trường hợp ngoại lệ Trường hợp ngoại lệ có thể chỉ được khai báo trong phần khai báo của một khối PL / SQL, Tiểu chương, hoặc gói. Bạn khai báo là một ngoại lệ bằng cách giới thiệu tên của nó, theo sau bởi các EXCEPTION từ khóa. Trong ví dụ sau đây, bạn khai báo một trường hợp ngoại lệ có tên là past_due: DECLARE EXCEPTION past_due;

  pdf60p lovecafe3 13-09-2011 33 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1152 lượt tải
368 tài liệu
842 lượt tải

p_strKeyword=Phần mềm GUIDE
p_strCode=phanmemguide

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản