intTypePromotion=3
ADSENSE

Phân vùng kinh tế

Xem 1-20 trên 3140 kết quả Phân vùng kinh tế
 • Phân vùng kinh tế là một trong những môn học đại cương, là nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn kinh tế đâù tư, kinh tế quôć tê,́ đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành.

  doc156p ngocthkt 13-11-2010 689 214   Download

 • Tài liệu trình bày về phương pháp phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, sử dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân nhóm các tỉnh theo trình độ phát triển kinh tế xã hội, phân kiểu các tỉnh theo các nhóm chỉ tiêu nhân khẩu học, kinh tế và phát triển xã hội theo phương pháp phân cụm thứ bậc và không thứ bậc, ứng dụng các kết quả phân kiểu vùng trong phân vùng kinh tế xã hội.

  pdf188p muathu102 20-03-2013 115 43   Download

 • Bài giảng Địa lý kinh tế Việt Nam - Chương 6 các vùng kinh tế lớn ở Việt Nam giới thiệu đến người học các kiến thức về lý luận cơ bản về hệ thống lãnh thổ, vùng kinh tế và phân vùng kinh tế, hệ thống lãnh thổ KT-XH VN hiện nay, những lý do để hình thành vùng kinh tế trọng điểm.

  pdf64p couple 21-05-2014 225 46   Download

 • Khi LLSX XH phát triển sẽ thúc đẩy sự phát triển của phân công LĐXH. Phân công LĐXH được biểu hiện ở 2 hình thức cơ bản là phân công lao động theo ngành và phân công lao động theo lãnh thổ. Phân công lao động theo lãnh thổ dẫn tới hình thành các không gian kinh tế đặc thù - Các vùng kinh tế.

  doc116p thanhdo177 11-04-2011 526 182   Download

 • Vùng kinh tế là những bộ phận lãnh thổ của nền kinh tế quốc dân đã được chuyên môn hoá ở mức độ nhất định, có những quan hệ qua lại với nhau bởi các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên diễn ra trên lãnh thổ đó và những quan hệ KTXH khác.

  ppt35p thanh_mai_an 07-10-2011 230 52   Download

 • Phân tích kinh tế hộ của cộng đồng dân tộc M’Nông ở buôn M’Năng Dơng, xã Yang Mao, vùng đệm V−ờn Quốc gia Ch− Yang Sin, tỉnh Dak Lak".

  pdf73p minhphung21055 31-07-2010 111 46   Download

 • Báo cáo: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm có nội dung như: khái niệm, bản chất, mục tiêu, quy trình xây dựng, nội dung quy hoạch môi trường, phương pháp phân vùng lãnh thổ phục vụ,...

  pdf279p lanlan38 01-04-2013 145 45   Download

 • Nội dung của Tài liệu Phát triển bền vững kinh tế hộ nông dân gắn liền kế hoạch với hạch toán kinh doanh: Phần 2 do PGS.TS. Lê Trọng biên soạn là trình bày về tình hình lập và thực hiện kế hoạch gắn với hạch toán kinh doanh đơn giản của hộ nông dân. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf71p thuytrang_3 30-01-2015 102 23   Download

 • Tài liệu Phát triển bền vững kinh tế hộ nông dân gắn liền kế hoạch với hạch toán kinh doanh: Phần 1 trình bày những nhận thức mới về lập và thực hiện kế hoạch gắn với hạch toán kinh doanh đơn giản của hộ nông dân để phát triển bền vững kinh tế nông hộ; nội dung và biện pháp thực hiện kế hoạch hàng năm gắn liền với hạch toán - tính hiệu quả kinh doanh đơn giản của hộ nông dân.

  pdf86p thuytrang_3 30-01-2015 79 23   Download

 • Luận án đã chỉ ra việc vận dụng những lý thuyết cơ bản về khu công nghiệp phù hợp với đặc điểm ngành công nghiệp dệt may. Từ phân tích những nét khái quát thực trạng phát triển công nghiệp dệt may trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ, luận án đã đi sâu phân tích thực trạng trình độ tích tụ, tập trung hóa sản xuất các doanh nghiệp dệt may trong vùng, các tổ chức hữu cơ quan trọng trong vùng theo chuỗi giá trị sản phẩm dệt may. Luận án đã đánh giá rõ nhu cầu, những điều kiện tiền đề thuận lợi và khó khăn cản trở trong phát triển ngành dệt may.

  pdf220p change04 08-06-2016 70 22   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình input - output, phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích kinh tế và môi trường từ bảng I/O liên vùng, một số phân tích từ bảng I/O liên vùng của Việt Nam năm 1996, một số phân tích từ bảng I/O liên vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và các phần còng lại của Việt Nam năm 1996. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p nhasinhaoanh_07 29-09-2015 74 18   Download

 • Phần 1 Tài liệu Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001-2010 giới thiệu tới người đọc những đánh giá về thực trạng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điển phía Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf111p doinhugiobay_04 25-11-2015 69 17   Download

 • Vùng kinh tế ngành Vùng kinh tế ngành là một vùng ở đó phân bố tập trung một ngành sản xuất nhất định, ví dụ vùng nông nghiệp, vùng công nghiệp... Vùng kinh tế ngành cũng có tính chất tổng hợp của nó. Trong vùng kinh tế ngành không chỉ có các ngành sản xuất chuyên môn hoá mà có cả một cơ cấu phát triển tổng hợp của vùng ngành, trong đó các ngành sản xuất chuyên môn hoá là cốt lõi của vùng. Sự hình thành và phát triển của vùng kinh tế ngành cũng là một quá trình...

  doc2p tieungot 26-01-2013 100 16   Download

 • Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, nhất là môi trường đô thị và những vùng kinh tế trọng điểm. Bài viết này phân tích hiện trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí, chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó, đề xuất một số giải pháp thích hợp để phát triển kinh tế vùng bền vững. Tham khảo bài viết "Vấn đề môi trường ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực trạng và giải pháp" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf10p dutru2011 21-09-2015 67 16   Download

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về thu hút vốn FDI trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ, phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI và tác động của nó tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ, đề xuất định hƣớng và các giải pháp cơ bản nhằm tăng cƣờng thu hút vốn FDI trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf211p boobu123 15-12-2016 63 16   Download

 • Đề tài sẽ có hai nội dung trọng yếu là đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đó và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ.

  pdf287p change06 14-06-2016 52 14   Download

 • Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm; trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, luận án đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 81 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001-2010, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf99p doinhugiobay_04 25-11-2015 53 11   Download

 • Bài viết "Thực trạng kinh tế, xã hội và các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ" do Hoàng Văn Chức thực hiện nhằm phân tích thực trạng kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, và đưa ra 5 giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong những năm tới. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf8p dutru2011 21-09-2015 57 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý: Sự phân hóa kinh tế - xã hội ở Nam bộ tìm hiểu hiện trạng phát triển và sự phân hóa một số ngành đặc trưng vùng, qua đó tìm ra thế mạnh của các khu vực trong vùng, đưa ra định hướng phát triển một số ngành kinh tế - xã hội ở Nam bộ.

  pdf144p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 39 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân vùng kinh tế
p_strCode=phanvungkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản