Phương pháp dạy môn Đạo đức

Tham khảo và download 8 Phương pháp dạy môn Đạo đức chọn lọc sau:
 • Lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng, những dấu ấn của trường tiểu học có một ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời của học sinh. Chính vì vậy việc giáo dục đạo đức, phải được coi trọng và tiến hành ngay từ bậc tiểu học. Và môn Đạo đức là một trong những môn học bắt buộc, nó là môn học cơ bản trang bị cho học sinh các chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh và cách sống có lý tưởng.

  pdf32p akura123 02-08-2010 3009 2486   Download

 • Môđun Phương pháp dạy đạo đức lớp 1 được biên soạn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Cuốn sách gồm 2 tiểu môđun. Môđun 1 cung cấp cho học viên các lí luận chung về đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức.

  pdf148p motorola_12 01-06-2013 160 35   Download

 • Lựa chọn phương pháp dạy học môn đạo đức lớp 1 Năm học 2007 – 2008 i-đặt vấn đề Như chúng ta đã biết dạy học môn đạo đức ở trường tiểu học là nhằm giúp cho học sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi dạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân với gia đình, nhà trường, cộng đồng, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo chuẩn các mực đó . ...

  pdf2p nuocsuoiaquafina 15-09-2011 971 178   Download

 • Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc bịêt phản ánh theo các nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, chi phối hành vi của con người trong các mối quan hệ giữa con người và với tự nhiên.

  pdf21p akura123 02-08-2010 1539 464   Download

 • Lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp cho mỗi bài học là hoạt động sáng tạo chủ yếu và thường xuyên của người giáo viên. Cùng một nội dung như nhau nhưng học sinh học tập có hứng thú, tích cực hay không lại phần lớn phụ thuộc vào phương pháp dạy học của người thầy.

  pdf42p akura123 02-08-2010 1025 299   Download

 • Giáo án thao giảng giáo viên giỏi cấp huyện Lớp dạy: 1A Trường tiểu học Nam Giang Môn: đạo đức Bài: cảm ơn và xin lỗi i. Mục tiêu - Nêu được khi nào cần nói lời cảm ơn, xin lỗi. - Biết cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp. - Giáo dục kĩ năng: Giao tiếp ứng xử với mọi người, biết cảm ơn xin lỗi phù hợp trong từng tình huống cụ thể.

  pdf4p nuocsuoiaquafina 15-09-2011 244 59   Download

 • Học xong phần này, học viên cần đạt được các mục tiêu sau : Về kiến thức - Nêu đựợc vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung môn Đạo đức ở tiểu học - So sánh được những phương pháp và hình thức dạy học cơ bản theo quan điểm đổi mới dạy học môn Đạo đức hiện nay với chương trình cũ. - Trình bày đựơc yêu cầu, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức.

  pdf53p denngudo 21-06-2012 346 64   Download

 • BÀI GIẢNG MÔN ĐẠO ĐỨC BÀI 4: GIA ĐÌNH EM I.Mục tiêu: 1, Học sinh hiểu: - Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương, chăm sóc. - Trẻ em có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và anh chị. 2, Học sinh biết: - Yêu quý gia đình của mình. - Yêu thương, kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ. - Quý trọng những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.

  pdf4p nuocsuoiaquafina 15-09-2011 146 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


strTagCode=phuong-phap-day-mon-dao-duc

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode
Đồng bộ tài khoản