Phân vùng ảnh

Xem 1-20 trên 3033 kết quả Phân vùng ảnh
 • Phân vùng ảnh còn là một thao tác ở mức thấp trong toàn bộ quá trình xử lý ảnh. Quá trình này thực hiện việc phân vùng ảnh thành các vùng rời rạc và đồng nhất với nhau hay nói cách khác là xác định các biên của các vùng ảnh đó.

  doc20p vupro0900 26-02-2014 255 67   Download

 • Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Phân vùng ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm vùng ảnh và phân vùng ảnh, phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng, phân vùng ảnh dựa trên đường biên, phân vùng ảnh dựa trên các miền; đối sánh, các hướng tiếp cận tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p doinhugiobay_04 27-11-2015 68 21   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng ảnh viễn thám Modis phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012 dựa trên mối liên quan và ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến cơ cấu mùa vụ, thành lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn từ kết quả phân tích hiện trạng cơ cấu mùa.

  pdf83p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 40 16   Download

 • Bài viết Một cải tiến thuật toán Kmeans cho việc phân vùng ảnh viễn thám trình bày một tiếp cận kết hợp thuật toán K-Means với kĩ thuật Wavelet cho việc khởi tạo tâm hiệu quả nhằm tăng tốc độ phân vùng ảnh viễn thám.

  pdf6p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 21 3   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân vùng ảnh. Nội dung trình bày gồm có: Khái niệm vùng ảnh và phân vùng ảnh, phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng, phân vùng ảnh dựa trên đường biên, phân vùng ảnh dựa trên các miền, đối sánh, các hướng tiếp cận tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p dien_vi01 04-10-2018 1 0   Download

 • Đề tài "Phân vùng với tách ngưỡng tự động" giới thiệu đến các bạn tầm quan trọng của xử lý ảnh nói chung và phân vùng ảnh nói riêng, phân vùng ảnh theo ngưỡng, áp dụng được thuật toán tìm ngưỡng tự động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội chi tiết.

  pdf50p ngochunghcm 06-11-2015 89 32   Download

 • Là một bước quan trọng trong việc phân tích và phân loại ảnh y tế, trợ giúp cho quá trình đánh giá hay chẩn đoán có sự trợ giúp của máy tính (Computer-Aided Diagnosis). Mục đích: phân chia ảnh đầu vào thành các vùng nhỏ tách rời thỏa mãn tính chất đồng nhất và liên thông bằng cách nhóm các pixel gần kề nhau thành nhóm dựa trên một số tiêu chí giống nhau định trước nào đó.

  pdf77p enter_12 29-06-2013 69 20   Download

 • Phân đoạn ảnh là một thao tác ở mức thấp trong toàn bộ quá trình xử lý ảnh. Quá trình này thực hiện việc phân vùng ảnh thành các vùng rời rạc và đồng nhất với nhau hay nói cách khác là xác định các biên của các vùng ảnh đó. Các vùng ảnh đồng nhất này thông thường sẽ tương ứng với tòan bộ hay từng phần của các đối tượng thật sự bên trong ảnh.

  doc40p star_move286 22-02-2013 129 54   Download

 • Chương 5 Các phương pháp phân vùng ảnh, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Phân vùng ảnh; Làm trơn ảnh; Phân vùng theo miền đồng nhất; Phân vùng dựa theo đường biên.

  pdf36p canhdangxuan 03-04-2014 148 50   Download

 • Nội dung bài giảng "Xử lý ảnh" của Trần Quang Đức giới thiệu chung về xử lý ảnh, hình thành và biểu diễn ảnh, thu nhận và số hóa ảnh, cơ sở lý thuyết xử lý ảnh, cải thiện và nâng cấp ảnh, phát hiện và tách biên ảnh, phân vùng ảnh, xử lý ảnh nhị phân, mã hóa và nén ảnh.

  pdf209p kloi123 26-09-2017 102 11   Download

 • Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 4: Phân vùng ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về: Phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng, lấy ngưỡng cứng, ảnh hưởng của độ sáng, lấy ngưỡng toàn cục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p doinhugiobay_04 27-11-2015 34 5   Download

 • Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 4: Phân vùng ảnh (p1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp phân vùng dựa trên biên (phát hiện sự không liên tục (biến đổi bất thường), các phương pháp nối biên, các phương pháp làm mảnh đường biên đến 1 pixel). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p doinhugiobay_04 27-11-2015 41 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt lưu vực sông Kon tỉnh Bình Định nhằm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt tại lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định.

  pdf108p bigstar19 23-04-2014 167 78   Download

 • Luận văn này nghiên cứu và trình bày về một thuật toán thực hiện phân vùng các ảnh X quang và định vị khối u trên ảnh.Thuật toán phân vùng ảnh sử dụng toán tử dựa trên lược đồ xám của ảnh để xácđịnh ranh giới giữa các thành phần khác nhau trên ảnh. Nó sử dụng thuật toán nhóm điểm ảnh để đưa ra các tập hợp điểm ảnh biểu diễn các vùng khác nhau trên ảnh.

  pdf103p cancer23 21-08-2012 62 23   Download

 • Bài viết Phân vùng địa chất thủy văn thành phố Hà Nội phân chia điều kiện địa chất thủy văn (ĐCTV) trên phạm vi thành phố Hà Nội thành 3 vùng là vùng Sóc Sơn (I), vùng Ba Vì - Hương Sơn (II) và vùng Đông Anh - Phú Xuyên (III).

  pdf8p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 31 5   Download

 • Mục tiêu chính của chương 4 Phát hiện biên và phân vùng ảnh thuộc bài giảng xử lý tín hiệu và mã hóa nhằm trình bày về biên và kỹ thuật phát hiện biên, phương pháp phát hiện biên trực tiếp, phương pháp phát hiện biên gián tiếp, phân vùng ảnh và phương pháp phân vùng ảnh, phân vùng ảnh dựa theo ngưỡng biên độ, phương pháp phân vùng ảnh.

  pdf41p little_12 13-06-2014 47 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Phân loại và phân vùng động thái nước có áp ở đồng bằng Nam Bộ" dưới đây để nắm bắt được các chỉ tiêu phân loại và phân vùng động thái nước có áp theo điều kiện hình thành và nhân tố ảnh hưởng đến động thái, phân loại và phân vùng động thái nước có áp ở đồng bằng Nam Bộ,...

  pdf8p thuyhuynh1702 03-12-2015 17 1   Download

 • Bài báo này trình bày việc tính độ cong của bề mặt tự do cho mục đích phân vùng. Các thông số độ cong bề mặt được sử dụng làm dữ liệu cho quá trình phân vùng và xác định biên các vùng khi sử dụng các đặc tính hình học của bề mặt và kỹ thuật mã xích trong lĩnh vực xử lý ảnh. Quá trình tính toán được thực hiện nhờ chương trình được viết bằng phần mềm Matlab.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 6 1   Download

 • Hình học Fractal đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới về cách mô tả toán học cho các đối tượng phức tạp trong tự nhiên, trong bài báo này Fractal được ứng dụng vào việc mô tả cho các vùng văn bản hay đồ họa trong một ảnh tài liệu từ đó tìm ra được đặc trưng Fractal của nó để nhận dạng. Bài báo trình bày giải pháp sử dụng Fractal phân tích ảnh tài liệu đa cấp xám có nhiễu.

  pdf4p cumeo2005 02-07-2018 5 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng quặng inmenit làm nguyên liệu điều chế TiO2 biến tính bằng flo nhằm tạo ra vật liệu quang xúc tác TiO2 có giá thành thấp và có hiệu quả xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

  pdf5p jangni 13-04-2018 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản